Op deze pagina een selectie uit de artikelen die door Islamitische Bewustwording Nederland gepubliceerd zijn op hun site www.monotheist.nl/forum.html .
Deze site bestaat helaas niet meer. Waar de belangwekkende beschouwingen over een niet starre Islam van deze analytische moslims nu zijn te vinden weten we niet. We blijven hun visie belangrijk genoeg vinden om deze link vanaf de Gramschap-site te handhaven. Er is ook een engelstalige site waarop soortgelijke analyses worden gegeven: www.free-minds.org


Voor een interessante blik op een andere, meer lachwekkende maar ook benauwende z
ijde van de Islam: zie de uitspraken van ayatolla Khomeiny, die door veel moslims nog steeds als de grootste wijsheid worden beschouwd.
 
  Terug naar gramschap (links)INDEX:

    Kledingvoorschriften voor de vrouw

    Alcohol volgens de Koran

    Islam met alleen de Koran?

    Hadith?

    Veelgestelde vragen omtrent hadith

    Hadith en Koran over vrouwen

      Onlogische, vreemde en tegenstrijdige hadith

       Menstruatie

      Over scheiden

       Slaan toegestaan?

       Islam en seksualiteit

       De getuigenis van een vrouw

       Over polygamie

    Over de Jihad

    Ideeën en oorlogen

    De plaats van de profeet Mohammed in de Islam

 

 
 

Kledingvoorschriften voor de vrouw volgens de Koran
door: Werkgroep IBN

Inleiding
Dit artikel gaat over de kledingsvoorschriften van de vrouw en de hoofddoek volgens de Koran. Dit is een omstreden onderwerp waar in de traditionele Islam vele en verschillende visies over bestaan. Wat wij echter met dit artikel zullen bewijzen, is dat de Koran zeer duidelijk is over de kledingsvoorschriften van de vrouw, en dat de hoofddoek zoals we die vandaag kennen absoluut geen plaats heeft in de Islam.

Kledingvoorschriften in de Koran
De verzen die over de kledingsvoorschriften van de vrouw gaan zijn 24:31, 24:60 en 33:59. We zullen nu stap voor stap de verzen langsgaan en uitleggen wat nou precies de kledingsvoorschriften van de vrouw zijn. Vers 24:31 vertelt ons:

"En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun schaamstreek kuis bewaren en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen, behalve wat gewoon al zichtbaar is. En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of hun broers of de zonen van hun zusters of hun vrouwen of slavinnen over wie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen letten. En zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat zij voor verborgen sieraad dragen. En wendt jullie berouwvol tot God, o gelovigen; misschien zal het jullie welgaan."

Dit is het vers waar de meeste controversie over bestaat, omdat hierin staat aangegeven wat de kuisheidsvoorschriften voor gelovige vrouwen zijn.

Het vers gebiedt ten eerste de gelovige vrouwen hun ogen neer te slaan. Dit is een gebod opdat de vrouwen bescheiden zullen zijn met hun blikken, wanneer ze geconfronteerd worden met leden van het andere geslacht (in 24:30 wordt mannen precies hetzelfde geboden). Het gebod houdt niet in dat de vrouw helemaal geen mannen mag aankijken, want er zijn genoeg andere verzen in de Koran die aangeven dat dat wel is toegestaan, mits het bovenstaande gebod in acht wordt genomen. Dit gebod spreekt voor zichzelf en is duidelijk voor zij die het verschil in beeldspraak en letterlijke bewoordingen inzien.

Het volgende gedeelte van het vers gebiedt:

"..en hun schaamstreek kuis bewaren.."

Kuis betekent proper, of netjes. Dit gedeelte van het vers spreekt zo duidelijk voor zich, dat het eigenlijk overbodig is om er verder op in te gaan. Het is duidelijk dat het onderwerp van dit gedeelte van het vers de schaamstreek is, die kuis bewaard moet worden. De schaamstreek ("faraj" in het Arabisch, "furuj" in het meervoud) wordt in de biologie gedefinieerd met de schaamdelen en hun omgeving.(1)

Natuurlijk zal men geen definitie krijgen van precies hoeveel centimeter onder, boven of naast de schaamdelen de schaamstreek begrenst wordt met de rest van het lichaam. Maar het moge duidelijk zijn dat het onderwerp van dit gedeelte van het vers, zowel de schaamdelen zelf, als de omgeving (omstreken, nabijheid) ervan kuis (proper, netjes) bewaard (bedekt) dienen te worden. Omdat de biologische structuur van elk mens apart is, kan er voor iedereen geen standaard omgeving worden bepaald. Maar het is duidelijk dat het de schaamdelen betreft en de omgeving ervan, wat meestal erop neerkomt dat de schaamdelen en de binnenkant van de dijen en het schaambeen en daar waar de schaamharen eindigen bedekt dienen te worden. De anus is ook een schaamdeel, en dient ook (met de omgeving ervan, dus de billen) bedekt te worden.

Het laatste gedeelte van de eerste zin van dit vers zegt:

"..en dat zij hun sieraad niet openlijk tonen behalve wat gewoon al zichtbaar is."

Dit gedeelte van de zin roept de meeste controversie op.Ten eerste over de definitie van wat "sieraad" eigenlijk inhoudt en wat er bedoeld wordt met "wat gewoon al zichtbaar is."

De Koran is echter geen wetboek of een woordenboek, maar een leidraad en een vermaning voor de gelovigen die ervoor bedoeld is in verschillende situaties en tijden toegepast te kunnen worden. Vandaar dat het taalgebruik in de Koran vaak heel flexibel is om geïnterpreteert te worden. Natuurlijk kan men niet tijdens het interpreteren afwijken van de structuur en inhoud van de rest van de verzen in de Koran en de verzen uit hun context rukken.

Het woord "sieraad" slaat op het woord "schaamstreek" wat eerder in de zin geschreven stond, maar zoals we later zullen zien in het vers worden ook andere delen van het vrouwelijke lichaam als "sieraad" gedefinieerd, namelijk de borsten, want het vers gaat verder met:

"En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen, behalve aan hun.."

Dit komt er op neer dat de vrouw haar schaamstreek en haar borsten dient te bedekken. Er blijft een gegeven over en dat is:

"..behalve wat gewoon al zichtbaar is."

Het is duidelijk dat de Koran de vrouw gebiedt haar "sieraden", ofwel schaamdelen en borsten kuis te bewaren en ze niet openlijk te tonen, behalve dat wat gewoon al zichtbaar is. Het zichtbare kan niets anders zijn dan de vormen van het vrouwelijke lichaam. Want als een vrouw zich kleed met de kuisheidsvoorschriften in acht genomen, zullen haar lichaamsvormen altijd wel duidelijk te zien zijn. En dan voornamelijk de rondingen van haar heupen en billen (sinds de vrouw over het algemeen grotere heupen heeft) en haar borsten (die over het algemeen opvallen door hun rondingen). Men kan deze rondingen wel zodanig bedekken zodat ze niet zichtbaar zijn, maar dan overschrijdt men het gebod in de Koran dat de vrouw haar "sieraden"(schaamstreek en borsten) dient te bedekken BEHALVE WAT GEWOON AL ZICHTBAAR IS.

Overdrijving is altijd ongeoorloofd, en dient geen enkel nut. Men mag zich niet kleden dat men teveel van zijn of haar eigen schaamstreken onthult, maar de koran geeft zeker niet aan dat de vrouw zich zo moet kleden dat haar gehele lichaam zou moeten worden verhuld. En vooral niet in de naam van de Koran, want het gebod omtrent de kuisheidsvoorschriften is duidelijk.

De tweede zin in dit vers begint met het gebod:

"En zij moeten sluiers over hun boezem dragen en hun sieraad niet openlijk tonen behalve aan hun..." (en dan volgt een lijst van familieleden en mensen zonder seksuele drang)

In dit gedeelte komt het woord sluiers voor, wat ook vaak in de traditionele Islam op verschillende wijzen wordt interpreteert en uitgelegd. De Koran is echter heel duidelijk. Het woord "sluier" staat in het Arabisch in de originele tekst met het woord "khumur" aangegeven. "Khumur" is het meervoud van het woord "khimaar" en betekent letterlijk in het Nederlands vertaald:"alles wat iets bedekt", ofwel een bedekking. (2)

Er is geen sprake van een "gezichtssluier" of een "hoofddoek" maar een sluier (bedekking, versluiering) om de boezem te bedekken. Het is niet logisch dat men een hoofddoek of een gezichtssluier over de borsten zou dragen. Dat zou betekenen dat men de "hoofddoek" of "gezichtssluier" van het hoofd of gezicht af zou moeten trekken, en daarmee de borsten zou moeten bedekken. Anderen interpreteren dit weer zo, dat de "hoofddoek" of "gezichtssluier" verlengd moeten worden en zo over de borsten kunnen worden laten vallen. Maar dan zal je op het feit botsen dat het werkwoord "verlengen", of "overheen trekken" niet in het vers voorkomt. Wat ook opmerkenswaardig is, is dat de woorden "nek","gezicht","haar","hals","oren" en dergelijke niet in het vers voorkomen. In feite komt het in geen enkel vers voor die over de kuisheidsvoorschriften van de vrouw of de man gaan. Beweren dat er een "sluier" of een "hoofddoek" bestaat die er voor bedoeld is om deze lichaamsdelen te bedekken, heeft absoluut geen basis in de Koran, en kan niets anders zijn dan de imaginaire visie van de interpretator van de tekst.

Het vers gaat verder met een opsomming van verwanten en familieleden voor wie dit kuisheidsvoorschrift niet geldt:

"...behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten of hun broers of de zonen van hun zusters of hun vrouwen of slavinnen over wie zij beschikken of mannelijke volgelingen die geen geslachtsdrift meer hebben of de kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen letten."

Bovenstaande opsomming is duidelijk en spreekt voor zich. Het laatste gedeelte van de zin, "of de kinderen die nog niet op de schaamdelen van de vrouwen letten," laat duidelijk zien wat er in dit vers met "sieraad" wordt bedoeld.

Het vers gaat door met:

"En zij moeten niet met hun voeten stampen zodat men weet wat zij voor verborgen sieraad dragen."

Dit is weer beeldspraak vertaald uit de Arabische taal en duidt erop dat de vrouw niet verleidelijk moet bewegen om met haar schaamdelen te pronken.

"En wendt jullie berouwvol tot God, o gelovigen; misschien zal het jullie welgaan."

Hier wordt de mens geboden zich berouwvol tot God te wenden, gezien dit onderwerp er één is van gevoeligheid en het begrijpelijk is dat er mensen zullen zijn die de geboden niet correct zullen naleven.

Vers 24:60 is heel interessant en vertelt ons:

"En voor de vrouwen die op leeftijd zijn en die niet meer verwachten te trouwen is het geen overtreding als zij hun kleren afleggen, maar dan zonder sieraad te vertonen. Maar als zij het nalaten is het beter voor hen. En God is horend en wetend."

Dit vers laat zien dat hetgeen wat met "sieraad" bedoeld wordt, altijd dient te worden bedekt. Hetgeen wat afgezet mag worden kan dus niets anders zijn dan kleding die niet bedoeld is om het "sieraad", ofwel de schaamstreek en de borsten, te bedekken. Dit betekent dat de vrouw op latere leeftijd als ze niet verwacht ooit weer te trouwen, geen blaam treft als ze in het meest extreme geval al haar kleding afdoet, behalve haar ondergoed die haar schaamstreek en borsten bedekt. Maar als ze dat nalaat, dat is beter voor haar.

Het is dus duidelijk dat de nek, de rug,de buik,de armen, het gezicht de benen en het hoofdhaar in geen geval tot het "sieraad" ,ofwel schaamstreek of boezem, gerekend kan worden en in principe niet verplicht zijn om bedekt te worden.Zou men dat wel doen, dan zou dit vers tegenstrijdig zijn met de andere verzen die duidelijk gebieden dat het sieraad enkel de boezem en de schaamstreek betekent. Wat zou een vrouw op leeftijd nog af kunnen doen als haar sieraad haar hele lichaam bevat behalve haar gezicht, handen en voeten zoals velen van de traditionele islamitische interpretators menen?

Het vers zegt wel dat als de vrouwen die op leeftijd zijn en niet meer verwachten te trouwen het nalaten om wat van hun kleding af te doen zonder hun schaamstreek of borsten te tonen en er dus niet in hun ondergoed bijlopen er daar beter aan doen (het is echter niet verboden). Dit is een duidelijk bewijs dat hetgeen wat de vrouw dient te bedekken niets anders kan zijn dan hetgeen wat ze altijd moet bedekken, namelijk de borsten en haar schaamstreek.

Vers 33:59 vertelt ons:

"O profeet!Zeg tot jouw echtgenotes,jouw dochters en de vrouwen van de gelovigen iets van haar overkleding over zich heen naar beneden laten hangen.Dat bevordert het best dat men haar herkent en niet lastig valt.En God is vergevend en barmhartig."

Dit vers is geen vers dat de kuisheidsvoorschriften als onderwerp heeft, maar iets totaal anders. Het woord "sieraad" ,"boezem" of "schaamstreek" wordt hier niet genoemd en is ook niet het onderwerp dat hier centraal staat. Ook het woord "haar" wordt hier niet genoemd, ook al wordt de vrouw aangeraden om iets over haar lichaam naar beneden te laten hangen. Deze woorden zijn dus irrelevant in het begrijpen van dit vers.

Er staat dat de gelovige vrouwen aan wordt geraden (en niet verplicht!) om iets (en niet alles!) van haar overkleding (jalabib=Arabische mantelachtige gewaad) (3) over zich heen naar beneden te laten hangen. (het werkwoord "over zich heen laten hangen="dana" in het Arabisch) (4) omdat dat beter ("adnaa" in het Arabisch) voor hen is, met het enige doel om niet te worden lastig gevallen.

Er wordt niets in dit vers over de schoonheid van de vrouw gezegd, het woord "sieraad" ("zaynah" in het Arabisch) wordt er niet genoemd. Let ook op het woord "beter" of "adnaa" in het Arabisch dat in de vergelijkende trap is geschreven en daarom geen verplichting kan impliceren.

De betekenis van dit vers is dat het beter is voor de vrouw om haar overkleding over zich heen naar beneden te laten hangen, om niet lastig te worden gevallen en als moslim te kunnen worden herkend. Het onderwerp van dit vers is dus het voorkomen lastig gevallen te worden door mannen en om hiervoor te zorgen herkenbaar te zijn in de gemeenschap. Hierbij moet men rekening houden dat in een maatschappij waar de moslims nog de minderheid uitmaken, de vrouwen regelmatig het slachtoffer waren van ongewenste benaderingen door de mannen.

Om de situatie voor de vrouwen nog gemakkelijker en lichter te maken geeft de Koran aan het einde van dit vers aan dat God vergevend en barmhartig is, om ons te laten herinneren dat er vrouwen zullen zijn die de aangeraden (en niet verplichte) overkleding niet zullen dragen.

Moslimvrouwen zouden, als ze herkend zouden worden, vrijwel zeker minder worden lastig gevallen uit angst voor wraakacties of meer politieke instabiliteit. Verder zou deze aangeraden voorzorgsmaatregel niet praktisch zijn in een land waar de moslims de meerderheid uitmaken, omdat ze dan niet hoeven te vrezen om niet herkend te worden door de mede moslims en dus ook niet bang hoeven te zijn om lastig te worden gevallen.

Omdat herkenning en lastig vallen in een zin genoemd wordt is het logisch dat het herkennen en lastig vallen door een en dezelfde partij werd gedaan, en dat is de maatschappij van afgoden aanbiddende Arabische mannen van het Arabië van de 7e eeuw waar de moslims in het begin de minderheid van uitmaakten. Of vielen de vroege moslims hun eigen vrouwen lastig en hadden zij enige noodzakelijkheid om hun eigen vrouwen te herkennen in een tijd dat de moslims de minderheid van de maatschappij vormden waar iedereen elkaar persoonlijk kende?

Het woord "hijaab" (afscherming) in de Koran. Dit woord wordt in het moderne Arabische taalgebruik als "hoofddoek" vertaald, en is vaak het slachtoffer van misbruik door verkeerde interpretaties.

Het woord "hijaab" komt 7 keer voor in de Koran, en geen van de keren heeft het iets te maken met de kledingsvoorschriften van de vrouw. De verzen zijn als volgt:

7:46, 17:45, 19:17, 33:53, 38:32, 41:5, en 42:51.

Van deze 7 verzen gaan er maar 2 over de vrouw: 19:17 en 33:53.

De eerste gaat over Maria (Maryam) de moeder van Jezus:

19:16-19:17

"En vermeld in het boek Maryam.Toen zij zich van haar familie terugtrok naar een oostelijke plaats en een AFSCHERMING tegen hen maakte.Toen zonden Wij Onze geest naar haar en hij deed zich aan haar voor als een goedgevormd mens."

Het tweede gaat over de gasten in het huis van de profeet Mohammed:

33:53: "Jullie die geloven! Gaat de huizen van de profeet slechts binnen als aan jullie toestemming is gegeven om mee te eten maar zonder van te voren te gaan wachten tot het klaar is. Maar wanneer jullie uitgenodigd worden, gaat dan naar binnen. En wanneer jullie gegeten hebben gaat dan weer uit elkaar zonder te blijven praten; daarmee vallen jullie de profeet lastig en dan schaamt hij zich voor jullie, maar God schaamt zich niet voor de waarheid. En als jullie haar (de vrouwen van de profeet) iets om te gebruiken vraagt, vraagt haar dat dan van achter een AFSCHEIDING. Dat is reiner voor jullie harten en haar harten. Het past jullie niet Gods gezant lastig te vallen, noch dat jullie ooit na hem met zijn echtgenotes trouwt. Dat is bij God afschuwelijk."

In beide gevallen zien we dat het woord "hijaab" niet een kledingsstuk of een hoofddoek is, maar een scherm die gebruikt wordt om de privacy te garanderen, en dat het voor de profeet zijn gasten was om zich er voor te bevinden.

De rest van de verzen hebben absoluut niets met de "hijaab" als iets concreets te maken waar men iets mee kan afschermen. Nergens komt het woord "hijaab" voor in de verzen die over de kuisheidsvoorschriften gaan.

Er zijn moslims die menen de Islam te representeren en zeggen dat de vrouwen van de profeet als voorbeeld gelden voor de rest van de gelovige vrouwen .Er is geen twijfel aan dat de vrouwen van de profeet eigenschappen zouden kunnen hebben die voorbeeldig zouden kunnen zijn voor de moslimvrouwen, maar nergens in de Koran wordt een voorbeeldfunctie van de vrouwen van de profeet met betrekking tot de gelovige vrouwen genoemd. Sterker nog, er worden duidelijke verschillen genoemd waarbij het duidelijk wordt dat de vrouwen van de profeet een speciale plaats hadden in de Islam, die geen andere vrouw kan innemen, en sinds de dood van de vrouwen van de profeet ook niemand meer kan innemen.

Vers 32 van hoofdstuk 33 verteld ons:

"Vrouwen van de profeet! Jullie zijn als geen van de andere vrouwen. Als jullie godvrezend zijn weest dan niet bedeesd bij het spreken opdat niet iemand in wiens hart een ziekte is begeerte krijgt. En spreekt op een behoorlijke manier. En blijft in jullie huizen en vertoond jullie niet opgesmukt als vroeger in de tijd van de onwetendheid. En verricht de salaat en geeft de zakaat en gehoorzaamt God en Zijn gezant.God wenst slechts van jullie, de huisgenoten, de gruwel te verwijderen en jullie geheel rein te maken. En gedenkt wat van Gods tekenen en de wijsheid in jullie huizen wordt voorgelezen. God is welwillend en welingelicht."

De opening van het bovenstaande vers is duidelijk genoeg dat het een oproep is aan enkel de vrouwen van de profeet. Er wordt duidelijk gezegd dat zij als geen van de andere vrouwen zijn. De regels die zij opgelegd kregen door de verantwoordelijkheden die ze als de vrouwen van de profeet accepteerden, zijn voor niemand anders dan voor hen, tenzij de Koran dat anders aangeeft.

De twee verzen voorafgaand aan dit vers, geven duidelijk aan dat de vrouwen van de profeet een aparte plaats innamen ten opzichte van alle andere vrouwen en God, doordat ze door God anders werden behandeld:
De verzen 33:30 en 33:31 vertellen ons:

33:30-31: "Vrouwen van de profeet! Wie van jullie een duidelijke gruweldaad begaat, voor haar zal de bestraffing verdubbeld worden. Dat is voor God gemakkelijk. En wie van jullie aan God en Zijn gezant onderdanig is en deugdelijk handelt, aan haar zullen Wij haar loon twee maal geven en Wij hebben voor haar een voortreffelijke voorziening klaargemaakt."

Het is duidelijk dat de vrouwen van de profeet zware verantwoordelijkheden hadden, en daardoor ook in aanmerking kwamen voor hogere beloningen. Hun lot kan niet met de overige vrouwen vergeleken worden. De verzen die geboden bevatten die betrekking hebben tot de vrouwen van de profeet, zijn dus niet bindend voor de rest van de vrouwen. Er komt geen hoofddoek voor in de Koran. De woorden "hoofddoek", "hoofd", "haar", "sluier", "gezicht" of "hals" komen nergens in de Koran voor. Wel komt het woord "khumur" in de Koran voor, wat letterlijk "bedekking" betekent en er wordt geboden de BORSTEN te bedekken.

De hoofddoek zoals wij die vandaag kennen, komt uit de Iraanse cultuur van de Zoroastriers bij wie het voor de vrouwen EN de mannen verpicht was een hoofdbedekking te dragen en tijdens de religieuze diensten verplicht was voor beiden om een sluier voor hun mond te dragen (om het heilige vuur in de vuurtempel niet met hun adem te vervuilen). De Zoroastriers geloofden in het heilig zijn van de vier klassieke elementen: vuur, water, grond en lucht. Daarmee gingen ze met allerlei zeer extreme voorzorgsmaatregelen om.

Nadat de Arabieren Iran veroverden waren zij zo erg onder de indruk van de superieure cultuur in dat land, dat zij vrijwel alles klakkeloos overnamen en gingen mixen met de Islam. Later werd het in de Islam geïncorporeerd, maar het heeft absoluut GEEN Islamitische oorsprong. Het komt uit een ander geloof. HOE het in de Islam werd incorporeerd is een pijnlijke en zeer controversiele hoofdstuk in de geschiedenis van de Islam. Het gaat hier om het vervalsen en verzinnen van religieuze teksten (meestal de ahadiith, ev=hadiith) om de interpretatie van geestelijken en politieke leiders in de beginperiode van de Islam te doen laten overheersen. Beide traditionele stromingen in de Islam, het soennisme en het shi'isme hebben zich hieraan schuldig gemaakt. Maar dat is een ander verhaal.

Voor meer informatie over de Zoroastrische afkomst van de in de godsdienst verplichte sluier en de hoofddoek:

www.avesta.org

Een korte bijlage uit de Encyclopaedia Brittannica:

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA
purdah

also spelled PARDAH, Hindi Parda ("screen," or "veil"), practice that was inaugurated by Muslims and later adopted by various Hindus, especially in India, and that involves the seclusion of women from public observation by means of concealing clothing (including the veil) and by the use of high-walled enclosures, screens, and curtains within the home.

The practice of purdah is said to have originated in the Persian culture and to have been acquired by the Muslims during the Arab conquest of what is now Iraq in the 7th century Ad.Muslim domination of northern India in turn influenced the practice of Hinduism, and purdah became usual among the Hindu upper classes of northern India. During the British hegemony in India, purdah observance was strictly adhered to and widespread among the highly conscious Muslim minority. Since then, purdah has largely disappeared in Hindu practice, though the seclusion and veiling of women is practiced to a greater or lesser degree in many Islamic countries. See also harem.

En zie ook dit volgende stukje:

The tradition for women to cover themselves from head to toe and veil their faces when they go out in public is an old one, predating Islam in Persia, Syria, and Anatolia. The Qur'an provides instructions giving guidance on this matter but not a strict ruling. It has been the rigidly male-dominated world of the Middle East that has insisted on the strict veiling of women in public. The enveloping cloaks worn by women for this purpose are similar to one another and often incorporate a mesh panel through which women may peer at the world outside. The most common names for this garment are chador, chadar, chadri, çarsaf, and tcharchaf.

Zie www.britannica.com voor meer informatie over dit onderwerp, en zoek onder het woord "dress" en "veil".

Er is geen hoofddoek,gezichtssluier of zoiets dergelijks in de Koran.De woorden "haar" (sha3r), "hoofd" (ra's), gezicht (wajh) of nek (raqbah) worden niet in de Koran in combinatie met een kuisheidsvoorschrift genoemd.Enkel de schaamstreek, en de borsten.Zelf regels maken in de godsdienst en die verplichten door ze aan God toe te schrijven, zijn een grote zonde volgens de Koran en dient vermeden te worden.

De Koran vertelt ons:

10:60: "En wat zal de mening van hen die over God bedrog verzinnen op de opstandingsdag zijn? God is vol van goedgunstigheid jegens de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar."

en

2:79: "Wee hen die het boek eigenhandig schrijven en dan zeggen:'Dit komt van God' om het voor een lage prijs te versjacheren. Wee hen dus om wat hun handen hebben geschreven en wee hen om wat zij eraan hebben verdiend."

Zelfs de profeet van God, Mohammed, heeft van God een duidelijke waarschuwing gekregen niet zelf regels of uitspraken te doen die niet van God komen:

69:40: "Niet dan? Ik zweer bij wat jullie doorzien en wat jullie niet doorzien,dat wat de gezant zegt voortreffelijk is. Het zijn niet de woorden van een dichter. Hoe weinig geloven jullie! Noch zijn het de woorden van een waarzegger. Hoe weinig laten jullie je vermanen! HET IS EEN NEERZENDING VAN DE HEER VAN DE WERELDBEWONERS. EN ALS HIJ OVER ONS ENIGE UITSPRAKEN ZELF BEDACHT HAD HADDEN WIJ HEM BIJ DE RECHTERARM GEGREPEN. DAN HADDEN WIJ HEM DE LEVENSADER DOORGESNEDEN. NIET EEN VAN JULLIE HAD DAT HEM KUNNEN AFWEREN."


1.Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 12e druk in de nieuwe spelling door professor doctor G.Geerts en doctor H.Heestermans blz 2631 en voor het Arabische equivalent van dit woord: Worterbuch der klassischen arabischen Sprache door Jorg Kraemer en Helmut Gatje blz 422.Ook A dictionary of Modern Written Arabic door Hans Wehr voor een vergelijking met het klassieke Arabisch op blz. 822
2. Al-Jawhari, de Islamitische geleerde uit de 9e eeuw en de samensteller van een van de eerste woordenboeken van het klassieke Arabisch, de "al Sihah" definieert in volume 5 het woord "khimaar" als "kullu maa khamara shay'an" en dat houdt in dat "alles wat iets bedekt", een "khimaar" wordt genoemd.Zie ook Worterbuch der klassischen arabischen Sprache door Jorg Kraemer en Helmut Gatje blz 252 en A dictionary of Modern Written Arabic door Hans Wehr voor een interessante vergelijking met het klassieke Arabisch op blz. 302
3.Voor de correcte vertaling van het woord "jalabib" zie Worterbuch der klassischen arabischen Sprache door Jorg Kraemer en Helmut Gatje blz.140.Zie ook A dictionary of Modern Written Arabic door Hans Wehr voor een interessante vergelijking met het klassieke Arabisch op blz. 153.
4.Voor de correcte vertaling van het woord "dana" zie Worterbuch der klassischen arabischen Sprache door Jorg Kraemer en Helmut Gatje blz. 75. Zie ook A dictionary of Modern Written Arabic door Hans Wehr voor een interessante vergelijking met het klassieke Arabisch op blz. 340.

Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.


 terug naar index  

Alcohol volgens de Koran
door: Werkgroep IBN

Inleiding
Velen denken dat het nuttigen van alcoholische drank verboden is in de islam. Velen denken dat dit niet zo is. Wij zullen, met dit artikel verklaren waarom dit verschil van mening bestaat over een toch duidelijk gegeven.

De geschiedenis
In de vroege geschiedenis van de islam werd er vrijelijk wijn gedronken. Onder de Arabieren was vooral dadelwijn bekend, maar het meer bekende en eigenlijk aan Arabie vreemde druivenwijn werd ook geconsumeerd. Het gebruik van alcohol bracht behalve het plezier ook problemen met zich mee. In de Koran wordt hier duidelijk op ingegaan. Om te begrijpen waarom vele moslims na de openbaring van de Koran nog steeds wijn dronken en waarom de wijn vaak voorkwam in poetische stukken van zeer vooraanstaande islamitische dichters en dat vooraanstaande wetenschappers het ookconsummeerden, moet men het standpunt van de Koran aangaande het consumeren van wijn begrijpen. Bekende dichters die het drinken van de wijn glorificeerden of die het in hun werken gebruikten waren: Omar Al KhayyamFaridad-dinAttar, Baba Taher-eOryanAbuAbdallah Ja3far binMuhammadRoudakiMuslihad-din Sa3di ash-ShiraziKhajehShamsad-dinMuhammadHafizash-ShiraziJalalal-DinMuhammadibnHusainar-Rumi en vele anderen. Bekende wetenschappers die wijn dronken waren AbuAli al HusainibnAbdallahibnSinaAbu-l waleed MuhammadibnRushdAbuYousef Ya3qub ibnIshaq al Kindi (overigens ook een groot musicus), AbuBakrMuhammadibnZakariyyaar-Razi, Omar al Khayyam (hij was ook een wetenschapper) en nog vele anderen. Dit wilt niet zeggen dat wijn gedronken mag worden omdat bekende moslims dat deden. Maar dit zegt wel wat over het drinken zelf; verstandige mensen kunnen zich beheersen, die begrepen de koranverzen en die konden het nuttigen zonder buiten de perken te gaan. Het is echter wel afgeraden om wijn te nuttigen wegens het feit dat het intoxicerend is en een gevaar vormt voor de gezondheid van de mens.

Het standpunt volgens de Koran
In de Koran wordt het nuttigen van wijn (hiermee kan je beredeneren dat alle andere alcoholische dranken hieronder vallen) afgeraden. Er bestaat geen absoluut verbod in de Koran. Er komen een aantal verzen voor die dit onderschrijven. Als men de Koran juist wilt begrijpen dan dienen de verzen in hun context te worden gelezen. Ook dienen alle verzen die over het onderwerp gaan onder ogen te worden genomen en geanalyseerd om tot een compleet beeld te komen aangaande het onderwerp. Pas dan kan men een juiste interpretatie maken.

Een juiste interpretatie is een uitleg van een tekst waar men zoveel mogelijk de integriteit en de consistentie van de tekst respecteert, rekening houdt met de context ervan binnen in het geschrift waarin de tekst voorkomt, de taal waarin de tekst geschreven is beheerst en tegelijkertijd men toegang heeft tot verschillende historische bronnen om de historische context van de gebeurtenis te kunnen begrijpen. Deze historische bronnen kunnen alle bronnen zijn die daadwerkelijk uit de tijd van de openbaringen stammen, dus niet de hadith die uit een later tijdperk stammen en in feite niets over de ontwikkeling of vorming van de tekst kunnen bewijzen, maar archeologische bronnen zoals plaatsen waar voorwerpen uit die tijd te vinden zijn, kronieken van Arabieren, Perzen en Byzantijnen en ander geschreven materiaal die een antwoord kunnen geven op bepaalde vragen. Deze bronnen zijn zeer zeldzaam, en daarom dient de Koran zelf natuurlijk als belangrijkste bron te gelden. De Koran is namelijk het bekendste, en meest betrouwbare geschreven bron uit die tijd. Als laatste heeft men een gezond verstand, een historisch besef, een wetenschappelijke intentie (geen ideologische) en een goede algemene kennis van zaken nodig.

De traditionele sectes (SoennismeShi'isme) in de islam menen allebei dat het nuttigen van alcohol absoluut verboden is door de Koran. Ze zeggen dat dit verbod geleidelijk aan is ontstaan en dat de laatste verzen die over dit onderwerp gaan het onderwerp afsluiten door met een verbod te komen. Door dit verbod, zijn de voorafgaande verzen die het drinken van wijn behandelen ongeldig geworden en verliezen daarom hun kracht als neutraliseerder van de laatste verzen. Dit principe (het afschaffen van de koranverzen) wordt in de soennietische en shi'ietische theologie "naskhwamansoukh al ayat" genoemd. Dit baseren ze op het volgende vers:

2:106: "Welk teken Wij ook afschaffen of doen vergeten, Wij komen met iets beters of overeenkomstigs. Weet jij niet dat God almachtig is?"

Maar het woord "teken" in dit vers (ayah), kan in het arabisch alles betekenen wat in de Koran als een "teken" wordt omschreven. Dit varieert van koranverzen, tot wetenschappelijke waarheden of natuurkundige waarnemingen. In deze context kan het zeker koranverzen betekenen.

Maar sinds de gehele Koran door God wordt beschermd en het God is die het afschaffen doet, is het uitgesloten dat de mens dat mag doen.

Volgens de traditionalisten is dit principe toepasbaar op koranverzen die bepaalde geboden bevatten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat ze beweren dat het vers die de gelovigen oproept niet te bidden wanneer men dronken is (4:43), is afgeschaft door het vers die de moslims oproept de wijn te vermijden (5:90). Hiermee wordt er volgens hen een totaal verbod op het nuttigen van alcoholische drank opgelegd en vervalt de relevantie en de geldigheid van het vorige vers die aangeeft dat moslims enkel niet dronken horen te bidden. Ze zijn van mening dat een Koranvers een gebod in een andere Koranvers kan afschaffen en dat baseren ze op vers 2:106 die eerder is genoemd. Dit onderbouwen ze (soms) door te wijzen op de chronologische volgorde van de verzen waarbij de eersten worden afgeschaft door de latere. Ook kunnen hadith koranverzen afschaffen, of zelfs de consensus van geestelijken. (ijmaa3)

Deze benadering is erg controversieel en heeft ook voor veel meningsverschillen onder de geestelijken in de traditionalistische sekten zelf gezorgd. Want wie bepaalt wat God bepaalt? De mens? Wie bepaalt welk vers God afschaft en welke niet? Gezien de Koran compleet en duidelijk is, en geen tegenstrijdigheden bevat, dienen de koranverzen elkaar niet aan te vullen in plaats van af te schaffen? Het volgende vers geeft ons hier meer duidelijkheid over:

16:101: "En wanneer Wij een teken vervangen door het in de plaats van een ander teken te geven -God weet het best wat Hij neerzendt- dan zeggen zij: 'Jij verzint maar wat'. Integendeel, maar de meestenvan hen weten het niet."

Hier wordt duidelijk aangegeven dat als God een teken (vers) afschaft, dat het vers dan ook vervangen wordt. Dit betekent dat afgeschafte verzen niet meer in de Koran kunnen voorkomen. Vervanging of verplaatsing sluit uit dat de vervangen verzen nog steeds in de Koran zouden staan. Gezien men de koranverzen in de gehele context van de Koran moet begrijpen, dient dit vers juist als aanvulling ter verduidelijking over dit onderwerp te fungeren. Er zal later in een apart artikel dieper op het onderwerp van "de afschaffing van de verzen" (naskhwamansukh al ayat) in worden gegaan.

Ik zal de verzen die betrekking hebben tot dit onderwerp chronologisch behandelen. Dit doe ik niet om de theorie van de afschaffing van de verzen te ondersteunen, maar om een duidelijk beeld te geven over het feit dat de verzen elkaar aanvullen om tot een duidelijk en compleet chronologisch beeld te komen over het onderwerp. Dit betekent niet zozeer dat het ene vers het andere afschaft, maar het betekent dat het in het licht van de eeuwigheid van de Koran en God's bescherming ervan, juist aangeeft dat de verzen elkaar dienen te ondersteunen en aanvullen. Men dient pas een interpretatie van de Koran te maken als men rekening houdt met alle verzen over dit onderwerp binnen het geheel van de Koran. Sinds de Koran tijdens de openbaringen van de Koran nog niet compleet was, kon dit zelfs niet tijdens het leven van de profeet worden gedaan. De Koran was pas kort voor zijn dood tot volmaking gebracht. Dit argument wordt versterkt door het volgende vers:

20:114: "Hoogverheven is God, de ware koning. En haast je niet met de Koran voordat de openbaring ervan aan jou geheel is geschied en zeg: 'Mijn Heer, geef mij meer kennis.'"

Wij zullen gebaseerd op het feit dat de Koran compleet, consistent en geheel geldig is de standpunt van de Koran over dit onderwerp laten zien.

In het volgende vers wordt het gebruik van alcohol niet afgeraden maar wordt de bedwelming die het met zich meebrengt zelfs in een zin genoemd met de goede voeding die de palmvruchten voortbrengen. Er wordt ook aangegeven dat het tekenen zijn voor verstandige mensen, wat men toch wel aanspoort te denken over dit onderwerp.

16:67: "En van de vruchten van de palmen en de wijnstokken; jullie nemen ervan een bedwelmende drank en een goede voeding. Daarin is zeker een teken voor mensen die verstandig zijn."

Er is hier absoluut geen verbod of afrading te bekennen. Er wordt wel een positieve kant van de wijn en de vruchten waar het uit is gemaakt opgenoemd. De bedwelming wordt als een neven-effectaangeduid, maar er wordt nog niet op ingegaan.

Het volgende vers laat zien dat er zowel veel zonde als veel nut in het gebruiken van de wijn (en het gokken) zit. Dit is een vers die geen absoluut verbod aangeeft, danwel de mensen waarschuwt voor het gevaar van de wijn (en het gokken), maar niet zwijgt over de grote nuttigheden voor de mensheid in alcoholische drank en gokken. Dit dient ter aansporing van de mensen om het onderwerp objectief te benaderen en alle kanten van het onderwerp te belichten. Een evenwicht is er echter niet, want er wordt duidelijk aangegeven dat de zonde groter dan het nut is.

2:219: "Zij vragen jou naar de wijn en het kansspel. Zeg:"In beide is grote zonde en veel nuttigheid voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun nut."

Er staat ook een vers in de Koran die ondubbelzinnig verklaart dat de moslims tijdens de openbaringen van de koranverzen wijn dronken. Gezien de historische nuance in het vers kan men eruit begrijpen dat de moslims al een tijd alcoholische dranken consumeerden toen het vers werd geopenbaard. Dit bracht echter wel problemen met zich mee. Problemen die in de toenmalige koranverzen die waren geopenbaard nog niet werden behandeld.

Moslims kwamen wel eens dronken naar het gebed wat tot resultaat had dat men niet wist wat men zei tijdens het gebed. Dit is iets wat natuurlijk niet ten bate van het individu of de gemeenschap was en diende te worden voorkomen. In het volgende vers wordt de moslims verboden om te bidden als men dronken is. Dit is het enige vers in de Koran waar een verbod in staat over de gevolgen die het drinken van alcoholische dranken met zich mee kan brengen. Het verbod is dus niet tegen het drinken van wijn of het dronken worden zelf, maar tegen de dronkenschap tijdens het gebed ingesteld.

4:43: "JULLIE DIE GELOVEN! Nadert niet tot de salaat, TERWIJL JULLIE DRONKEN ZIJN, zolang jullie niet weten wat jullie zeggen...."

Als dit vers de dronkenschap tijdens het gebed behandeld, hoe zit het dan met de dronkenschap in het algemeen? Dat wordt duidelijk als alle verzen aangaande dit onderwerp zijn behandeld.

Binnen de traditionele islam (het soennisme en het shi'isme) is het nuttigen van de wijn unaniem verboden. Een vers dat vaak wordt gebruikt om het verbod van het nuttigen van alcoholische dranken of het kansspelen te doen laten gelden is het volgende vers:

5:90: "Jullie die geloven! De wijn, het kansspel, de offerstenen en de verlotingspijlen zijn een gruwel van satans doen. Vermijdt die dus; misschien zal het jullie welgaan."

5:91 is een directe voltooiing van vers 5:90 en gaat als volgt:

5:90: "De satan wenst slechts vijandschap en haat tussen jullie te veroorzaken door de wijn en het kansspel en door jullie van het gedenken Gods en van de salaat af te houden. Zullen jullie dan ophouden?"

Hier wordt de moslims duidelijk aangeraden de wijn en het gokken te vermijden. Dit laat zien dat de moslims zowel gokten en alcohol dronken, omdat het vers de moslims hierop aanspreekt. Dit is niet meer dan logisch. Er wordt duidelijk aangegeven dat de wijn en het gokken men van het gebed en het gedenken van God kan afhouden en vijandschap en haat kan veroorzaken. Dit wordt als een voldoende reden beschouwd om op te houden met het gebruik ervan. Door blijven drinken en gokken is dus op eigen risico, en is niet zo verstandig. Het is beter het niet te doen, maar in het licht van alle verzen die over dit onderwerp gaan, kan men niet tot een absoluut verbod komen. Tenzij men verzen afschaft. Maar er is eerder aangetoond dat dit volgens de Koran zelf niet door een mens kan worden gedaan. Men dient dus de Koran in zijn gehele context te begrijpen en de verzen binnen deze context te interpreteren. Alle verzen tellen mee.

Er is dus geen sprake van een absoluut verbod, vandaar deaanrading het te vermijden, en de verzekering dat het vermijden beter zou zijn dan het gebruik ervan.

Volgens de traditionele sekten (het soennisme en het shi'isme) schaffen deze 2 laatste verzen (het zijn de laatste verzen die over dit onderwerp zijn geopenbaard) ALLE andere voorgaande verzen over dit onderwerp af. Ze baseren zich op de leer van de "naskhwamansukh al ayat" en de chronologische volgorde van de koranverzen die hen in hun benadering zou ondersteunen.

Dit betekent dat alle voorafgaande verzen niet meer als geboden of aanvullingen geldig zouden zijn in de theologische benadering van dit onderwerp. Men zou kunnen stellen dat de verzen die voor 5:90 en 91 kwamen er alleen nog staan ter referentie naar de vroegere situatie en vroegere geboden die nu niet meer van toepassing zijn, in ongeveer dezelfde beredenering dat de geboden in de bijbel (injil) en de torah niet meer geldig zijn in het licht van de Koran. (die overigens zelf ook niet volgens de traditionalisten helemaal geldig is voor interpretatie)

Maar het punt is dat geen enkel vers dit recht aan HEN geeft, en dat alle verzen in de Koran voor eeuwig als inspiratie geldig zijn en door God worden beschermd.

Dat dit een controversiële en onbevredigende theorie is, benadrukken zelfs de traditionalisten die erover onderling diep van mening verschillen en dit onderwerp het liefst willen vermijden. 

Een interessant punt wat het verbod op het nuttigen van alcoholische dranken zou moeten versterken is dat de traditionalisten vers 5:90 op een uiterst controversiele manier interpreteren en vertalen. De juiste vertaling luidt:

5:90: "Jullie die geloven! De wijn, het kansspel, de offerstenen en de verlotingspijlen zijn een gruwel van satans doen. Vermijdt die dus; misschien zal het jullie welgaan."

Maar in de vele vertalingen staat er "gewrocht" of "makelij" in plaats van "doen". Dat is niet alleen fout, maar ook gevaarlijk. Men maakt dan namelijk een schepper satan, omdat een gewrocht of een makelij iets is wat gecreeerd is. Satan de schepper van de wijn? Satans MAKELIJ? GEWROCHT? Waarom in de vertaling "makelij" of "gewrocht" wordt gebruikt,kan geen andere reden hebben dan dat de traditionalistische interpretatie van de Koran bij de vertaling zijn invloed heeft gehad.

In het Arabisch staat er echter:

5:90: "yaaayyuhaa-lladhiinaaamanuuinnamaa-lkhamruwa-lmaysiruwa-lanSaabuwa-lazlaamurijsun min 3AMALI sh-shayTaanifa-jtanibuuhu la3allakum tufliHuun"

3amal betekent gewoon "daad","gedrag","actie","werk","gewoonte" of "activiteit". Maar de traditionalisten vertalen "3amal" vaak met "gewrocht" of "makelij". Echter, niet alle traditionalistische vertalingen vertalen het woord "3amal" met "gewrocht" of "makelij".

De Engelse vertaling van Shakir

http://www.hti.umich.edu/k/Koran/

vertaalt het woord "3amal" in het vers met het woord "work" in plaats van "creation" wat toch wel wat ruimte geeft voor een correctere interpretatie van de tekst.

5:90: "O you who believe! intoxicants and games of chance and (sacrificing to) stones set up and (dividing by) arrows are only an uncleanness, the Shaitan's WORK; shun it therefore that you may be successful."

"Work" KAN in het Engels namelijk ook gewrocht betekenen, maar het kan ook als "daad" of "doen" of "gewoonte" worden vertaald. In het Arabisch klinkt "3amal" erg ondubbelzinnig en duidelijk, maar om het in deze context naar een andere taal te vertalen zonder de betekenis geweld aan te doen, schijnt vaak moeilijk te zijn.

Kortom, alle verzen die over het onderwerp gaan laten een gelijksoortig beeld zien over dit onderwerp. In plaats van met een absoluut verbod te komen, relativeert de Koran het gebruik van alcohol (en het gokken) om te laten zien dat het beter is dat men het niet als drank (of bezigheid) gebruikt, ook al kan het gebruik ervan goede kanten hebben.

Conclusie
Het is duidelijk dat als men alle verzen over de wijn (en het gokken) in overweging neemt, men niets anders kan concluderen dan dat wijn en gokken afgeraden zijn en niet expliciet verboden. Wat wel verboden is, is te bidden als men dronken is. Dronkenschap in het algemeen valt onder de gevaren van het gebruik van alcohol en is iets wat beter vermeden kan worden. Gokken ook omdat dit kan leiden tot gokverslaving met alle problemen van dien.

Wat ook verboden is, en dit dient men nooit te vergeten, is het verbieden van zaken die zijn toegestaan of het zelf maken van regels en deze aan God toe te schrijven en voor iedereen verplicht te stellen zoals in de volgende verzen duidelijk naar voren komt:

16:116: "En zeg niet van iets waarover jullie tongen bedrog uiten: 'Dit is toegestaan en dit is verboden' om over God bedrog te verzinnen. Zij die over God bedrog verzinnen, hun zal het niet welgaan."

en

10:59-60: "Zeg: 'Hoe lijkt het jullie? Wat God voor jullie als levensonderhoud heeft laten neerdalen en waarvan jullie verboden en toegestane dingen hebben gemaakt?'. Zeg: 'Heeft God jullie toestemming gegeven of verzinnen jullie iets over God?'. En wat zal de mening van hen die over God bedrog verzinnen op de opstandingsdag zijn? God is vol van goedgunstigheid jegens de mensen, maar de meeste mensen zijn niet dankbaar."

en

7:32-33: "Zeg: 'Wie heeft de mooie (kleding) van God die Hij voor Zijn dienaren heeft voortgebracht en de goede dingen van de levensbehoeften verboden?' Zeg: 'Zij zijn in het tegenwoordige leven bestemd voor hen die geloven en op de opstandingsdag hun voorbehouden.'. Zo zetten Wij de tekenen uiteen aan de mensen die weten. Zeg: 'Mijn Heer heeft slechts de gruwelijkheden verboden, de uiterlijke en de innerlijke, en de zonde en de onterechte aanmatiging en dat jullie aan God metgezellen toevoegen, iets waarvoor Hij geen machtiging heeft neergezonden, en dat jullie over God zeggen waar jullie geen weet van hebben."

Als men een standpunt niet ondubbelzinnig en duidelijk wilt aantonen, dan kan men geneigd zijn te doen wat men wilt zodat men de feiten naar het eigen belang kan vervormen (het afschaffen van verzen) of te lezen wat men wilt of externe bronnen te raadplegen die zijn of haar standpunt verdedigen. (die en die en die hebben gezegd dat...)

Men volgt liever oude gewoontes en vermijdt de Koran zoveel mogelijk.

2:170-171: "En als tot hen gezegd wordt; 'Volgt wat God heeft neergezonden', zeggen zij: 'Welnee wij volgen dat na waarvan wij merken dat onze vaderen er zich aan hielden.'. Ook dan soms als hun vaderen helemaal niet verstandig waren en zich niet de goede richting hadden laten wijzen? Zij die ongelovig zijn lijken bijvoorbeeld op iemand die schreeuwt tot iets wat alleen maar de roep en de kreet hoort. Doof, stom en blind zijn zij. Zij worden dan ook niet verstandig."

en

25:30: "En de gezant zegt:'Mijn Heer, mijn volk houdt de Koran voor iets dat gemeden moet worden.'"

Maar dat doet niets aan het duidelijke oordeel van de Koran.

Kort gezegd: Alcoholische drank consumeren is niet verboden, maar afgeraden. Bidden terwijl men dronken is, is wel verboden. Dronkenschap in het algemeenis niet verboden, maar zeer afgeraden wegens de nadelige gevolgen en invloeden die het op de mens kan hebben. Hetzelfde geldt voor gokken.


Bronnen:
De
Koran, vertaling van Fred Leemhuis
Kitabar-risalah, Cairo, blz.30-73; Engelse vertaling door M. Khadduri, blz. 1 tot 5 en Seeman, K., Ash-Shafi'isRisalaLahore, 1961, blz.53-85
Mawdudi
The Meaning of the Quran, Lahore, 1967, Vol. I, blz.102. voetnoot 109
Ibn Salama, al-nasikh wa al-mansukh, Cairo, 1966
As Suyuti, Ithqan, II, blz. 20-23

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.


 terug naar index

 
Islam met alleen de Koran? Wat houdt dat precies in?
door: Werkgroep IBN

Inleiding
De term "Islam met alleen Koran" komt vele malen voor op deze website. Dit lijkt een korte en krachtige term, maar men beseft vaak niet welke consequenties het volgen van de Koran en alleen de Koran als religieuze bron heeft. Dit artikel geeft een omschrijving van de grootste praktische verschillen tussen het volgen van een sectarische stroming zoals het Soennisme en het Shi'isme en het volgen van de Koran alleen.

Koran en verstand
Eigenlijk klopt de benaming "Islam met alleen Koran" niet. Correcter zou zijn te spreken over "Islam met alleen de Koran en het verstand". Het verstand is een door God gegeven instrument en is onontbeerlijk voor het vinden van de juiste weg. Er is geen dwang in de Islam en ieder mens heeft het recht, sterker nog de plicht om zijn of haar eigen verstand te gebruiken en te volgen. Dit kan men overweldigend concluderen uit onder andere de volgende verzen in de Koran:

2:256: "Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste pad is van dwaling onderscheiden; derhalve, hij die de duivel verloochent en in Allah gelooft, heeft een sterk houvast gegrepen, dat onbreekbaar is. Allah is Alhorend, Alwetend. "

10:99: "En indien uw Heer had gewild, zouden allen die op aarde zijn, zeker tezamen hebben geloofd. Wilt gij de mensen dan dwingen, gelovigen te worden?"

18:29: "Zeg: "Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil." Voorwaar, wij hebben de boosdoeners een Vuur bereid, welks omheining hen zal insluiten. Indien zij om hulp roepen, zullen zij worden begoten met water als gesmolten lood, dat hun gezicht zal verbranden. Hoe verschrikkelijk is de drank en hoe vreselijk de rustbank."

25:57: "Zeg: "Ik vraag van u geen vergoeding er voor, behalve dat hij, die dit wil, de weg naar zijn Heer moge inslaan."

73:19: "Dit is zeker een vermaning. Dus moge hij die wil, de weg tot zijn Heer inslaan."

74:37: "Aan degene onder u, die vooruit wenst te gaan of degene die wil achterblijven,"

76:29: "Voorwaar, dit is een vermaning. Wie het daarom wenst, kieze een weg die tot zijn Heer leidt."

Deze verzen maken duidelijk dat er geen sprake kan zijn van dwang in de Islam. Een ieder heeft dus het recht voor zichzelf te beslissen en zijn of haar eigen conclusies te trekken.

17:36: "En accepteer niet dat waar je geen weet van hebt. Het gehoor, de zicht en het verstand, daar ben je zeker verantwoordelijk voor." 

Dit vers maakt duidelijk dat men niet moet accepteren waar men geen weet van heeft. Men dient dus kennis te vergaren en uitzoeken hoe iets zit. Je eigen conclusies trekken dus

Voor verzen die verwijzen naar Koran alleen en een beredenering van deze weg verwijzen we naar het artikel "Hadith", dat ook op deze site staat.

De Koran is een leidraad
Vaak beseffen moslims niet dat de Koran een leidraad is (zie 2:2, 3:73, 4:115, 7:198, 16:64 en nog veel meer) en geen gedetailleerde handleiding waarin voor iedere situatie in het leven de ideale oplossing wordt gegeven. Het is een leidraad waarin soms voor specifieke gevallen oplossingen en geboden worden gegeven en soms door middel van algemeen geldende regels en definities een kader wordt geschept. Binnen dit kader kunnen moslims hun leven leven indien zij Gods systeem goed wensen te vervullen. Verzen als: 

7:32: "Zeg:'Wie heeft het mooie van God wat Hij voor Zijn dienaren heeft voorgebracht en de goede dingen van de levensbehoeften verboden?'. Zeg:'Zij zijn in het tegenwoordige leven bestemd voor hen die geloven en de opstandingsdag hun voorgehouden.' Zo zetten Wij de tekenen uiteen die mensen weten."

10:59: "Zeg: 'Hebt gij overwogen, dat Allah u een voorziening heeft nedergezonden en dat gij daarna een gedeelte er van onwettig en een gedeelte er van wettig verklaardet?' Vraag (hen): "Heeft Allah u dat toegestaan, of verzint gij leugens tegen Allah?'."

10:60: "Wat denken degenen die leugens tegen Allah verzinnen van de Dag der Opstanding? Voorzeker, Allah is genadevol tegenover het mensdom, maar de meesten hunner zijn niet dankbaar."

16:116: "En zegt niet - vanwege de leugens die uw tong spreekt - "Dit is wettig en dat is onwettig.", om een leugen tegen Allah te verzinnen. Degenen, die een leugen tegen Allah verzinnen, slagen nooit."

2:79: "Wee hen die het boek eigenhandig schrijven en dan zeggen:'Dit komt van God' om het voor een lage prijs te versjacheren. Wee hen dus om wat hun handen hebben geschreven en wee hen om wat zij eraan hebben verdiend."

maken ons duidelijk dat het verboden is in naam van de Islam onwettig te verklaren, wat niet door God onwettig verklaard is. Wat niet in de Koran, Gods complete woord (zie 6:38, 6:114, 16:89 en 12:111) verboden is, kan dus nooit door God verboden zijn. Zaken die niet verboden zijn, zijn dus toegestaan, tenzij ze strijdig zijn met één van de verschillende in de Koran genoemde fundamentele definities van wat goed en wat slecht is.

De gevolgen
Het volgen van een pad van Koran en verstand, betekent niet meer blindelings dingen doen omdat anderen ze doen of omdat ze altijd zo gedaan zijn. Niet meer blindelings het woord van andere mensen over de Islam voor waarheid aannemen. Alles dient zelf gecontroleerd te worden in de Koran. Regels, tradities, gebruiken en gewoontes dienen geherevalueerd te worden, indien men al moslim was. Specifieke zaken die niet in de Koran genoemd worden, zijn door mensen bedacht en kunnen onmogelijk als religieuze geboden beschouwd worden.

Als men consequent Koran en Hadith als bron voor religieuze regelgeving volgt, zorgt dit voor een gigantische hoeveelheid regels en geboden. Het is vrijwel onmogelijk aan alle deze regels en geboden te voldoen, omdat een 'gewoon' leven dan niet meer mogelijk is en daarnaast hadiths elkaar en de Koran vaak tegensperken. Traditionele moslims die zich bewust zijn van de grote hoeveelheid regels en geboden lopen vaak met schuldgevoelens rond, overtuigd dat ze in zonde leven. Hierdoor raken ze vaak óf verder van de Islam verwijderd ('wat moet ik met zo een onmogelijk geloof?!') óf ze wachten tot ze een latere leeftijd bereikt hebben en veranderen vervolgens hun leven drastisch (baard, traditionele kleding, strikte opvolging van zoveel mogelijk regels, etc.). 

Als deze mensen de Islam in haar pure vorm zouden belijden, met alleen de Koran, dan zouden al deze problemen zich niet voordoen. Een opsomming van de feitelijke consequenties voor de bekendste verplichtingen van moslims, indien alleen de Koran gebruikt zou worden:

De 'vijf zuilen'
Wie kent ze niet? Ook menig niet-moslim kan je vertellen dat de 'vijf zuilen' het 'hart' van de Islam vormen. Indien we echter de Koran erop naslaan, zien we dat de vijf zuilen op zich wel voorkomen, maar nergens als 'de vijf belangrijkste regels' naar voren gehaald worden. In de Koran staan vele regels en er arbitrair vijf aanwijzen als de belangrijkste is een menselijke inventie. Als dit zo zou zijn, zou God dit wel in Zijn complete en volledig gedetailleerde Koran (6:38, 6:114-115, 12:111, 16:89) gezegd hebben. God vergeet niet. De 'vijf zuilen' maken dus wel degelijk deel uit van de Islam, maar dan als geboden die onderdeel uitmaken van een compleet systeem, samen met veel meer eveneens belangrijke regels. Laten we eens kijken naar de vijf geboden die de 'vijf zuilen' vormen:

 • De getuigenis/shahada: men zou anders vermoeden, maar de shahada zoals de traditionele Islamitische wereld die kent heeft gekgenoeg totaal geen Koranische basis. Het geheel van de shahada is eigenlijk een poging van mensen om het 'moslim zijn' in één zin samen te vatten en komt als 'officieel' begrip niet in de Koran voor. De tekst "Ash hadu anla ilaha illallahu wa ash hadu anna muhammadar-rasulallah" staat nergens in de Koran en is afkomstig uit de Hadith. Als we de Koran als geheel beschouwen wordt het duidelijk gemaakt dat de essentie van de Islam het onderwerpen aan en geloven in één God is, daarbij niets of niemand in de verste verte naast God plaatsend. De Koran geeft voorbeelden van mensen die een belijdenis (geen getuigenis) uitspreken, waaronder de koningin van Sheba die tot de Islam bekeert in 27:44:

  27:44: Er werd tot haar gezegd "Ga het paleis binnen." En toen zij het zag, dacht zij dat het een massa water was, en zij raakte in verwarring. Hij zeide:'Het is een paleis dat geplaveid is met glas.' Zij zeide: 'Mijn Heer, ik heb mijn ziel inderdaad onrecht aangedaan; en ik onderwerp mij met Salomo aan Allah, de Heer der Werelden.'."

  Dit is een voorbeeld, waarbij een zinnetje het begin van iemans 'moslim zijn' markeert. Let wel, het betreft hier eigenlijk geen getuigenis (de betekenis van shahada) maar het uitspreken van een belijdenis. Nog meer duidelijk gemaakt met het voorbeeld van Abraham. Abraham waarover gezegd wordt:

  3:68: "Voorzeker, zij die Abraham het dichtst nabijkomen, zijn degenen, die hem volgen; en deze profeet en de gelovigen; en Allah is de Vriend der gelovigen."

  16:123: "Dan hebben Wij u (Mohammed) geopenbaard, 'Volg de weg van Abraham, de oprechte, die geen afgodendienaar was.'.

  Dit voorbeeld staat in 2:131:

  2:131: "Toen zijn Heer tot hem zeide: 'Onderwerp U', zeide hij: 'Ik heb mij aan de Heer der Werelden onderworpen'."

  Ten slotte willen nog wijzen op deze krachtige voorbeelden:

  40:66: "Zeg: 'Het is mij verboden diegenen te aanbidden die gij naast Allah aanroept daar er duidelijke bewjizen van mijn Heer tot mij zijn gekomen; en het is mij geboden mij te onderwerpen aan de Heer der Werelden.'.

  3:20: "En zeg wanneer zij met u redetwisten:'Ik, en degenen die mij volgen hebben zich aan Allah onderworpen.'. En zeg tot degenen aan wie het Boek is gegeven en tot de onwetenden: 'Hebt gij u onderworpen?'. Als zij zich onderwerpen, dan zijn zij op de rechte weg, maar indien zij zich afwenden, dan is uw plicht slechts de duidelijke verkondiging ervan; en Allah ziet zijn dienaren."

  6:71: "Zeg: 'Zullen wij naast Allah datgene aanroepen wat ons noch bevoordelen noch schaden kan, dan worden wij, nadat Allah ons heeft geleid, van het rechte pad verwijderd, zoals iemand die de bozen hebben neergeveld op de aarde in een toestand van verbijstering en die metgezellen heeft die hem tot de weg roepen, zeggende: 'Kom tot ons'?' Zeg: 'De leiding van Allah is voorzeker de enige leiding en het is ons bevolen ons aan de Heer der Werelden te onderwerpen.'."

  In de meeste van deze voorbeelden wordt gesproken over het 'onwerpen aan de Heer der Werelden'. Hieruit zou je kunnen concluderen dat een verklaring van geloofsbelijdenis die rechtstreeks uit de Koran afkomstig is zou kunnen zijn 'Aslamtu li rabbil alameen', oftewel 'Ik onderwerp mij Heer der Werelden'. Er wordt hiernaast ook een duidelijk voorbeeld van een getuigenis (shahada) gegeven:

  3:18: "Allah getuigt, dat er geen God is dan Hij en de engelen en degenen, die kennis bezitten, getuigen dit eveneens, handhavende de rechtvaardigheid: er is geen God dan Hij, de Almachtige, de Alwijze."

  Deze aya toont op een simpele manier aan dat "Laa ilaha illa-llah", "er is geen God dan God" of "Ash hadu anla ilaha illa-llahu", "Ik getuig dat er geen God is dan God", een getuigenis van "degenen die kennis bezitten" is. Echter, nergens in de Koran staat dat DE ENIGE shahada van een moslim deze zin en alleen deze zin zou zijn. Het verstand dwingt ons verder te kijken. Zoals de betekenissen van de woorden 'Islam' (onderwerping) en 'moslim' (iemand die zich onderwerpt) en de inhoud van al deze verzen en de de Koran als geheel al aangeven: de essentie van dit geloof is het onderwerpen in daad en geest aan God en God alleen. Dit maakt iemand tot een moslim en niet het wel of niet uitspreken van een bepaald zinnetje.
   

 • Het vasten in de maand Ramadan: dit gebod komt rechtstreeks voor in de Koran. Insh'Allah binnenkort meer over de ins en outs van vasten volgens de Koran met daarin de een visie op het concept van de Islamitische jaartelling, de regels en de duur van het vasten.
 • De Hajj: ook de Hajj staat duidelijk in de Koran aangegeven. Veel van de rituelen die vandaag de dag volgens velen de Hajj vormen, hebben geen Koranische oorsprong. Ook hierover insh'Allah binnenkort meer in een apart artikel.
 • De Zakat: het betalen van zakat is één van de plichten van een moslim die duidelijk in de Koran staat. Het is echter verzonnen dat er allerlei percentages voor specifieke situaties zouden gelden. De Koran vertelt ons precies wat de omvang van de zakat is:

  2:219: "Zij vragen u omtrent wijn en kansspel. Zeg hun: "In beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, maar het nadeel is groter dan het voordeel." En zij vragen u, wat zij moeten weggeven. Zeg hun: "Hetgeen gij kunt missen." Zo maakt Allah u Zijn geboden duidelijk, opdat gij over deze en de volgende wereld zult nadenken."  

 • De Salaat: het verrichten van de salaat is een verplichting die in de Koran voor iedere moslim wordt gesteld.


De twee grote Eid feesten en andere feesten

De twee grootste traditionele 'moslimfeesten' zijn Eid-ul-Adha en Eid-ul-Fitr. Deze worden niet genoemd in de Koran. In de Koran worden zelfs geen enkele feesten genoemd, maar dit betekent niet dat men deze (of andere) feesten niet mag of kan vieren. Het verplichte karakter wat door sommigen echter aan deze en andere feesten gegeven wordt, heeft totaal geen Koranische basis en staat gelijk aan het verzinnen van geboden die niet van God afkomstig zijn..


Muziek en afbeeldingen

Volgens vele traditionele Islamitische stromingen zouden muziek en afbeeldingen van mensen en dieren tot in de Islam verboden zaken behoren. Als men alleen de Koran als religieuze bron hanteert is er nergens een basis voor deze absurde overtuiging terug te vinden. Het verbieden van deze zaken is zelfs een grote zonde, omdat men niet mag verbieden wat God niet verboden heeft (7:32, 10:59, 10:60, 16:116). Zelfs als men hadith aanhangt zijn er nog vele onduidelijkheden en tegenspraken, die weerspiegeld worden in de praktijk waar iedereen weer iets anders doet..


Hoofddoek voor vrouwen

De verplichting voor vrouwen een hoofddoek te dragen staat NIET in de Koran. In de Hadith staan allerlei kledingsvoorschriften, die nergens in de Koran terug te vinden zijn en die vooral voor vrouwen vele ongemakken met zich meebrengen. Meer over dit onderwerp in ons artikel over de hoofddoek.


Voedsel en ritueel slachten

De Koran is heel specifiek over wat moslims wel en niet kunnen eten:

2:168: "O gij mensen, eet van hetgeen geoorloofd en goed is op aarde en treedt niet in de voetstappen van Satan; voorzeker, hij is voor u een openlijke vijand. "

2:172: "O gij die gelooft, eet van de goede dingen, waarmede Wij u hebben voorzien en dankt Allah, indien gij Hem alleen aanbidt."
2:173: "Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol."

5:3: "Verboden is u het gestorvene, het bloed en het varkensvlees en al waarover een andere naam dan die van Allah is aangeroepen; hetgeen is geworgd en is doodgeslagen en hetgeen is doodgevallen of hetgeen door de horens van dieren is gedood en hetgeen door een wild beest is aangevreten, behalve wat gij hebt geslacht. Verder hetgeen voor afgoden is geslacht en wat gij loot door pijlen, dit is een overtreding. Heden zullen de ongelovigen aan uw godsdienst wanhopen. Vreest dus niet hen, maar Mij. Nu heb Ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, Mijn gunst aan u voltooid en de Islam voor u als godsdienst gekozen. Maar wie door honger wordt gedwongen zonder dat hij tot de zonde is geneigd, voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol."

6:145: "Zeg: 'Ik vind in hetgeen mij is geopenbaard niets, dat een eter is verboden te eten, met uitzondering van het gestorvene of vloeiend bloed of varkensvlees, want dit alles is onrein - of, wat in overtreding is, waarover een andere naam dan Allah's is aangeroepen.'. Maar wie door noodzaak wordt gedreven en niet begerig is noch de grens overschrijdt: uw Heer is dan voorzeker Vergevensgezind, Genadevol."

Deze verzen maken ons duidelijk dat verboden is:

 1. Kadavers oftewel hetgeen dat van zichzelf gestorven is (zie 5:3 voor een uigebreide definitie).
 2. Bloed
 3. Varkensvlees
 4. Iets waarover een andere naam dan dat van God is afgeroepen.
Wat betreft het gebruik van het 'ritueel slachten' wordt uit het volgende vers wordt veel traditionele Islamieten de verplichting ritueel te slachten afgeleid:

6:118: "Eet daarom van hetgeen waarover de naam van Allah is uitgesproken als gij in Zijn tekenen gelooft."

Voorstanders van ritueel slachten zeggen dat hier bedoeld wordt het uitpspreken van Gods naam tijdens het slachten, maar dat staat hier simpelweg niet. Dit gebod vertelt ons recht-toe-recht-aan dat wij Gods naam dienen uit te spreken over wat we eten. God vergeet niet, Zijn woorden raken niet op (18:109) en de Koran is compleet en volledig gedetailleerd (6:38, 6:114-115, 12:111, 16:89). De conclusie is dus: ritueel slachten is een menselijke inventie zonder Koranische en daarmee zonder Islamitische basis. Het vers die na 6:118 komt versterkt deze conclusie ook:

6:119: "En welke reden hebt gij, dat gij niet van datgene zoudt eten, waarover de naam van Allah is uitgesproken, terwijl Hij u reeds heeft uitgelegd wat Hij u heeft verboden, - met uitzondering van datgene waartoe gij gedwongen zijt. En voorzeker, velen misleiden door hun boze neigingen zonder kennis. Waarlijk, uw Heer kent de overtreders het beste."

Al het voedsel uit de zee is volgens de Koran toegestaan:

5:96: "De vangst uit zee en het eten ervan is wettig voor u als voorziening voor u zelf en de reizigers, doch zolang gij ter bedevaart zijt is het wild van het land u verboden. En vreest Allah, tot Wie gij zult worden verzameld."

16:14: "En Hij is het, Die de zee tot uw beschikking heeft gesteld opdat gij er vers vlees van moogt eten en er sieraden uit moogt nemen die gij draagt. En gij ziet er de schepen over varen opdat gij van Zijn overvloed moogt zoeken en dankbaar moogt zijn."

35:12: "De twee wateren zijn niet gelijk; het ene zoet, smakelijk en goed om te drinken, en het andere zout en bitter. En uit elk eet gij vlees en vindt gij sieraden die gij draagt. En gij ziet er schepen die de golven door klieven opdat gij van Zijn overvloed moogt zoeken, en opdat gij dankbaar zult zijn."

De Koran laat ons ook zien dat het verzinnen van allerlei nieuwe regels en beperkingen met betrekking tot voedsel (zoals nu vaak genoeg gebeurt) niets nieuw is:

6:138: "Zij zeggen: 'Dit en dat vee en die en die oogsten zijn verboden, niemand zal er van eten, dan wie het ons belieft'' - alzo beweren zij - en er is vee, welks ruggen verboden zijn en er is vee, waarover zij de naam van Allah niet uitspreken en zij bedenken een leugen over Hem. Hij zal hen weldra vergelden, hetgeen zij verzinnen."
6:139: "En zij zeggen: 'Hetgeen in de baarmoeders van dit en dat vee is, is uitsluitend voor onze mannen en is onze vrouwen verboden, maar als het dood geboren wordt hebben zij allen er deel aan.' Hij zal hen naar hun bewering belonen. Voorzeker, Hij is Alwijs, Alwetend."

Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.


 terug naar index
Wat staat er nou eigenlijk in de Hadith?
door: Werkgroep IBN

Maar weinig Moslims hebben daadwerkelijk zelf de inhoud van de hadith geïnspecteerd. De meesten zullen bij het beantwoorden van de bovenstaande vraag niet veel anders doen dan een ander napraten. In de Koran staat:

"En accepteer niet dat waar je geen weet van hebt. Het gehoor, de zicht en het verstand, daar ben je zeker verantwoordelijk voor" (17:36)

God verplicht ons kennis te vergaren over een onderwerp voordat we dit accepteren, dus: wat staat er nou werkelijk allemaal in de hadith? Om mensen een indruk hiervan te geven, zullen wij proberen op dit gedeelte van de site overzichten te geven van de inhoud van verschillende hadith met betrekking tot bepaalde onderwerpen.

Om onduidelijkheid te vermijden zullen we alleen maar refereren naar hadith van de twee belangrijkste hadithverzamelaars, namelijk Bukhari en Muslim. Het gaat hier dus om zogenaamde sahih hadith, die door alle traditionele Islamitische stromingen gevolgd worden. Het gaat hier dus niet om onze mening, maar om de feitelijke inhoud van de hadith. U kunt alle verwijzingen zelf nalezen door op de link in de tabel te klikken.

Klik op het onderwerp naar keuze in het linkerscherm om verder te gaan. Lees en trek uw conclusies.

Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

Is het handhaven van de Hadith in strijd met de Koran?
door: Werkgroep IBN

De meeste mensen die zich moslim noemen belijden een religie die gebaseerd is op verschillende bronnen. De autoriteit die aan die bronnen wordt toegekend verschilt per stroming. Alle moslims erkennen de autoriteit van de Koran. Allen erkennen dat deze door God is geopenbaard aan de profeet Mohammed. De belangrijkste bron die naast de Koran erkend en gebruikt wordt is de Hadith. De Hadith is een verzameling van overleveringen over de profeet Mohammed die zo'n tweehonderd jaar na zijn dood samengesteld en op schrift gesteld is. De Soenna is de leefwijze die gebaseerd is op die Hadith. De autoriteit die aan de verschillende hadiths wordt toegekend verschilt per stroming. Deze komt voort uit de authenticiteit die al dan niet aan een hadith wordt toegekend. Ik zal hier aan de hand van de Koran aantonen waarom het handhaven van de Hadith naast de Koran geen Islam is.

"Zal ik een ander dan God als rechter nemen, terwijl Hij het is die het boek duidelijk uiteengezet naar jullie heeft neergezonden?" (Koran 6:114) Dit ene vers uit de Koran veroordeelt het handhaven van de Hadith op twee manieren. Ten eerste neemt degene die de Hadith handhaaft een ander dan God als rechter. Afgezien van de vraag of een specifieke hadith al dan niet authentiek is, veroordeelt dit vers duidelijk het nemen van een ander dan God als rechter. Of dat nou de samenstellers van de Hadith zijn of de profeet Mohammed zelf is.

Veel aanhangers van de Hadith realiseren zich het bovenstaande en stellen daarom dat de Hadith ook openbaringen zijn en dus zou het handhaven van de Hadith niet in strijd zijn met de Koran. Deze claim baseren ze op 53:3,4; "Noch spreekt hij uit een bevlieging. Het is niet anders dan een geopenbaarde openbaring". De aanhangers van Hadith suggereren met hun claim dat hier bedoeld wordt dat alles wat Mohammed zei een openbaring was. Terwijl het voor de hand liggend is dat deze verzen verwijzen naar de Koran zelf. De Koran levert hier het bewijs voor in 66:1; "O profeet! Waarom verklaar jij verboden wat God heeft toegestaan om je vrouwen tevreden te stellen? God is vergevend en barmhartig." Hier wordt de profeet vermaand omdat hij iets verkeerds deed. Als alles wat hij zei een openbaring was, zou het genoemde verbod van God zijn en zou deze aya niet bestaan. Daarnaast blijft dan de vraag welke hadith een openbaring is en welke niet? Hoe wordt dat bepaald en door wie?

Een ander vers die de aanhangers van de Hadith vergeten is 4:163; "Wij hebben jou de openbaring gezonden, zoals Wij Noah en de profeten na hem openbaring zonden en Wij gaven een openbaring aan Abraham en Ismael en Isaak en Jacob en de stammen; en aan Jezus, Job, Jonas, Aaron en Salomon en Wij gaven David de psalmen." Dus als alles wat Mohammed zei een openbaring was, dan zou dit ook moeten gelden voor Noah en alle profeten na hem. Waar is hun Hadith?

Bovendien kan de Hadith geen openbaring zijn vanwege 4:82; "Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God was, dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden". Dit betekent onder andere dat wat wel van God is geen tegenstrijdigheden bevat. De Hadith bevat vele tegenstrijdigheden. Deze uiten zich intern doordat veel hadiths andere hadiths tegenspreken. Ook uiten deze tegenstrijdigheden zich extern omdat zij de Koran zelf tegenspreken. Hier zal ik later op in gaan.

De tweede manier waarop 6:114 het handhaven van de Hadith veroordeelt is de volgende; dit vers stelt namelijk dat de Koran "uiteengezet" is. Hiermee wordt een van de belangrijkste motivaties voor het handhaven van de Hadith ontkracht. Die is namelijk dat de Koran 'te moeilijk te begrijpen' is en 'vaag' en 'onduidelijk'. Daarom zou de Hadith nodig zijn om de Koran uit te leggen. De Koran is niet moeilijk of vaag volgens 6:114. De Koran is volledig en behoeft geen nadere uitleg; "En het woord van jouw Heer werd vervuld in waarheid en rechtvaardigheid" (6:115). Er wordt ook nergens verwezen naar een andere bron van wijsheid naast de Koran die gevolgd moet worden om een goede moslim te zijn. Als de Hadith zo belangrijk is voor de Islam, zou dat zeker in de Koran beaamd zijn.

Een voorbeeld dat goed illustreert hoe het handhaven van de Hadith in strijd is met de Koran is de rituele reiniging die verricht moet worden voordat de gelovige de Salaat (veelal vertaald met 'gebed') verricht. Deze rituele reiniging heet in de volksmond 'wudu'. De Koran schrijft het volgende voor met betrekking tot standaard-wudu in 5:6: "O jullie die geloven! Wanneer jullie je opstellen voor de Salaat, was dan jullie gezichten en handen tot aan de ellebogen en veeg jullie hoofden en voeten tot de enkelsÉ". Dit zijn de instructies van God tot wie de Salaat verricht moet worden volgens 108:2 "En verricht dan de Salaat tot uw HeerÉ".

Volgens de Hadith is de standaard-wudu bovenstaande plus nog een hele set andere stappen, onder andere het wassen van de handen alleen, het spoelen van de mond en de neus, het wassen van de benen tot aan de knieën en dat allemaal drie keer. Volgens de ene groep aanhangers van deze wudu is de Salaat niet geldig als de wudu niet op deze manier verricht wordt. Een andere groep stelt dat de Salaat dan minder 'punten' oplevert. In het gunstigste geval, het laatste, zou het betekenen dat God een gebrekkige wudu heeft geopenbaard in de "beste hadith"; "God heeft hierin de beste 'hadith' neergezondenÉ" (39:23). Op het woord 'hadith' in de Koran zal ik later ingaan.
Maar de Koran zou dus volgens de aanhangers van de Hadith gebrekkig zijn. Is dat geen ontkenning van 6:115?

Het woord 'hadith' zelf betekent vaak 'bericht'. Dit woord komt redelijk vaak in de Koran voor. In 7:185; "Éen in welke 'hadith' na deze zullen zij dan geloven?". In 12:111; "É dit is geen verzonnen 'hadith', maar het is een bevestiging van wat er voordien al was en de uiteenzetting van alles en een leidraad en barmhartigheid voor mensen die geloven.". In 31:6; "En onder de mensen zijn er die de leegheid van de 'hadith' kopen om zonder kennis van Gods weg af te laten dwalen en er de spot mee te drijvenÉ". In 39:23; "God heeft hierin de beste 'hadith' neergezondenÉ". In 45:6 "ÉEn in welke hadith na God en Zijn tekenen zullen zij dan geloven?". In 77:50 "En in welke 'hadith' dan die zullen zij geloven?". Dit lijkt niet bepaald op een machtiging van God om de Hadith te handhaven naast de Koran.

Hoe verantwoorden de aanhangers van de Hadith hun religie nog meer? Naast bovengenoemde misplaatste claim dat alles wat Mohammed zei een openbaring was gebaseerd op 53:3 en 53:4, stellen deze dwalende zielen dat de Koran hun praktijken juist gebiedt in de verschillende verzen waarin het volgende gebod staat: "Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper". Los van de implicaties die deze claim heeft op de monotheïstische boodschap van de Koran, negeren deze mensen de rest van de Koran en vaak de rest van dezelfde verzen die ze gebruiken om hun claims te verantwoorden. Enkele van deze verzen zijn de volgende: 5:92; "En gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper en pas op! En als jullie je afkeren, weet dan dat Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging heeft." En 24:54; "Zeg: "Gehoorzaam God en gehoorzaam de gezant, maar als jullie je afkeren, dan is hij alleen maar verplicht tot dat waarmee hij belast is. En jullie zijn verplicht tot dat waarmee jullie belast zijn.
En als jullie hem gehoorzamen dan laten jullie je de goede richting wijzen. De gezant heeft alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.". En 64:12; "Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper, maar als jullie je afkeren, dan heeft Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.". De laatste helften van bovenstaande verzen maken duidelijk dat de enige plicht die de boodschapper heeft de "duidelijke verkondiging" is.

Deze "duidelijke verkondiging" is de Koran zelf. Dit wordt bevestigd door 14:52; "Dit is een verkondiging voor de mensen, opdat zij erdoor gewaarschuwd worden, opdat zij weten dat Hij **n god is en opdat de verstandigen zich laten manen.". Een boodschapper brengt een boodschap. In dit geval een boodschap van God. Als de boodschapper gehoorzaamd moet worden, dan betekent dat, dat de boodschap gehoorzaamd moet worden. Want we kunnen God niet direct gehoorzamen omdat Hij niet met ons spreekt.
We kunnen Hem alleen gehoorzamen door Zijn boodschap na te leven. Zijn boodschap die Zijn boodschapper gebracht heeft.

Het handhaven van de Hadith als wetgevend naast de Koran is ook vanwege de structuur van de hadiths zelf een slechte zaak. Een hadith is uit twee delen opgebouwd; de 'isnad' en de 'matn'. De 'isnad' is de keten van overleveraars. Dus bijvoorbeeld "volgens A, zei B dat C zei É. Dat Mohammed zei:É". De 'matn' is het eigenlijke verhaal waarin Mohammed zogenaamd iets zegt, doet of stilzwijgend toestaat. Het is vooral de isnad die duidelijk maakt dat Hadith geen vorm van openbaring is. De isnad is een zogenaamde verantwoording voor het verhaal. Dus op autoriteit van de in de isnad genoemde personen is het verhaal authentiek. Waarom staat er dan geen isnad in de Koran die wel degelijk een openbaring is? De Koran begint met "In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige". Een zogenaamde openbaring haar autoriteit verlenen via mensen riekt wel erg naar blasfemie.

15:9 "Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover." Het enige wat aan Mohammed de profeet is geopenbaard is de Koran. De Koran is de vermaning. De vermaning wordt door God zelf beschermd. De Hadith wordt door de isnad 'beschermd'. Bukhari, samensteller van de sahih (correcte) Bukhari, de meest erkende hadith verzameling, verklaart zelf dat van zo'n 600.000 hadith die bij hem bekend waren toentertijd, hij er alleen 7.397 als authentiek zijnde kon betitelen. Een bewijs dat er verschrikkelijk veel leugens de ronde deden over Mohammed. Sterker nog, Abu Muslim, de pupil van Bukhari, verklaarde van die 600.000 hadiths die zijn mentor verzameld had een andere set authentiek. Dus degenen die hij niet had goedgekeurd maar zijn mentor wel waren leugens volgens hem. Hetzelfde geldt voor de verzamelingen van Abu Daoud en Tirmidhi. De isnad is dus geen garantie voor betrouwbaarheid. Als datgene wat in de Hadith staat ook een openbaring was, zou het zeker opgenomen zijn in de Koran. Waarom is dat niet gebeurd dan?

Omdat het meeste van wat er in de Hadith verkondigd wordt een leugen is. Aanhangers van de Hadith gebruiken graag een stuk van 59:7 "É En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing." Het gebruik van dit vers om de Hadith te verantwoorden is om meerdere redenen misplaatst. Ten eerste gaat dit vers over oorlogsbuit "Wat God aan Zijn gezant heeft gegeven als buit van het volk van de stadsgebieden, is voor God en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing." Tweede punt is dat het niet uitmaakt of dit vers in ruimere zin geïnterpreteerd wordt of niet. Omdat datgene wat de gezant Mohammed ons gegeven heeft de Koran is en niets anders. We hebben al gezien dat de enige plicht die de boodschapper heeft de "duidelijke verkondiging" is. Hij heeft geen Soenna gebracht zoals de aanhangers ervan ons graag willen laten geloven. De meeste hadiths zijn niet authentiek en degenen die dat misschien wel zijn bevestigen alleen maar wat er in de Koran staat en zijn daarom nutteloos voor de zielenheil van de moslims.

De methode die gebruikt werd door Bukhari en anderen is niet geldig als methode om te achterhalen wat Mohammed daadwerkelijk gezegd of gedaan heeft om verschillende redenen. De verzamelaar is niet verplicht op te schrijven wat hij gehoord heeft zoals hij het gehoord heeft. Hij kan wat weglaten en niet aangeven wat hij weggelaten heeft.
Ook kan er van alles verzonnen zijn door de verzamelaar of door de verteller of door beide. En de keten van overleveraars, de isnad, kan ook verzonnen zijn. Van vervalsing is vooral sprake bij teksten van dogmatische of juridische aard. Ook is het zo dat de verzamelaars hun teksten meer dan honderd jaar na de dood van Mohammed op schrift stelden. Tussen zijn dood en het ter schrift stellen was het verhaaltje bewaard gebleven als mondelinge overlevering. In die honderd jaar mondelinge overlevering kan er van alles toegevoegd of verwijderd zijn. Het waren overigens 'professionele' verhalenvertellers, qussas, waar de verzamelaars het meeste van hun verhaaltjes vandaan haalden. Dezen zagen het verhalen vertellen niet als wetenschap, maar als kunst, en hadden ook een soort van gemeenschappelijk repertoire. Hierdoor is het goed mogelijk dat eenzelfde verhaaltje met verschillende isnads in omloop kwam. Daarnaast was het voor veel qussas belangrijker een mooi verhaal af te leveren dan de waarheid te verkondigen. Ook worden er in de biografieën allerlei wonderen aan Mohammed toegeschreven om zijn claim als profeet authenticiteit te verlenen in de trant van Jezus en Mozes. Het is een algemeen geaccepteerde waarheid dat veel van de tradities over Mohammed lang na zijn dood zijn verzameld en niet zozeer een reflectie van historische waarheden zijn, maar vooral een reflectie van politieke en polemische belangen van de 'sektarische' omgeving die ze gevormd heeft.

Ook het principe van het volgen van 'geleerden', want die stellen dat het volgen van de Hadith naast de Koran niet alleen gewenst, maar zelfs verplicht is, wordt ook in de Koran veroordeeld. Dit is in 9:31; "Zij namen hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren in plaats van God en ook de Messias, zoon van Maria. En hun werd slechts bevolen **n God te dienen. Er is geen god dan Hij. Hij zij geprezen, verheven als Hij is boven wat zij hem als metgezellen toevoegen." In dit vers worden misschien de Joden en Christenen aangesproken, maar velen die zich moslim noemen maken zich aan dezelfde zonde schuldig. In plaats van te zoeken naar wat er in de Koran staat met betrekking tot een specifieke kwestie, verkiezen zij het te volgen wat een 'schriftgeleerde' erover te zeggen heeft.

Het blind volgen van anderen wordt overigens ook veroordeeld in de Koran; "En accepteer niet dat waar je geen weet van hebt. Het gehoor, de zicht en het verstand, daar ben je zeker verantwoordelijk voor" (17:36) en "En het voorbeeld van de ongelovigen is als iemand die niets anders napraat dan wat hij hoort van geroep en geschreeuw" (2:171). De Koran pleit juist tegen het blind volgen en benadrukt het denkproces. Omdat dat de enige manier is om tot een goed begrip te komen van de Koran. "Als Wij deze Koran hadden geopenbaard aan een berg, had je hem gezien nederig en verbrokkeld, uit nederigheid voor God. En deze voorbeelden geven Wij de mensen zodat zij nadenken" (59:21).

En hoe zit het met verzen zoals 2:136 "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismael, Is'aak, Jacob en de stammen werd nedergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons."" De Hadith stelt dat moslims allerlei dingen moeten doen zoals Mohammed de profeet ze zogenaamd gedaan had. Wordt hier geen onderscheid tussen profeten gemaakt? Hetzelfde geldt voor zaken zoals de Shahada (Getuigenis) en de Tahiya (Begroeting). Deze zaken zal ik, als God het wil, in een ander artikel nader bespreken, maar wordt ook hier geen onderscheid tussen profeten gemaakt? Voor wie is deze religie eigenlijk? Wie wordt er vereerd?

Concluderend stel ik dat het handhaven van de Hadith naast de Koran, in strijd is met diezelfde Koran omdat het een vorm van 'shirk' is. Want er word een andere rechter dan God genomen (6:114). Ook wordt 6:115 ermee ontkend. Shirk is het stellen van andere goden naast God en is de ergste zonde. Daarnaast wordt de Hadith meerdere malen bij naam genoemd en veroordeeld. Het handhaven van de Hadith is ook niet het in de praktijk brengen van het gebod; "gehoorzaam God en de boodschapper", omdat het gehoorzamen van God en de boodschapper niet twee verschillende dingen zijn. Andere vormen van shirk in het volgen van Hadith; de isnad die de aan Mohammed toegeschreven wetgevende autoriteit via mensen verantwoordt, en het volgen van 'schriftgeleerden' die de Hadith propageren. Ook wordt het duidelijke gebod geen onderscheid tussen gezanten van God te maken overtreden. Om een goede moslim te zijn is het van essentieel belang dat alleen datgene wat door God is gelegitimeerd als religieuze leidraad wordt genomen. De Hadith is niet door God gelegitimeerd, de Koran wel.
 
 
 
 

Veelgestelde vragen omtrent hadith
door: Werkgroep IBN

Inleiding
Op deze pagina zullen we trachten de discussie tussen hadith aanhangers en Koran alleen aanhangers in kaart te brengen. Hierbij worden zoveel mogelijk vragen van de pro hadith 'zijde' verzameld en beantwoord door de Koran alleen 'zijde'. Dit document blijft in ontwikkeling en nieuwe vragen zullen constant toegevoegd worden.

Dit document maakt een belangrijke veronderstelling deze is:

Indien men het met de bovenstaande niet eens is, ontbreekt er een essentiële gemeenschappelijke religieuze overtuiging en kan de discussie van wel of geen hadith bij voorbaat niet gevoerd worden.


Verder worden er drie andere veronderstellingen gemaakt:

 1. Het woord van God heeft als kenmerk geen tegenstrijdigheden te bevatten. Het bewijs hiervoor staat in 4:82. Als gevolg hiervan geldt dat indien een bepaalde interpretatie van een vers in de Koran tot een tegenstrijdigheid leidt, klopt of deze interpretatie niet, of de interpretatie van het vers/de verzen waarmee de tegenstrijdigheid ontstaat.
 2. Woorden en termen in een soortgelijke context dienen consequent geïnterpreteerd te worden.
 3. Mensen zijn allen feilbaar, tenzij God in de Koran iets anders zegt.
Bij het beantwoorden van de vragen in deze FAQ worden de bovenstaande veronderstellingen als waarheid beschouwd.


De Koranverzen
Voor het nalezen van de Koranverzen waarnaar verwezen wordt, raden wij de mensen die het Arabisch niet machtig zijn, verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken. Het Internet biedt hier prima mogelijkheden voor. Kijk op onze linkpagina voor links naar deze sites.
 

De vragen

1. Hoe komen jullie er in hemelsnaam op om de Islam te belijden met alleen de Koran, iedereen weet toch dat de sunnah een onlosmakelijk deel is van de Islam? 
Indien men de Koran zonder vooroordelen en vooringenomenheid probeert te lezen wordt het volgende overduidelijk:

Dit alles doet ons op de conclusie komen dat de enige manier om de ware Islam te belijden, het volgen van de Islam gebaseerd op alleen de Koran is.

2. Hoe durft een weldenkend moslim te stellen dat de sunnah niet gevolgd hoeft te worden? Staat de Koran niet vol met verzen waarin gezegd wordt dat men God EN de profeet moet volgen?
Ten eerste is het absoluut niet zo dat indien men hadith als religieuze bron accepteert, men automatisch de boodschapper volgt. Aangezien mensen altijd feilbaar zijn zou men, om dit 100% zeker te weten, één van de volgende veronderstelling moeten kunnen maken:

of Dit zou de enige manier zijn om 100% zeker te weten dat het volgen van de hadith het volgen van de profeet Mohammed is. Voor alle moslims is er één 100% betrouwbare bron, namelijk de Koran. NERGENS wordt er in de Koran in de verste verte een bevestiging voor één van de twee bovenstaande veronderstellingen gegeven. Hierdoor weet een moslim NOOIT 100% zeker dat de vertellingen in de hadith betrouwbaar zijn, omdat deze het werk zijn van mensen. En mensen zijn feilbaar. Zonder Koranisch bewijs geloven dat dit anders is, is geloof stellen in andere bronnen dan God, wat verboden is (6:114).

Het feit dat we als moslims maar één 100% betrouwbare bron hebben heeft ook als gevolg, dat alleen als de Koran dit zou bevestigen, de hadith als 100% betrouwbaar beschouwd zouden kunnen worden. Zelfs als volgens menselijke normen de hadith een wetenschappelijk verantwoorde verzameling zouden zijn, wat overigens niet zo is. Mensen zijn NOOIT 100% betrouwbaar, God en Zijn Koran wel.

Ten tweede spreekt de Koran in de betreffende verzen niet over het gehoorzamen van de profeet maar ALTIJD over het gehoorzamen van de boodschapper. Dit wil zeggen dat de naam van Mohammed niet genoemd wordt. De naam Mohammed wordt in de gehele oorspronkelijke Arabische tekst van de Koran 4 keren genoemd (3:144, 33:40, 47:2 en 48:29)

Het woord boodschapper kan gemakkelijk geïnterpreteerd worden als de Koran, zonder onlogisch te zijn of enige tegenstrijdigheid te veroorzaken.

Maar ook indien men dit niet doet en het woord boodschapper als Mohammed interpreteert, blijft de Koran nog steeds ondubbelzinnig in het volgen van Koran alleen:

Conclusie: het gehoorzamen van de profeet, KAN niets anders zijn dan het gehoorzamen van de Koran. De Koran zou zichzelf tegenspreken als het anders was. Verder uit ons artikel over Hadith:

"Hoe verantwoorden de aanhangers van de Hadith hun religie nog meer? Naast bovengenoemde misplaatste claim dat alles wat Mohammed zei een openbaring was gebaseerd op 53:3 en 53:4, stellen deze dwalende zielen dat de Koran hun praktijken juist gebiedt in de verschillende verzen waarin het volgende gebod staat: 'Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper'. Los van de implicaties die deze claim heeft op de monotheïstische boodschap van de Koran, negeren deze mensen de rest van de Koran en vaak de rest van dezelfde verzen die ze gebruiken om hun claims te verantwoorden. Enkele van deze verzen zijn de volgende: 5:92; 'En gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper en pas op! En als jullie je afkeren, weet dan dat Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging heeft.' En 24:54; 'Zeg: <Gehoorzaam God en gehoorzaam de gezant, maar als jullie je afkeren, dan is hij alleen maar verplicht tot dat waarmee hij belast is. En jullie zijn verplicht tot dat waarmee jullie belast zijn. En als jullie hem gehoorzamen dan laten jullie je de goede richting wijzen. De gezant heeft alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.>'. En 64:12; 'Gehoorzaam God en gehoorzaam de boodschapper, maar als jullie je afkeren, dan heeft Onze gezant alleen maar de plicht van de duidelijke verkondiging.'. De laatste helften van bovenstaande verzen maken duidelijk dat de enige plicht die de boodschapper heeft de 'duidelijke verkondiging' is."

3. Als Mohammed alleen maar de Koran moest overbrengen, hoe zit het dan met 16:44?
16:44 "...En Wij hebben tot jou de vermaning neergezonden opdat jij voor de mensen verduidelijkt wat naar hen is neergezonden en misschien dat zij dan nadenken.". Dit vers is in feite juist een argument tegen Hadith en Tafseer, de bewoording in de aya in achting nemende: met wat moet de aangesproken persoon aan de mensen verduidelijken wat naar hen is neergezonden? Met de vermaning. De "vermaning" is de Koran zelf en ook "wat naar hen is neergezonden".

4. Maar het is toch onmogelijk om de Koran te begrijpen zonder de hadith?
De Koran is perfect, compleet en volledig gedetailleerd (6:38, 6:114, 6:115). De hadith zijn dus in GEEN geval een aanvulling van de Koran. Hiernaast is de Koran (volgens God!) gemakkelijk te leren (54:17,54:22, 54:32, 54:40, 44:58) en duidelijk (12:1). De hadith zijn dus absoluut NIET nodig bij het begrijpen van de Koran.

5. OK, hoe zit het dan met een Islamitische levenswijze waarin men de hadith alleen gelooft tot zover ze niet in tegenstrijd zijn met de Koran?
Het grote probleem met deze levenswijze is het woord 'geloof'. Volgens de Koran is ALLEEN God het religieuze geloof van mensen waardig. Zodra men in ook IETS anders dan het woord van God als bron van religieuze wetgeving gaat beschouwen is dit fout (6:114) en stelt men dit andere gelijk aan het woord van God. In feite geeft men zich blindelings over aan iets wat niet van God afkomstig is of door God beschermd wordt en stelt men zich daardoor ook nog eens kwetsbaar op voor vervuiling van de religie door andere (satanische) invloeden. In de Koran wordt dit Shirk genoemd, een zeer zware zonde.

De hadith zouden dus NOOIT als bron van religieuze wetgeving beschouwd dienen te worden, maar hooguit als een menselijke (faalbare) bron van wereldlijke kennis of geschiedenis over de gang van zaken tijdens het leven van Mohammed. Net zoals we ook geschiedenisboeken en ander bronnen van wereldlijke kennis hebben. Maar zelfs hiervoor laat betrouwbaarheid van de hadith zeer te wensen over, indien men dit kritisch beschouwt en wetenschappelijke betrouwbaarheidscriteria zou hanteren. Dit is echter een andere discussie. Indien u meer hierover wilt lezen kan dit in het artikel "De Koran over Hadith".

6. Als we geen onderscheid tussen de profeten mogen maken, hoe zit het dan met verzen als 2:253 en 17:55?
God maakt in deze verzen ZELF onderscheid tussen de profeten. Als God iets doet betekent het niet dat dit voor ons mensen is toegestaan! Verzen als 2:285, 3:84, 4:150 en 4:152 laten geen twijfel bestaan over wat God gebied als het gaat om onderscheid maken tussen de profeten. GEEN onderscheid maken dus.

7. De hadith worden wel genoemd in de Koran, kijk maar in de verzen 2:129 en 2:151! Wat hebben jullie hier op te zeggen?
Naast het wereldlijke feit dat de eerste hadith pas vele jaren na de openbaring van de Koran zijn opgetekend en de betreffende termen niet op de hadith kunnen slaan, geeft de Koran ook duidelijk uitleg over de betekenis van deze termen.

De Koran zal uitleg geven over zichzelf, aangezien het een compleet en volledig gedetailleerd boek is (6:38, 6:114). Indien men er naar snakt om andere boeken erbij te halen, zou men verzen als 17:46 goed moeten overpeinzen.

Als we kijken wat God in de Koran zegt over "Al-Hikmah" (de wijsheid), dan zien we in 3:58, 10:1, 31:2, 36:2 en 43:4 dat de Koran VOL wijsheid zit. God beantwoordt deze vraag dus rigoureus. Al-Hikmah is dus GEEN andere openbaring maar een eigenschap van DEZELFDE Koran. Ook de 'nieuwe kennis' die in 2:151 genoemd wordt, slaat op een eigenschap van de Koran. De Koran bevatte naast reeds bestaande vertellingen (over profeten en gebeurtenissen), ook volledig nieuwe kennis.

Mocht er nog twijfel bestaan over het antwoord op de vraag "Betreft 'de wijsheid' (Al-Hikmah) de hadith van de profeet Mohammed?" kijk dan naar een consequente interpretatie van het begrip, door 'de wijsheid' (Al-Hikmah) te vervangen door 'de hadith' of 'sunnah':

De bovenstaande verzen bewijzen dat 'de wijsheid' (Al-Hikmah) NOOIT kan slaan op de hadith, want dan zijn de verzen niet logisch meer. De wijsheid is één van de vele eigenschappen van de Koran. Een eigenschap die God ook aan Zijn dienaren kan geven.

8. Als jullie interpretatie zo goed is, hoe komt het dan dat er zoveel moslims zijn die het niet met jullie eens zijn?
In verzen als 12:106 en 25:30 waarschuwt God ons dat de meerderheid van de moslims onjuiste dingen zullen doen. Deze verzen geven mensen die momenteel tot de meerderheid van de moslims behoren juist extra redenen om na te denken of ze wel op de goede weg zijn. Het feit dat zoveel moslims een andere mening hebben, betekent dus helemaal niets.

9. De boodschapper sprak niet naar eigen begeerte, zie 53:1-5. Dit betekent dat alles wat de boodschapper zei en deed een openbaring was en deze daden en toespraken vinden we terug in de Hadith.
Veel aanhangers van de Hadith realiseren zich het bovenstaande en stellen daarom dat de Hadith ook openbaringen zijn en dus zou het handhaven van de Hadith niet in strijd zijn met de Koran. Deze claim baseren ze op 53:3,4; "Noch spreekt hij uit een bevlieging. Het is niet anders dan een geopenbaarde openbaring". De aanhangers van Hadith suggereren met hun claim dat hier bedoeld wordt dat alles wat Mohammed zei een openbaring was. Terwijl het voor de hand liggend is dat deze verzen verwijzen naar de Koran zelf. De Koran levert hier het bewijs voor in 66:1; "O profeet! Waarom verklaar jij verboden wat God heeft toegestaan om je vrouwen tevreden te stellen? God is vergevend en barmhartig." Hier wordt de profeet vermaand omdat hij iets verkeerds deed. Als alles wat hij zei een openbaring was, zou het genoemde verbod van God zijn en zou deze aya niet bestaan. Daarnaast blijft dan de vraag welke hadith is dan een openbaring en welke niet? Hoe wordt dat bepaald en door wie?

10. De boodschapper heeft naast de Koran een andere openbaring gekregen, genaamd Az-Zikr (zie16:44). Deze stelde hem in staat om extra details en uitleg aan de Koran te geven.
Dit is een leugen. De profeet heeft geen andere openbaring gehad. De 'dhikr' is geen andere openbaring, de 'dhikr' is de Koran zelf. In 38:1 wordt duidelijk de 'dhikr' als eigenschap van de Koran genoemd. 'Dhikr' heeft een connotatie van 'gedenken', 'herinneren' etc. Daar is de Koran onder andere voor. Bovendien:

"Het handhaven van de Hadith als wetgevend naast de Koran is ook vanwege de structuur van de hadiths zelf een slechte zaak. Een hadith is uit twee delen opgebouwd; de 'isnad' en de 'matn'. De 'isnad' is de keten van overleveraars. Dus bijvoorbeeld 'volgens A, zei B dat C zei .. Dat Mohammed zei:.'. De 'matn' is het eigenlijke verhaal waarin Mohammed zogenaamd iets zegt, doet of stilzwijgend toestaat. Het is vooral de isnad die duidelijk maakt dat Hadith geen vorm van openbaring is. De isnad is een zogenaamde verantwoording voor het verhaal. Dus op autoriteit van de in de isnad genoemde personen is het verhaal authentiek. Waarom staat er dan geen isnad in de Koran die wel degelijk een openbaring is? De Koran begint met 'In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige'. Een zogenaamde openbaring haar autoriteit verlenen via mensen riekt wel erg naar blasfemie.

15:9 'Wij hebben de vermaning neergezonden en Wij waken erover.' Het enige wat aan Mohammed de profeet is geopenbaard is de Koran. De Koran is de vermaning. De vermaning wordt door God zelf beschermd. De Hadith wordt door de isnad 'beschermd'. Bukhari, samensteller van de sahih (correcte) Bukhari, de meest erkende hadith verzameling, verklaart zelf dat van zo'n 600.000 hadith die bij hem bekend waren toentertijd, hij er alleen 7.397 als authentiek zijnde kon betitelen. Een bewijs dat er verschrikkelijk veel leugens de ronde deden over Mohammed. Sterker nog, Abu Muslim, de pupil van Bukhari, verklaarde van die 600.000 hadiths die zijn mentor verzameld had een andere set authentiek. Dus degenen die hij niet had goedgekeurd maar zijn mentor wel waren leugens volgens hem. Hetzelfde geldt voor de verzamelingen van Abu Daoud en Tirmidhi. De isnad is dus geen garantie voor betrouwbaarheid. Als datgene wat in de Hadith staat ook een openbaring was, zou het zeker opgenomen zijn in de Koran. Waarom is dat niet gebeurd dan?" (uit ons Hadith-artikel)

11. De functie van de boodschapper was niet alleen beperkt tot het overbrengen van de Koran. Het uitleggen en onderwijzen hiervan behoorde ook tot zijn functie. In veel Koranverzen (bijvoorbeeld 2:129) staat dat de boodschapper de "Wetenschap van het Boek" de mensheid zal geven. De wetenschap die de profeet ons gaf vinden we terug in de boeken van traditionalisten. De Koran is een theorie Boek terwijl deze boeken de uitleg van de Koran bevatten.
Weer een leugen, zoals ayat hierboven genoemd al aangeven, was het enige wat de profeet deed, de Koran brengen. Dat was zijn 'werk'. Uit ayat zoals 2:129 kan zoiets niet geconcludeerd worden als je consequent blijft. Want als je stelt dat de profeet de Koran ook moest uitleggen... dan ga je wel flink de fout in op verschillende fronten; ten eerste ontken je 6:115 door te impliceren dat de Koran helemaal niet volledig en gedetailleerd is en dat God wat 'vergeten' is en dat Mohammed dat moest 'toevoegen'. En ten tweede wordt de Koran flink 'gedegradeerd' door het te verklaren tot een boek dat nutteloos is zonder 'commentaar'. Dat getuigt van een flinke dosis hoogmoed en ondankbaarheid jegens God. De 'uitleg' die de profeet gaf was de Koran zelf. Hij gebruikte de Koran zelf om die uit te leggen. Dat blijkt nog steeds nodig. Als mensen gewoon de Koran als geheel beschouwen en ayat in onderling verband beschouwen zouden ze er heel wat mee opschieten. Het is waar dat het begrijpen van de Koran niet snel gaat. Maar daar is Salaat onder andere voor. Door het steeds lezen en herlezen van de Koran begrijp je die steeds beter, want in de periode tussen het lezen van bepaalde stukken heb je je een stukje verder ontwikkeld. En met die 'nieuwe' visie die het resultaat is van groei en ontwikkeling van jezelf kun je hetzelfde stukje beter of op een andere manier beschouwen. Bovendien heb je dan ook steeds meer ayat (beter) begrepen waardoor je een bepaalde ayat gerelateerd aan andere ayat kan beschouwen. Wat weer leidt tot een nog beter begrip. Wat de profeet in feite deed, was het voor de gelovigen de ayat in onderling verband brengen. Hij kon dat beter omdat hij de ayat als openbaring kreeg.

12. De Koran vermeldt dat wij een goed voorbeeld hebben in de boodschapper van God (zie 33:21). Als wij zijn voorbeeld willen volgen dan moeten we de boeken van traditionalisten (Hadith) raadplegen. Daarin staat precies hoe de boodschapper zich gedroeg.
Juist niet. Dat is helemaal niet redelijk zo te denken. Ten eerste, je vat het zelf al samen, "de boeken van traditionalisten" zijn alleen dat; "de boeken van traditionalisten", niet van God. Ze erbij nemen is een vorm van Shirk (6:114). En ze zijn ook niet van de boodschapper, want de boodschapper brengt maar een ding, de boodschap zelf. Ten tweede; is het logischer een fundamentelere conclusie te trekken uit deze aya; namelijk doen wat God ons zegt te doen in de Koran. Dat deed Mohammed ook. Onvoorwaardelijk God gehoorzamen. Niet van die belachelijke dingen zoals hoe de stoelgang te verrichten, wanneer je nagels al dan niet te knippen, welke kant je op moet spugen etc. etc. Dat soort onzin kan geen ingang vinden bij weldenkende mensen. Dan hebben we een vraagje voor hen; waarom dragen ze kunststof kleren? Die had de profeet niet. En waarom rijden ze in autos en zelfs op fietsen? Die had de profeet ook niet. Waarom lopen ze op asfalt? Dat deed de profeet ook niet. Waarom gaan ze internetten? etc. etc.

13. De Koran heeft niet alles wat we, als moslims, nodig hebben. Hij is niet kompleet als leiding. Deze bevat alleen de basis regels. Om echt moslim te zijn moet je Koran en de boeken van traditionalisten (Hadith) volgen. Denk bijvoorbeeld aan hoe je kunt bidden.
Oei! Dit is een direkte ontkenning van 6:115. Zie punt 4. Salaat wordt overigens wel door de Koran uitgelegd, als je tenminste niet uitgaat van wat nu over het algemeen als Salaat gezien wordt. Als je alles van je afzet en 'met een schone lei opnieuw begint' kun je wel tekst en uitleg over Salaat vinden in de Koran. Bovendien is dit slechts van secundair belang. Je kunt niet de hele rataplan blijven erkennen alleen omdat je over een detail niet uit bent. Als je je wendt tot God alleen, komt de rest vanzelf wel.

14. De Koran vermelde dat wij alles moeten nemen wat de boodschapper ons geeft en van alles onthouden wat de boodschapper ons verbiedt (59:7). Wat de boodschapper verboden en wettig heeft gemaakt vinden we terug in de overleveringen (Hadith boeken). Dit betekent dat alles wat in deze boeken staat, ongevraagd, gevolgd moeten worden.
Uit ons hadith-artikel:
"Aanhangers van de Hadith gebruiken graag een stuk van 59:7 ' En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing.' Het gebruik van dit vers om de Hadith te verantwoorden is om meerdere redenen misplaatst. Ten eerste gaat dit vers over oorlogsbuit 'Wat God aan Zijn gezant heeft gegeven als buit van het volk van de stadsgebieden, is voor God en Zijn boodschapper en voor de naaste familieleden en de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de gezant jullie geeft, neemt dat, maar wat hij jullie ontzegt, blijf daarvan af. En vreest God, want God is streng in de afstraffing.' Tweede punt is dat het niet uitmaakt of deze vers in ruimere zin geïnterpreteerd wordt of niet. Omdat datgene wat de gezant Mohammed ons gegeven heeft de Koran is en niets anders. We hebben al gezien dat de enige plicht die de boodschapper heeft de 'duidelijke verkondiging' is. Hij heeft geen Soenna gebracht zoals de aanhangers ervan ons graag willen laten geloven. De meeste hadiths zijn niet authentiek en degenen die dat misschien wel zijn bevestigen alleen maar wat er in de Koran staat en zijn daarom nutteloos voor het zielenheil van de moslims."

15. Zonder reden van de openbaring van de Koranverzen kunnen we de Koran niet begrijpen. Je hebt de historische achtergrond van de koran verzen nodig om de Koran goed te begrijpen. De historische achtergrond van Koranverzen is terug te vinden in de boeken van traditionalisten en islamitische literatuur. Zonder deze boeken kunnen we dus de Koran nooit goed begrijpen.
Helemaal niet mee eens. Wat valt er dan niet te begrijpen zonder 'historische achtergrond'? Wat een onzin. De Koran is geen geschiedenisboek. Het is "een leidraad voor de godvrezenden" (2:2). Alles wat je nodig hebt om te slagen in de ogen van God, staat in de Koran. Als je wil weten hoe Mohammed geleefd heeft (waar die woonde, wanneer die geboren is etc. etc.) moet je gewoon historisch onderzoek doen. Daar is de Koran niet voor. Waarom zou ik een 'historische achtergrond' nodig hebben om te begrijpen dat ik rechtvaardig moet zijn en onrecht moet bestrijden bijvoorbeeld? Ik heb daar geen enkel probleem mee.

16. Volgens traditionalisten is het gebruik van ons verstand als individu om de Koran te proberen te begrijpen gevaarlijk, je raakt hierdoor eerder afgedwaald dan geleid. We moeten gewoon wat de schriftgeleerden ons leren aannemen. Dezen zijn namelijk verantwoordelijk voor de godsdienst, we hoeven dus geen zorgen te maken.
Ja hoor, die is goed. Klinkt als fascistenpraat van de eerste graad. Weer vergeten die dwalende zielen wat de Koran zelf zegt; "En accepteer niet dat waar je geen weet van hebt. Het gehoor, de zicht en het verstand, daar ben je zeker verantwoordelijk voor" (Koran 17:36) Als je het niet begrijpt accepteer het niet. Voor hetzelfde geld kan men ook de drie-eenheidsleer accepteren, zonder er iets van te begrijpen, maar omdat 'schriftgeleerden' zeggen dat het geldig is. Of om 'dichter bij huis' te blijven, we kunnen ook Shi'ietische doctrine accepteren. Dat wordt ook goedgekeurd door 'schriftgeleerden'. Wie gaat mij vertellen wie ik wel en niet moet geloven? God! Dat heeft Hij al gedaan door ons gezond verstand te geven. Daar zijn we Hem dan ook dankbaar voor. God is degene die leidt. Als je je openstelt voor God, zal Hij ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Dat is Imaan, dat je in God gelooft. Niet zozeer het erkennen van het bestaan. Dat is helemaal niet aan de orde, want dat spreekt voor zich. Maar het geloven zoals vertrouwen op God en rekenen op God. Weten dat God achter je staat. Wie twijfelt en 'voor de zekerheid' maar van alles zonder erover na te denken voor zoete koek slikt heeft geen Imaan. Die is verkeerd bezig wat dat betreft. Wanneer de Dag des Oordeels komt, kun je niet met zo'n excuus aankomen. Je hebt je gezonde verstand gekregen en vrije wil, dus je kunt dan beter niks zeggen.

17. We moeten blindelings wat de "Shariah" (naast de Koran) ons voorschrijft accepteren. Want deze regels (Shariah) zijn met behulp van de uitspraken en daden van de Boodschapper samengesteld door de rechtvaardige afstammelingen van Mohammed, de boodschapper van God. We mogen niet twijfelen, betreft deze regels/wetten en proberen uit te zoeken of deze inderdaad waar zijn
Zie punt 16. En verder uit ons hadith-artikel:
"De methode die gebruikt werd door Bukhari en anderen is niet geldig als methode om te achterhalen wat Mohammed daadwerkelijk gezegd of gedaan heeft om verschillende redenen. De verzamelaar is niet verplicht op te schrijven wat hij gehoord heeft zoals hij het gehoord heeft. Hij kan wat weglaten en niet aangeven wat hij weggelaten heeft. Ook kan er van alles verzonnen zijn door de verzamelaar of door de verteller of door beide. En de keten van overleveraars, de isnad, kan ook verzonnen zijn. Van vervalsing is vooral sprake bij teksten van dogmatische of juridische aard. Ook is het zo dat de verzamelaars hun teksten meer dan honderd jaar na de dood van Mohammed op schrift stelden. Tussen zijn dood en het ter schrift stellen was het verhaaltje bewaard gebleven als mondelinge overlevering. In die honderd jaar mondelinge overlevering kan er van alles toegevoegd of verwijderd zijn. Het waren overigens 'professionele' verhalenvertellers, qussas, waar de verzamelaars het meeste van hun verhaaltjes vandaan haalden. Dezen zagen het verhalen vertellen niet als wetenschap, maar als kunst, en hadden ook een soort van gemeenschappelijk repertoire. Hierdoor is het goed mogelijk dat eenzelfde verhaaltje met verschillende isnads in omloop kwam. Daarnaast was het voor veel qussas belangrijker een mooi verhaal af te leveren dan de waarheid te verkondigen. Ook worden er in de biografieën allerlei wonderen aan Mohammed toegeschreven om zijn claim als profeet authenticiteit te verlenen in de trant van Jezus en Mozes. Het is een algemeen geaccepteerde waarheid dat veel van de tradities over Mohammed lang na zijn dood zijn verzameld en niet zozeer een reflectie van historische waarheden zijn, maar vooral een reflectie van politieke en polemische belangen van de 'sektarische' omgeving die ze gevormd heeft."

18.Tot welke stroming binnen de Islam behoren jullie in hemelsnaam?
Het antwoord op deze vraag is simpel: tot geen enkele. Wij zijn simpelweg moslims en noemen onszelf niets anders, zoals de Koran ons ook opdraagt:

6:159: "Degenen, die scheiding in hun godsdienst maken en zich in secten verdelen - gij hebt met hen niets uitstaande. Hun zaak rust in Allah's handen dan zal Hij hen bekend maken met hetgeen zij deden."

30:31: "U tot Hem bekerende, vreest Hem en leeft het gebed na, en behoort niet tot de afgodendienaren."
30:32: "Noch tot degenen die hun godsdienst verdelen en secten vormen, terwijl elke partij zich verheugt in wat zij heeft."
 

42:13: "Hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die Hij aan Noach oplegden en die Wij bovendien aan u openbaren en die Wij Abraham, Mozes en Jezus oplegden: 'Bevestigt deze godsdienst en weest er niet in verdeeld.' Voor de afgodendienarenis dat moeilijk waartoe gij hen roept. Allah kiest voor Zich wie Hij wil en leidt hem die zich (in berouw) tot Hem wendt"

Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.
 
 

 terug naar index
Hadith over vrouwen
 
 
 
 

Bukhari en Muslim over vrouwen
door: Werkgroep IBN

Onderstaande tabel geeft slechts een kleine greep uit de hadith van Bukhari en Muslim over vrouwen. Voor meer hadith over dit onderwerp verwijzen we naar deze site, waar de complete verzamelingen van hadith van Bukhari en Muslim aanwezig zijn in het Engels.
Klik op het nummer om de betreffende hadith in het Engels te lezen.
(Toevoeging GRSCHP: Deze links werken niet vanaf deze site. Maar op de site http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html  kan je met bijvoorbeeld het woord woman zoeken in de hadith van Bukhari en Muslim en de betreffende nummers vinden.)

Uit Volume Boek Nummer
Omschrijving
Bukhari 1 2 28 Vrouwen vormen de meerderheid van de bewoners van de hel. (zie ook volume 7, boek 62, nr. 124, 125)
Bukhari 1 2 28 Vrouwen zijn ondankbaar (zie ook boek 7, boek 62, nr. 125)
Bukhari 1 6 301 Vrouwen zijn dommer dan mannen.
Bukhari 1 6 301 Vrouwen mogen niet vasten en bidden tijdens hun menstruatieperiode.
Bukhari 1 6 301 Vrouwen zijn minder spiritueel dan mannen.
Bukhari 1 6 301 Vrouwen kunnen voorzichtige verstandige mannen van het rechte pad afbrengen.
Bukhari 1 6 301 Door haar gebrek aan intelligentie is een getuigenis van een vrouw maar de helft van de getuigenis van een man waard..
Muslim - 4 1032, 1034 Iemands gebed wordt verstoord of ongeldig als er een ezel, een vrouw of een zwarte hond voorbij gaat.
Bukhari 1 9 490, 493 Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels.
Bukhari 1 9 498, 486 Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels.
Bukhari 2 18 161 De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens goede daden en hun echtgenoten.
Bukhari 2 21 288 Een vrouw mag alleen op een tweedaagse reis gaan met haar man of een 'Dhi-Mahram' (iemand die niet met haar kan trouwen).
Bukhari 2 22 295 Alleen mannen mogen 'Subhan Allah' zeggen, vrouwen mogen klappen.
Bukhari 2 23 369 Vrouwen mogen niet langer dan 3 dagen rouwen, alleen voor hun man meer.
Bukhari 2 24 541 Een meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen.
Bukhari 2 24 541 Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof.
Muslim - 4 1926 De meeste vrouwen zijn brandstof voor de hel.
Muslim - 4 1982 De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens hun echtgenoten en goedheid.
Muslim - 8 3240 Vrouwen komen en gaan in de vorm van een duivel.
Muslim - 8 3303 Een vrouw moet instemmen voordat men met haar mag trouwen. Een maagd stemt in door te zwijgen.
Muslim - 8 3366 Als een vrouw een nacht niet in het bed van haar man slaapt vervloeken de engelen haar tot in de morgen.
Muslim - 8 3367 Als een vrouw weigert naar het bed van haar man te komen, is God ontevreden over haar tot haar man dit weer is.
Bukhari 2 20 192, 193 Een vrouw mag niet meer dan drie dagen reizen tenzij ze met haar man is of met iemand waar ze niet mee kan trouwen.
Bukhari 2 20 194 Een vrouw mag niet meer dan 1 dag en 1 nacht reizen, tenzij ze met iemand is waar ze niet mee kan trouwen (zie ook volume 2, boek 21, nr. 288)
Muslim - 7 3096 - 3109 Vrouwen mogen niet alleen reizen voor meer dan 1/2/3 dagen tenzij ze met een mahram (iemand waar ze niet mee kunnen trouwen) zijn..
Muslim - 7 3110 - 12 Niemand mag alleen met een vrouw zijn, tenzij er een beschermer (iemand waar ze niet mee kan trouwen) bij is.
Muslim - 8 3466 - 68 Een vrouw is als een rib, je kan haar niet recht maken en als je haar met rust laat zal er altijd slechtheid in haar blijven.
Bukhari 3 31 172 Een gebrek in het geloof van een vrouw is dat ze niet mag vasten als ze menstrueert.
Bukhari 3 34 264 Een vrouw scheiden en vervolgens aan een vriend 'geven' is mogelijk.
Bukhari 3 48 826 De getuigenis van een vrouw is de helft van de getuigenis van een man vanwege de gebreken in haar verstand.
Bukhari 4 54 464 De meerderheid van de mensen in de hel zijn vrouwen.
Bukhari 4 55 548 Analogie tussen een vrouw en een rib.
Bukhari 4 55 623, 643 Vele mannen hebben de perfectie bereikt, maar slechts drie vrouwen.
Bukhari 5 59 524 Eén van de vrouwen waar Mohammed mee trouwde was óf een concubine/vrouwelijke slaaf óf een volwaardige echtgenote.
Bukhari 5 59 562 Mohammed verbiedt vrouwen te rouwen om gesneuvelde mannen.
Bukhari 5 59 597 Mohammed geeft opdracht de hand van een vrouwelijke dief af te hakken.
Bukhari 5 59 709 Een volk dat door een vrouw geleid wordt zal nooit succesvol zijn.
Bukhari 5 58 124, 125 Verhaal waarin vrouwen tot het bezit van een man worden gerekend.
Bukhari 6 60 408, 409 God vervloekt vrouwen die tatoeëren, tatoeages hebben, gezichtsbeharing verwijderen, ruimte tussen hun tanden maken of vals haar gebruiken.
Bukhari 7 62 33 Vrouwen zijn de grootste veroorzakers van lijden voor mannen.
Bukhari 7 62 113 Analogie tussen een vrouw en een rib.
Bukhari 7 62 121 Vrouwen die hun man in bed niet naderen als hij hierom vraagt worden door de engelen vervloekt tot de ochtend.
Bukhari 7 62 122 Een vrouw die een nacht niet bij haar man slaapt wordt door de engelen vervloekt tot ze bij hem terugkomt.
Bukhari 7 62 126 De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen.
Bukhari 8 73 68 Een man zou zijn vrouw niet zo moeten slaan als hij zijn kameel slaat en vervolgens met haar naar bed gaan.
Bukhari 7 62 132 Mannen zouden hun vrouwen niet zo moeten slaan zoals ze een slaaf zwepen en vervolgens later op de dag sex met haar hebben.
Bukhari 7 62 133 God vervloekt vrouwen die kunsthaar gebruiken.
Bukhari 7 62 139 Een van de vrouwen van Mohammed, Sada, geeft haar beurt om met hem te slapen aan Aïsha.
Bukhari 7 63 181 Mohammed is van een vrouw gescheiden.
Bukhari 7 71 649 Voortekenen doen zich voor in de vorm van een vrouw, een huis of een beest.
Bukhari 7 72 715 In dit verhaal wordt het slaan van een ongehoorzame vrouw toegestaan.
Bukhari 7 63 259 Mohammed vervloekte onder andere vrouwen die tatoeëren en mensen die tatoeages hebben.
Bukhari 7 72 815 God vervloekt vrouwen die tatoeëren, tatoeages hebben, gezichtsbeharing verwijderen, ruimte tussen hun tanden maken of vals haar gebruiken.
Bukhari 7 62 30-32 Slechte voortekenen zitten in het huis, de vrouw een het paard.
Bukhari 7 72 822-831 God en Mohammed vervloeken vrouwen die tatoeëren, tatoeages hebben, gezichtsbeharing verwijderen, ruimte tussen hun tanden maken of vals haar gebruiken.
Bukhari 7 62 120 Een vrouw zou niet moeten vasten, tenzij ze toestemming van haar man heeft, als hij thuis is.
Bukhari 7 62 123 Een vrouw zou niet moeten vasten, tenzij ze toestemming van haar man heeft, als hij thuis is en ze mag niemand het huis inlaten tenzij hij toestemming geeft.
Bukhari 9 87 162 Een zwarte vrouw in een droom staat in dit verhaal als teken voor een epidemie.
Bukhari 9 88 219 Een natie met een vrouw als leider zal niet succesvol zijn.
Muslim - 1 142 De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen, omdat ze teveel vloeken, ondankbaar zijn jegens hun echtgenoten. Vrouwen hebben een gebrek aan gezond verstand en falen in religie omdat ze niet altijd mogen vasten.
Muslim - 4 884-895 Als vrouwen toestemming vragen om naar de moskee te gaan mogen ze niet belet worden.
Bukhari 8 76 456 De meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen.
Bukhari 7 62 136 Sex met vrouwelijke krijgsgevangenen wordt niet afgekeurd, maar coïtus interuptus heeft hierbij geen nut.
Bukhari 9 93 506 Mohammed keurt coïtus interuptus bij sex met vrouwelijke krijgsgevangene af (de sex op zich niet).

Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.


 terug naar index
 
 
  
 
 

Onlogische, vreemde en tegenstrijdige hadith van Bukhari en Muslim
door: Werkgroep IBN

Onderstaande tabel geeft een kleine greep uit de hadith van Bukhari en Muslim die onlogisch, vreemd of tegenstrijdig met de Koran of andere hadith zijn. Voor meer hadith verwijzen we naar deze site, waar de complete verzamelingen van hadith van Bukhari en Muslim aanwezig zijn:

Koran 68:36-38
"Wat is er met u? Hoe oordeelt gij?
Hebt gij een Boek waarin gij leest?
Dat gij alles waarnaar gij verlangt zult verkrijgen? "
Klik op het nummer om de betreffende hadith in het Engels te lezen.
(Toevoeging GRSCHP: Deze links werken niet vanaf deze site. Maar op de site http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchhadith.html  kan je alle betreffende nummers vinden.)

Uit Volume Boek Nummer
Omschrijving
Bukhari 5 58 188 Ene Amr bin Maimun zag ooit in de pre-Islamitische periode een vrouwelijke aap gestenigd worden door andere apen omdat ze illegaal sexueel verkeer gehad had. Amr bin Maimun heeft vervolgens meegeholpen de aap te stenigen.
Bukhari 4 54 537 Als een huisvlieg in je drank valt, dien je deze eerst volledig onder te dompelen in deze drank, aangezien één van de vleugels de ziekte bevat en de andere vleugel het geneesmiddel hiertegen.
Bukhari 8 82 794 Een groep mensen kreeg kamelenurine voorgeschreven als medicijn. Na hersteld te zijn keerden zij zich tegen de herder van de kamelen en stalen de kamelen. Mohammed liet ze vervolgens achtervolgen en gevangen nemen, waarop hij de opdracht gegeven zou hebben de handen en benen van deze mensen af te hakken en hun ogen uit te branden met hete stukken ijzer. 
Bukhari 3 43 654 Mohammed verbood roven en mutilatie. (Opmerking: let op de tegenspraak met de hadith die hierboven genoemd wordt)
Bukhari 1 8 402-409 Als iemand in de moskee wil spugen moet dit gedaan worden aan diens linkerzijde of onder diens linkervoet, dit onder andere omdat God voor je zou staan als je aan het bidden bent. (Opmerking: let op de tegenspraak met de Koran o.a. 50:16 met betrekking tot de 'locatie' van God)
Bukhari 4 54 482 Het hellevuur zou klagen bij God en verantwoordelijk zijn voor de hitte in de zomer en de kou in de winter. (Opmerking: let op dat volgens de Koran 81:12 de hel nog helemaal niet bestaat! Er zijn veel hadith te vinden die over de hel spreken en aan dit feit voorbij gaan.)
Bukhari 1 12 748 Als je "Amin" zegt tegelijkertijd met de engelen worden al je zonden vergeven. (Opmerking: deze hadith gaat wederom voorbij aan alle regels die in de Koran gegeven worden over het verkrijgen van vergiffenis)
Bukhari 9 83 17 Mohammed zou gezegd hebben dat Moslims die moorden, illegale sexuele contacten hebben of de Islam verlaten hebben vermoord kunnen worden. (Opmerking: let op de tegenspraak met de Koran die zegt dat er geen dwang in religie is, 2:256.)
Bukhari 1 4 159 Mohammed zou zijn wassing hebben uitgevoerd door de lichaamsdelen één keer te wassen.
Bukhari 1 4 160 Mohammed zou zijn wassing hebben uitgevoerd door de lichaamsdelen twee keren te wassen. (Opmerking: zie de tegenspraak met de hadith hiervoor.)
Bukhari 4 54 435 Mohammed zou tegen Hassan gezegd hebben dat Gabriël met hem zou zijn als hij de ongelovigen zou ridiculiseren. (Opmerking: let op de tegenspraak met de Koran die zegt dat men niemand mag ridiculiseren in 49:11.)
Bukhari 4 54 513 Mohammed zou gezegd hebben dat een goede droom van God komt en een slechte droom van Satan. Als je een slechte droom gehad hebt moet aan je linkerzijde spugen en je toevlucht tot God zoeken, dan zal de slechtheid van de droom je niet schaden.
Bukhari 1 4 195 Mohammed heeft ooit om een beker water gevraagd, zijn handen en gezicht hierin gewassen en een mondvol water erin gegooid. (Opmerking: wat heeft dit met Islam te maken?)
Bukhari 8 82 806 Mohammed veroordeelde een man die vreemdging tot dood door steniging. (Opmerking: let op de tegenstrijdigheid met de Koran die zegt dat zweepslagen de straf voor vreemdgaan zijn in 24:2. Vrijwilligheid blijft volgens 2:256 natuurlijk een vereiste.)
Bukhari 1 4 210 Mohammed dronk melk, spoelde zijn mond en zei "Het bevat vet.". (Opmerking: wat heeft dit met Islam te maken?)
Bukhari 1 4 242 Mohammed spuugde ooit op zijn kleren. (Opmerking: wat heeft dit met Islam te maken?)
Bukhari 8 73 120 Abdullah zou gezegd hebben dat de beste spraak uit de Koran komt en de beste begeleiding de begeleiding van Mohammed is. (Opmerking: volgens de Koran, 2:120, is de beste begeleiding die van God.)
Bukhari 7 65 297 Volgens Anas at de profeet tijdens zijn leven geen dun brood of geroosterd schaap. (Opmerking: een dergelijk voedselverbod valt nergens in de Koran te bekennen.)
Muslim - 28 5609 Mohammed zou gezegd hebben dat het beter is je buik vol pus te hebben dan je hoofd vol frivole poëzie.
Bukhari 4 54 445 De profeet zou van Gabriël gehoord hebben dat eenieder die alleen God aanbeden heeft het paradijs zal betreden, zelfs als ze illegale sexuele contacten hebben gehad of diefstal hebben gepleegd. (Opmerking: dit is in tegenspraak met vele verzen in de Koran die voorwaarden stellen voor het bereiken van de hemel.)
Bukhari 4 54 525-526 Mohammed zou opdracht gegeven hebben salamanders te doden.
Bukhari 4 54 527-529 Mohammed zou opdracht gegeven te hebben verschillende soorten slangen te doden omdat ze blindheid en abortus zouden veroorzaken.
Bukhari 4 54 530 Mohammed zou het doden van slangen die in huizen wonen verboden hebben.
Bukhari 4 54 531-532 Mohammed zou toestemming gegeven hebben te allen tijde de rat, de schorpioen, de hond met hondsdolheid, de kraai en de wouw te doden.
Muslim - 10 3811 Mohammed zou ooit opdracht gegeven hebben alle honden te doden.
Muslim - 4 1032 Mohammed zou gezegd hebben dat een zwarte hond een duivel is. 
Bukhari 4 54 538 Mohammed zou gezegd hebben dat een prostitue ooit vergeven werd omdat ze een dorstlijdende hond te drinken gaf. (Opmerking: let op de tegenspraak met de bovenstaande hadith over het doden van alle honden.)
Bukhari 3 43 646 Mohammed zou een verhaal verteld hebben over een man die een dorstlijdende hond te drinken gaf. De uiteindelijke conclusie van het verhaal is dat er een beloning zit in het helpen van alle levende wezens. (Opmerking: let op de tegenspraak met de hadith over het domweg doden van bepaalde dieren.)
Bukhari 8 73 25 Mohammed zou ooit gebeden hebben met het kind van zijn kleinkind over zijn schouder. Zodra hij moest buigen zette hij haar neer en als hij opstond pakte hij haar weer op.
Bukhari 3 31 120 Volgens deze hadith heeft Mohammed ooit verteld dat er een poort tot het paradijs is genaamd 'Ar-Raiyan'. Zij die vasten zullen op de dag van wederopstanding door deze poort het paradijs betreden en niemand anders. 
Muslim - 28 5612 Mohammed zou gezegd hebben dat het voor hem die schaakt is alsof hij zijn handen gekleurd heeft in vers zwijnenbloed. (Opmerking: is dit misschien omdat schaken aanzet tot nadenken?)
Muslim - 1 0381 Mohammed zou gezegd hebben dat hij de eerste zal zijn die zal bemiddelen in het paradijs. (Opmerking: volgens de Koran, 2:254,zal er helemaal geen bemiddeling zijn!)
Bukhari 1 12 739 Abu Huraira zegt hier dat zij de verzen uit de Koran die Mohammed luid reciteerde zelf ook luid reciteerden en de verzen die hij zacht reciteerde zelf ook zacht reciteerden. (Opmerking: in de Koran, 17:110, staat duidelijk dat men met een gematigd volume de salat dient uit te voeren.)
Bukhari 1 8 387 Mohammed zou gezegd hebben dat God hem de opdracht gegeven heeft niet Moslims te bevechten tot ze Moslims worden zoals hij dat was. (Opmerking: dit is wederom grof in tegenspraak met de Koran, 2:256. Volgens dit vers is er geen dwang in religie.)
Bukhari 9 93 597 Volgens deze hadith heeft Mohammed een verhaal verteld over een man die nooit een goede daad verricht had en zijn familie de opdracht had gegeven na zijn door zijn lichaam te verbranden en zijn as over de zee en over het land uit te strooien, zodat God hem niet te pakken zou kunnen krijgen. God heeft vervolgens de man na zijn dood gerercreëerd en hem uiteindelijk zijn zondes vergeven. (Opmerking: deze hadith gaat wederom voorbij aan alle regels die in de Koran gegeven worden over het verkrijgen van vergiffenis)
Bukhari 9 93 505 Mohammed zou gezegd hebben dat God waarschuwt voor de eenogige leugenaar "Ad-Dajjal", die tussen zijn twee ogen het woord "Kafir" geschreven heeft staan.
Bukhari 4 54 439 Volgens deze hadith heeft Mohammed ooit gezegd dat eenieder die een paar objecten aan God's zaak wijdt door de wachters van het paradijs zal worden doorgelaten. (Opmerking: wederom een hadith die voorbij gaat aan de inhoud van de Koran met betrekking tot het bereiken van het paradijs.)
Muslim - 42 7147 In deze hadith zegt Mohammed dat men niets behalve de Koran van hem mag opschrijven.
Muslim - 1 0039 Mohammed zou gezegd hebben dat hij die sterft, beseffende dat er geen God dan God is tot het paradijs toegelaten zal worden. (Opmerking: wederom een hadith die voorbij gaat aan de inhoud van de Koran met betrekking tot het bereiken van het paradijs.)
Bukhari 3 50 894 Mohammed zou gezegd hebben dat God 99 namen zou hebben en eenieder die deze 99 namen kent tot het paradijs toegelaten zal worden. (Opmerking: wederom een hadith die voorbij gaat aan de inhoud van de Koran met betrekking tot het bereiken van het paradijs.)
Bukhari 8 73 130 Schilders van plaatjes van dieren zullen op de Dag des Oordeels het zwaarst gestrafd worden.
Bukhari 4 52 82 Volgens deze hadith heeft Mohammed ooit gezegd dat vijf verschillende types personen als martelaars worden beschouwd: zij die sterven aan de pest, zij die door buikziektes overlijden, zij die verdrinken of onder een vallend gebouw raken en martelaars in de zaak van God.
Bukhari 4 52 45 Mohammed zou gezegd hebben dat de eennabesten onder de mensen, die mensen zijn die in de bergpaden blijven terwijl ze God aanbidden en anderen veilig houden van misstanden die ze zouden kunnen veroorzaken. (Opmerking: deze bewering vindt geen enkele bevestiging in de Koran.) 
Muslim - 23 5007 Mohammed zou gezegd hebben dat je niet met je linkerhand moet eten, omdat Satan ook met zijn linkerhand eet.
Muslim - 41 7005 Volgens deze hadith is Dajjal blind aan zijn rechteroog.
Muslim - 41 7010 Volgens deze hadith is Dajjal blind aan zijn linkeroog. (Opmerking: let op de tegenspraak met de voorgaande hadith.)
Bukhari 3 31 154 Volgens deze hadith besloot Mohammed uit eigen overwegingen iets wel of niet toe te staan aan 'zijn' volgelingen. (Opmerking: let op dat volgens de Koran, o.a. 5:92, alleen God bepaalt of iets is toegestaan of niet en Mohammed zijn taak uitsluitend was God's bepalingen door te geven.)
Bukhari 8 73 115 Mohammed zou het volgens deze hadith hebben laten regenen in Medina in een tijd van droogte en vervolgens de regen ook laten ophouden. (Opmerking: volgens de Koran, 17:59, kon Mohammed nooit een dergelijk wonder kunnen hebben doen plaatsvinden, aangezien het zenden van wonderen door God reeds beëindigd was.)
Bukhari 1 8 388 Mohammed zou gezegd hebben dat mensen bij het ontlasten niet met hun aanzicht of rug naar de Qibla gekeerd mogen zijn.
Bukhari 4 54 541 Mohammed zou gezegd hebben dat iemand die een hond heeft, één eenheid aan beloningen voor goede daden per dag kwijtraakt, tenzij de hond voor landbouwdoeleinden of bewaking van vee gehouden wordt. (Opmerking: dit is in tegenspraak met de Koran waar deze afkeer jegens honden ten eerste helemaal niet te vinden is, maar hiernaast nog expliciet vermeld wordt, in 5:4, dat voedsel dat door jachthonden gevangen wordt, na het noemen van God's naam hierover, toegestaan is.)
Bukhari 3 43 637 Mohammed zou volgens deze hadith gezegd hebben dat de meest gehate persoon in het aanzicht van God, de ruziezoeker is. (Opmerking: volgens de Koran, 8:55, zijn de ergste wezens in het aanzicht van God de ongelovigen.)
Bukhari 9 93 613 Volgens deze hadith kan je de mensen van de Boeken niet vragen naar hun boeken, omdat je beschikt over de Koran. (Opmerking: dit is tegenstrijdig met de de Koran. Volgens 10:94 is dit bij twijfel wel degelijk toegestaan.)
Bukhari 1 8 429 Mohammed zou gezegd hebben dat hij zich onderscheidde van eerdere profeten doordat hij onder andere het recht tot bemiddeling op de Dag des Oordeels heeft gekregen. (Opmerking: volgens de Koran, 2:254,zal er helemaal geen bemiddeling zijn!)
Bukhari 7 71 592 Mohammed zou gezegd hebben dat zwarte komijn genezing voor alle ziektes, behalve de dood, bevat.
Muslim - 38 6691 Mohammed zou gezegd hebben dat eenieder die de heuvel van Murar beklom alle zonden zou kwijtraken. (Opmerking: deze hadith gaat voorbij aan alle regels die in de Koran gegeven worden over het verkrijgen van vergiffenis)

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.


 terug naar index
 
  
 
 

Menstruatie
door: Werkgroep IBN

Staat menstruatie in de weg van een vrouw en haar religieuze verplichtingen?

Volgens Islamitische schriftgeleerden is het een vrouw niet toegestaan om tijdens haar menstruatie aan haar religieuze verplichtingen te voldoen. Het is een vrouw niet toegestaan om haar contactgebed (de `Salaat´) te verrichten tijdens het menstrueren. Erger nog, het is vrouwen zelfs verboden om te vasten als ze menstrueren. De logica achter dit verbod is dat vrouwen tijdens het menstrueren onrein en niet schoon zijn. 

De vraag is nu waarom God, onze Schepper, die Alwetend is (en dus volledig bewust is van hoe een vrouwelijk lichaam fysiek in elkaar zit), vrouwen zou verbieden hun salaat te verrichten en hen zou weerhouden van het vasten tijdens hun menstruatie?

Laten we beginnen met het onderzoeken van de ayat die betrekking hebben op het contactgebed (de `Salaat´) die vaststellen onder welke omstandigheden we onze `Salaat´ mogen verrichten. 

5:6:
"O jullie die geloven, wanneer jullie het contactgebed 'Salaat' naleven, zullen jullie:

je gezichten wassen
je armen tot je ellebogen wassen
je hoofd vegen
je voeten tot je enkels vegen 

En als jullie onrein zijn vanwege seksuele orgasme zullen jullie je wassen. En als jullie ziek zijn, of aan het reizen zijn, of enige uitscheiding hebben gehad, of u had seksuele contact met de vrouw en jullie kunnen geen water vinden, zullen jullie de droge wassing `Tayammum´ verrichten, door het aanraken van schone en droge zand en wrijf dat over uw gezicht en handen. God wenst niet de religie moeilijk voor jullie te maken. Hij wenst jullie te reinigen en zijn zegenen op jullie te perfectioneren zodat jullie dankbaar mogen zijn."

In de bovenste aya beveelt God ons om vóór het verrichten van de `Salaat´ een wassing (Ghoesil) te verrichten die Hij vervolgens tot in detail beschrijft. En in de hierboven beschreven uitzonderlijke situaties waarin geen water beschikbaar is, geeft God ook de oplossing de "droge wassing". Let op! God EXCUSEERT ons niet van de `Salaat´. Of we nou ziek zijn, of aan het reizen zijn of we hebben seksueel contact gehad. Maar toch wordt menstruatie er niet in genoemd. Niet eens als uitzonderlijke situatie, laat staan als reden tot verbod voor de `Salaat´.

Laten we naar een andere aya kijken die nog iets duidelijker is:

4:43:
"O jullie die geloven, kom niet onhelder tot het contactgebed `Salaat´, totdat je weet wat je zegt. Ook niet na het seksuele contact tenzij jullie je wassen. Behalve wanneer je aan het reizen bent over het land. En als je ziek bent of je bent aan het reizen of je hebt enige uitscheiding gehad of je hebt seksueel contact gehad met de vrouw en je kunt geen water vinden, dan zullen jullie de droge wassing `Tayammum´ verrichten, door het aanraken van schone droge zand en wrijf dat over uw gezicht en handen. God is uitwissend en vergevend."

Deze aya vertelt ons nog uitgebreider wanneer we niet ons contactgebed (de `Salaat´) mogen verrichten en ook hier wordt menstruatie niet genoemd.

We denken dat het nu wel duidelijk genoeg is dat het de vrouw nergens in de Koran wordt verboden om tijdens haar menstruatie het contactgebed (de `Salaat´) te verrichten. Dan vragen we ons vanzelfsprekend af waarom in de moslim wereld een vrouw tijdens haar menstruatie niet mag bidden, vasten, de koran lezen of aanraken etc. Dit komt door Hadith en Sunnah en heeft totaal geen koranisch basis.

Laten we nu naar een aya kijken die gerelateerd is aan het vasten:

2:184-185:
"O jullie die geloven! Aan u is het vasten voorgeschreven, net als het was voorgeschreven aan die voor u waren, zodat jullie je verlossing bereiken. Ramadan was de maand waarin de Koran was geopenbaard. Mensen voorzienend van raad, duidelijke leerstellingen en een geschreven wetboek.

Onder jullie die getuigen zijn van deze maand zullen daarin vasten, diegenen die ziek zijn of op reis zijn mogen dezelfde aantal dagen vervangen met andere dagen. God wenst gemak voor jullie en niet hard lijden. Zodat jullie aan jullie verplichtingen mogen voldoen en God prijzen voor raad. En zo jullie dank betuigen."

Zoals we kunnen zien in de bovenstaamde aya is vasten aan ons bevolen zoals het bevolen was aan degenen voor ons. God noemt ook de dingen die in onze weg kunnen staan om te vasten zoals ziekte en reizen en zegt dat we die dagen mogen vervangen met andere dagen, wanneer we niet ziek zijn en niet reizen. En toch is hier ook geen enkele vermelding van menstruatie, of dat de vrouw die dagen niet mag vasten en het bijvoorbeeld later mag inhalen.

Dit brengt ons naar de brandende vraag of menstruatie überhaupt wel genoemd wordt in de Koran. Er is maar één aya die over menstruatie gaat.

2:222:
"En zij ondervragen uw over menstruatie, zeg: het is schadelijk. Jullie zullen je onthouden van de vrouw tijdens haar menstruatie en benader haar niet totdat ze weer rein is. En wanneer ze weer rein is, mag je haar weer benaderen in de manier bevolen door God. God houdt van de berouwer en Hij houdt van diegenen die zuiver zijn."

De enige aya die zich bezig houdt met het onderwerp `menstruatie´, vertelt mannen om hun vrouwen niet seksueel te benaderen tijdens hun menstruatie. God Zijn boek is volledig gedetailleerd (zie aya 6:114) en hij heeft er niets uit gelaten (zie aya 6:38). Ook komt God geen woorden tekort (zie aya 18:109). Alles dat we moeten weten met betrekking tot de Islam staat al in de Koran.

Zoals we duidelijk kunnen zien, God stopt een vrouw niet om aan haar religieuze verplichtingen te voldoen, alleen maar omdat ze menstrueert.

We zouden willen eindigen met een prachtig citaat uit de Koran:

18:109:
"Zeg, als de oceanen inkt waren voor de woorden van mijn Heer, zouden de oceanen uitgeput raken, voordat de woorden van mijn Heer waren uitgeput. Ook al brachten wij nog eens zoveel als aanvulling.

Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.


 

 terug naar index
 

Over scheiden
Door: Layth
Vertaald en bewerkt door: Werkgroep IBN
Origineel afkomstig van www.free-minds.org.

Talaq! Talaq! Talaq!
Dit zijn zo ongeveer de drie meest gevreesde woorden die een getrouwde moslimvrouw in haar leven kan horen. Ze betekenen niet alleen het einde van haar huwelijk, maar staan ook voor een zware en moeilijke weg waarop ze haar gehele leven opnieuw moet opbouwen. Dit aangezien het fundament waar ze tot nu toe op gebouwd had is weggevallen.

Kan het echt zo simpel zijn? Kunnen jaren van bouwen, delen en liefhebben onrepareerbaar vernietigd worden door slechts het uiten van woorden? Is dat God's systeem? Een systeem dat over ons leven en ons universum regeert, maar ons in de steek laat op het moment dat we het het meest nodig hebben? Een systeem dat zo simpel een vrouw zonder huwelijk en kinderen zonder familie achterlaat? Dit kan toch niet de weg van de Koran zijn, waarvan alleen geluk en rechtvaardigheid kan worden afgeleid? Laten we samen eens kijken en dit belangrijke, maar genegeerde onderwerp, in de Koran bestuderen.

1ste regel - 3 Maanden durende wachtperiode
65:1: "O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer. Verdrijft haar niet uit haar vertrekken, noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan (vóór de bepaalde termijn) tenzij zij zich openlijk onbetamelijk gedragen. Dit zijn Allah's vastgestelde grenzen; en wie de door Allah bepaalde grenzen overschrijdt doet zeker zijn eigen ziel onrecht aan. Gij weet niet; misschien zal Allah daarna iets beters teweegbrengen."

65:4 "En indien gij twijfelt aangaande diegenen uwer vrouwen, die geen menstruatie meer verwachten, haar (wacht) periode is drie maanden, hetzelfde geldt ook voor degenen die haar menstruatie nog niet hebben gehad. En de wachtperiode voor de zwangeren duurt tot zij verlost zijn. En degenen die Allah vrezen, zal Hij van het nodige voorzien door Zijn gebod."

De Koran stelt een 'wachtperiode' of 'afkoelperiode' van 3 maanden, als men de intentie heeft een scheiding te ondergaan. In deze interimperiode kunnen man en vrouw hun geschillen oplossen en nog eens goed nadenken over hun beslissingen die het leven van hen en hun kinderen voorgoed zal veranderen.

2e regel - Tot het einde van de wachtperiode kan de scheiding ongedaan gemaakt worden
65:2: "Als zij dan haar termijn bereikt hebben, neemt haar op een vriendelijke manier terug, of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor Allah. Dit is een vermaning voor hem die in Allah en de laatste Dag gelooft. En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden."

Te allen tijde tijdens de 3 maanden durende iterimperiode kan de scheiding worden teruggetrokken en kan het koppel hun geschil bijleggen. In deze gevallen geldt de scheiding niet, aangezien de 3 maanden nog niet voorbij zijn.

3e regel - Geen sex gehad, dan geen interimperiode
33:49: "O, gij die gelooft! Als gij een gelovige vrouw huwt en daarna van haar scheidt voordat gij haar hebt aangeraakt dan behoeft zij om uwentwille geen wachtperiode te berekenen. Schenkt haar daarom een gave en laat haar op een grootmoedige wijze vrij."

Indien er geen sprake was van geslachtsverkeer tussen man en vrouw en men toch wil gaan scheiden, hoeft er geen rekening gehouden te worden met de interimperiode van 3 maanden.

4e regel - De vrouw mag niet uit haar huis gezet worden
65:1: "O, profeet, indien gij van de vrouwen scheidt, scheidt dan van haar voor de vastgestelde periode en berekent de periode, en vreest Allah uw Heer. Verdrijft haar niet uit haar vertrekken, noch behoeven zij uit zichzelf weg te gaan (vóór de bepaalde termijn) tenzij zij zich openlijk onbetamelijk gedragen. Dit zijn Allah's vastgestelde grenzen; en wie de door Allah bepaalde grenzen overschrijdt doet zeker zijn eigen ziel onrecht aan. Gij weet niet; misschien zal Allah daarna iets beters teweegbrengen."

Als man en vrouw het met elkaar eens zijn dat ze willen scheiden, dienen ze de interimperiode van 3 maanden samen levend door te brengen en zijn ze nog steeds man en vrouw in het aanzicht van God.

De logica achter deze regel is vrij duidelijk: God wil dat het koppel alle kans heeft hun beslissing goed te overdenken en eventueel hun geschillen bij te leggen. Als man en vrouw vanaf dag 1 gescheiden gaan leven, is de kans op verzoening een stuk kleiner.

5e regel - Als de periode van 3 maanden voorbij is moet er een beslissing genomen worden
65:2: "Als zij dan haar termijn bereikt hebben, neemt haar op een vriendelijke manier terug, of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor Allah. Dit is een vermaning voor hem die in Allah en de laatste Dag gelooft. En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden."

Als de scheiding niet wordt teruggedraaid vòòr het einde van de 3 maanden, moet het koppel beslissen of ze hun geschillen willen bijleggen en weer man en vrouw willen zijn of of ze definitief willen scheiden.

In het geval dat ze voor de scheiding kiezen is het vereist dat er betrouwbare getuigen worden gevonden om als getuigen van de genomen beslissing op te treden.

6e regel - Twee getuigen dienen bij het doorgaan van de scheiding aanwezig te zijn
65:2: "Als zij dan haar termijn bereikt hebben, neemt haar op een vriendelijke manier terug, of scheidt van haar op een behoorlijke wijze en roept twee rechtvaardigen vanuit uw midden tot getuigen en laat dit een ware getuigenis zijn voor Allah. Dit is een vermaning voor hem die in Allah en de laatste Dag gelooft. En voor hem die Allah vreest, zal Hij een uitweg bereiden."

Deze regel is heel duidelijk: als het koppel de scheiding definitief wil maken, dienen er twee betrouwbare personen als getuigen van de scheiding op te treden, als men God's systeem wenst te volgen.

7e regel - Al het voorgaande geldt als één scheiding
2:227: "En indien zij besluiten tot echtscheiding voorzeker Allah is Alhorend, Alwetend."

Als man en vrouw zijn doorgegaan met de voorgaande stappen en hun verschillen niet hebben bijgelegd, geldt dit alles als één scheiding.

8ste regel - Als de vrouw na 3 maanden zwanger blijkt te zijn, mag de scheiding nog steeds worden teruggedraaid
2:228: "De gescheiden vrouwen moeten drie menstruatieperioden wachten; en het is haar niet geoorloofd, hetgeen Allah in haar baarmoeder heeft geschapen, te verbergen, indien zij in Allah en de laatste dag geloven; en haar echtgenoten hebben het recht, haar (intussen) terug te nemen, indien zij verzoening wensen. En vóór haar geldt hetzelfde als tegen haar, hetgeen billijk is, de mannen hebben voorrang boven haar, Allah is Machtig, Alwijs."

Een vrouw mag niet meteen na de interimperiode van 3 maanden hertrouwen, maar ze dient nog 3 maanden langer te wachten om zeker te stellen dat ze niet zwanger is van haar ex-man. Mocht ze zwanger blijken dat mag de scheiding ook na de interimperiode van 3 maanden worden teruggedraaid.

9e regel - Hetzelfde koppel mag niet vaker dan 3 maal scheiden
2:229: "Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg. En het is u niet geoorloofd, iets te nemen van hetgeen gij haar hebt gegeven, tenzij beiden vrezen, Allah's bepalingen niet in acht te kunnen nemen. Indien gij (familieleden) vreest, dat zij Allah's bepalingen niet in acht kunnen nemen, dan zal er voor geen van hen beiden zonde zijn in hetgeen zij teruggeeft om daardoor vrij te worden. Dit zijn de door Allah voorgeschreven beperkingen, overschrijdt ze daarom niet; wie de door Allah voorgeschreven grenzen overschrijden, zijn overtreders."

2:230: "Indien hij van haar (ten derden male) scheidt, is zij voor hem niet meer geoorloofd, voordat ze een andere echtgenoot heeft gehuwd en indien deze van haar scheidt, zal het voor hen geen zonde zijn, tot elkander terug te keren, indien zij er van overtuigd zijn, dat zij de door Allah voorgeschreven beperkingen in acht zullen nemen. Dit zijn Allah's bepalingen, welke Hij aan de mensen, die kennis hebben duidelijk maakt."

God staat het een koppel toe om 3 maal te hertrouwen, als ze de 3 maanden interim-periode hebben voorbij laten gaan en nog steeds zijn doorgegaan met de scheiding. Maar om God's regels niet tot een lachertje te maken, is het mensen niet toegestaan om te hertrouwen als ze het gehele scheidingsproces 3 malen hebben doorlopen.

In dit geval is het verboden dat man en vrouw hertrouwen. De enige wijze waarop zo een koppel weer bij elkaar zou kunnen komen is als de vrouw een andere man trouwt en eventueel van deze man scheidt. Indien een huwelijk met een andere man faalt, is het haar toegestaan bij haar eerste man terug te keren.

10e regel - Speel niet met God's systeem
2:231: "En wanneer gij van uw vrouwen scheidt en zij het einde van de haar voorgeschreven periode bereiken, behoudt haar dan op een behoorlijke manier, of zendt haar op een betamelijke manier weg, maar behoudt haar niet tot haar nadeel, waardoor gij de perken te buiten gaat. Wie zulks doet, doet gewis zijn eigen ziel onrecht. En drijft niet de spot met Allah's geboden en gedenkt Allah's gunst aan u en (gedenkt) het Boek en de wijsheid, die Hij u heeft nedergezonden, waarmede Hij u vermaant. En vreest Allah en weet, dat Allah de Kenner is van alle dingen."

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

 terug naar index
 

 

Slaan toegestaan?
Door: Edip Yuksel
Vertaald door: Werkgroep IBN
Origineel afkomstig van www.yuksel.org. Indien u voldoende Engels beheerst raden wij u aan het originele artikel te lezen.

"Vers 4:34 van de Koran beveelt gelovigen om hun vrouwen te slaan; dus de Islam is een door mannen gedomineerde religie." Velen van ons hebben dergelijke kritiek van Christenen, atheïsten, agnostici en anderen gehoord. Persoonlijk, iedere keer dat ik 4:34 las, kreeg ik het gevoel dat er iets mis zat. Hoe kan God, de Meest Wijze, ons opdragen onze vrouwen te slaan? Wat voor oplossing is dat? Het is een contrast met de verzen waarin God het huwelijk beschrijft:

30:21: "En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken."

Het moge duidelijk zijn dat dit ogenschijnlijke gemengde bericht, veel hedendaagse Koranvertalers heeft gestoord. Om morele en intellectuele problemen te voorkomen, hebben sommige vertalers getracht het woord "slaan" te verzachten bij het vertalen van 4:34. In het Engels taalgebied bijvoorbeeld voegt Yusuf Ali het woord "zacht/lightly" toe tussen haakjes achter het woord "slaan/beat", om vrouwen te redden:

gedeelte van 4:34 van Yusuf Ali: " . . As to those women on whose part you fear disloyalty and ill-conduct, admonish them (first), (next), refuse to share their beds, (and last) beat them (lightly). . ."
(vertaling: "...Wat betreft die vrouwen waarvan u ontrouw en slecht gedrag vreest, herinner hen (eerst), (vervolgens) weiger het bed met hen te delen, (en als laatste) sla ze (lichtjes)...") 

Velen hebben getracht om het probleem heen te draaien. Toen ik mijn Turkse vertaling van 1991 afgemaakt had, stond dit vers bovenaan mijn lijst om zorgvuldig te bestuderen. Zodra ik een probleem omtrent mijn begrip van de Koran tegenkom, herinner ik mijzelf aan 20:114 en bid ik volgens dit vers:

20:114: "Hoogverheven is God, de ware koning. En haast je niet met de Koran voordat de openbaring ervan aan jou geheel is geschied en zeg:'Mijn Heer, geef mij meer kennis'"

Vrijwel alle vertalingen hebben vier sleutelwoorden of termen van dit specifieke vers verkeerd vertaald. Deze zijn: "Qawwamune", "Faddallallahu ba'dahum ala ba'd", "Nushuzehunne" en "Fadribuhunne". In mijn boek "Errors in Turkish Translations" (Istanbul 1992) hebben ik de ware betekenis van deze woorden besproken. In dit artikel wil ik focussen op het laatste woord, "Fadribuhunne".

Een beroemd woord van meervoudige betekenissen
Het probleem komt van het woord "Idribuhunne" dat vroeger vertaald werd als "sla ze". De wortel van dit woord is "DaRaBa". Als je kijkt naar een willekeurig Arabisch woordenboek, dan zal je een lange lijst van betekenissen vinden die aan dit woord worden toegekend. Deze lijst is één van de langste lijsten die in Arabische woordenboeken voorkomt. Er kan gesteld worden dat "DaRaBa" dé nummer één is van woorden met meervoudige betekenissen. Het woord heeft zovele betekenissen dat we moeiteloos talloze verschillende betekenissen, die in de Koran hieraan worden toegekend, kunnen vinden:

 • Reizen, weggaan: 3:156; 4:101; 38:44; 73:20; 2:273
 • Slaan: 2:60,73; 7:160; 8:12; 20:77; 24:31; 26:63; 37:93; 47:4, 8:50; 47:27
 • Optrekken: 57:13
 • Aanhalen: 43:58
 • Geven (van voorbeelden): 14:24,45; 16:75,76,112; 18:32,45; 24:35; 30:28,58; 36:78; 39:27,29; 43:17; 59:21; 66:10,11
 • Wegnemen: 43:5
 • Veroordelen: 2:61
 • Afsluiten: 18:11
 • Bedekken: 24:31
 • Uitleggen: 13:17
Zoals je kan zien heeft het werkwoord "DaRaBa" alleen al minstens 10 verschillende betekenissen. "DaRaBa" heeft ook andere betekenissen die niet in de Koran staan. Bijvoorbeeld: in de Arabische taal druk je geen geld, je "DaRaBa"-t geld, je vermenigvuldigd geen getallen, je "DaRaBa"-t getallen, je houdt niet op met werken, je "DaRaBa"-t je werk. In het Turks hebben we veel soortgelijke werkwoorden als "DaRaBa", zoals "tutmak", "calmak", "vermak", enz. In het Engels zijn er twee werkwoorden bijna gelijk aan "DaRaBa": "to strike" en "to beat".

Webster's Dictionary geeft veertien verschillende betekenissen aan het woord "strike": slaan (tegen), ontsteken, slangenbeet, wortelschieten (van planten), aanvallen, vishaak, geluid van een klokkenbel, beïnvloeden, aankomen, opkomen, in een gedachtenstaat komen, ontdekken (olie, goud, etc.), ontmantelen, verwijderen, munten maken, staken.

Hetzelfde woordenboek geeft acht verschillende betekenissen aan het woord "beat": meerdere keren slaan, overwinnen, overtreffen, kloppen (van b.v. slagroom), fladderen van vleugels, een pad maken, pulseren, tegen de wind inzeilen.

In het Engels als we tegen iemand zeggen "beat it", betekent dit "ga weg". Hetzelfde zien we in het Arabisch: als we iemand in de gebiedende wijs van "DaRaBa" aanspreken, "IDRiB", bedoelen we ook "ga weg".

Hoe kunnen we de juiste betekenis vinden?
Wanneer we een woord met meerdere betekenissen tegenkomen, kiezen we de correcte betekenis afhankelijk van de context, vorm en ons gezond verstand. Als we bijvoorbeeld "DaRaBa" in 13:17 als "slaan" hadden vertaald, zou er een hele vreemde betekenis ontstaan: "...zo slaat God de waarheid en de valsheid.".

Een ander voorbeeld van een verkeerde vertaling van "DaRaBa" kan gevonden in de vertaling van 38:44. Vrijwel alle Engelse vertalingen, behalve die van Rashad Khalifa, gebruiken een door mannen verzonnen verhaal als reden voor hun vreemde vertaling. Hier volgt de vertaling van 38:44 over Job van Yusuf Ali:

38:44: "'And take in thy hand a little grass, and strike therewith: and break not (thy oath).' Truly We found him full of patience and constancy. How excellent in Our service! ever did he turn (to Us)! "
(vertaling: "'En neem in uw hand een klein stuk gras en sla daarmee: en breek niet (de eed).'Waarlijk Wij vonden hem vol van geduld and rechtlijnigheid. Hoe excellent in dienst van Ons! ooit wende hij (naar Ons)!")

In de voetnoten vertelt Yusuf Ali het traditionele verhaal: "Hij (Job) moet in zijn haastigheid tegen de vrouw gezegd hebben dat hij haar zou slaan: nu wordt hem gevraagd om haar alleen te corrigeren met een grasspriet, om te tonen dat hij net zo zacht en nederig was als geduldig en rechtlijnig.". 

Echter...zonder dit verhaal bij de vertaling te betrekken, kunnen we het vers vertalen als:

38:44: "Nu zal u het land bereizen om uw eed te vervullen (het bezorgen van de boodschap)." Wij vonden hem standvastig. Wat een goede dienaar! Hij was een moslim."

Laten we terugkeren naar 4:34
Hiernaast is er het woord "Nushuz", dat over het algemeen als "tegenstand" wordt vertaald,een andere betekenis heeft die vertaald kan worden als mate van ontrouw, variërend van flirten tot seksueel avontuur. Als we 4:34 zorgvuldig bestuderen, dan vinden we een aanwijzing dat ons aanleiding geeft het woord als "flirten of overspel plegen" of "buitenechtelijke affaire" te vertalen (ieder woord of iedere set woorden die een mate van ontrouw in een huwelijk kan weergeven). De aanwijzing is de zin voor "Nushuz": "...en houden zich aan God's geboden, zelfs als ze alleen zijn." Deze zin benadrukt belangrijkheid van trouw in het huwelijk.

Verder wordt hetzelfde woord "Nushuz" in 4:128 gebruikt, maar dit wordt gebruikt om de misdragingen van echtgenoten te beschrijven en niet van echtgenotes, zoals in 4:34. Dus de traditionele vertaling van "Nushuz ", "tegenstand" past hier niet. In een verticale relatie kan "tegenstand" geen gedrag van beide partijen zijn. Vertalers proberen deze tegenstrijdigheid op te lossen door "Nushuz" in 4:128 als "onderdrukking" te vertalen, wat geen correcte betekenis van "Nushuz" is. De betekenis van "Nushuz" alszijnde "ontrouw" is wel logisch, voor zowel 4:34 als 4:128.

Een coherente interpretatie
Als we 4:34 lezen, dienen we "idribuhunne" niet als "sla die vrouwen" te interpreteren. We moeten onthouden dat dit woord veel betekenissen heeft. 4:34 vertelt ons dat God ons drie stappen geeft om met (dreigende) ontrouw van een echtgenote om te gaan. Bij het begin van dergelijk wangedrag dient de man haar eerst te adviseren, werkt dit niet dan dient hij te stoppen het bed met haar te delen. Als dit niet werkt en ze gaat verder en pleegt overspel, dan heeft de man het recht haar uit te zetten (zie 4:34 en ook 65:1).

Laat me mijn suggestie voor de vertaling van 4:34 geven
"Mannen zorgen traditioneel gezien voor vrouwen, aangezien God hen ieder van bepaalde kwaliteiten heeft voorzien en mannen van hun financiële bronnen uitgeven. De rechtvaardige vrouwen zijn gehoorzaam (aan God) en tijdens afwezigheid (van hun mannen) eren zij hem volgens God's geboden. Wat betreft die vrouwen waarvan u ontrouw jegens uzelf vreest, u zult hen eerst adviseren, dan (als zij doorgaan) mag u hen verlaten in bed, dan mag u hen uitzetten. Als zij u gehoorzamen, dan zult u geen transgressie jegens hen plegen."

Een vrouw die vreemdgaat slaan, is geen laatste oplossing; maar haar uit huis zetten is de beste oplossing. En nog eerlijk ook.

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

 terug naar index
 
 
 

Islam en seksualiteit
door: Werkgroep IBN

Inleiding
Dit artikel gaat over (hetero-) seksualiteit in de islam. Seksualiteit is anders dan in vele religies het geval is, een onderwerp wat openlijk wordt behandeld in de islam. Dit geldt ook zowel voor in het soennisme als in het shi'isme. 

Wel is het zo dat er over dit onderwerp in de traditionele sectes alleen onder de mannen of de vrouwen afzonderlijk maar betrekkelijk vrij kan worden gepraat. Praten over sex onder een gemengd gezelschap van mannen en vrouwen wordt in de traditionele islam als een gruwel gezien en is verboden. Er wordt de voorkeur aan gegeven om kennis over dit onderwerp zelf te vergaren (uit boeken) en uit de persoonlijke ervaring waar men overigens beter met niemand, of als men ervoor kiest, met iemand van het eigen geslacht over kan praten. Dit maakt het echter wel moeilijk om dit onderwerp objectief te kunnen benaderen, aangezien een directe communicatie tussen man en vrouw over dit onderwerp onmogelijk wordt gemaakt.

Er wordt een extreem sexofobisch gedrag aangeleerd om een openbaar debat of communicatie over dit onderwerp tussen mensen van verschillende geslachten te voorkomen. Hiermee wordt ook meteen een situatie gecreeerd die een overzichtelijke en rechtvaardige interpersoonlijke relatie moeilijk maakt en de schending van de rechten van 1 partij, en erger, namelijk de instandhouding ervan, vergemakkelijkt. Meestal is hier de vrouw het slachtoffer van.

Dit artikel zal echter niet de complexe culturele, theologische en sociologische redenen en standpunten over dit onderwerp behandelen, maar zich beperken tot het standpunt van de Koran.

Wat de Koran zegt
In de Koran staat:

2:223: "Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie; dus benader jullie akkers zoals jullie willen. En laat er iets aan voorafgaan voor julliezelf. Vreest God en weet dat jullie Hem zult ontmoeten. En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen."

Een transliteratie gaat als:

2:223: "Nisaa'u-kum Harthun lakum,fa-aatou Harthukum anna shi'tum wa qaddimou li-anfusikum wa-ttaqou-llaha wa-3lamou annakum mmulaaqouhu wa bashirri-l muminiin"

De letterlijke vertaling gaat als:

Nisaa'u+kum= jullie vrouwen (zijn)

Harthun= een akker

la+kum= voor jullie.

fa+aatou= komt dan

Harthu+kum= (tot) jullie akkers

an+na shi'+tum= zoals jullie willen

wa qaddim+ou= en laat (er iets) voorafgaan

li+anfousi+kum= voor julliezelf

wa (i)ttaqou+llaha= en vreest God

wa+3lam+ou= en weet

anna+kum= dat jullie

mulaaquu+hu= jullie ontmoeting met Hem

wa bashirri=en verkondig (het goede nieuws)

(a)l-muminiin= aan de gelovigen

Interpretaties
De interpretatie van de traditionalistische moslims neemt het woord "akker" als kern van dit vers. Ze stellen dat een akker vruchtbaar is, en daarom met "akker" niets anders bedoeld kan worden dan de vagina. Want dat is de plek waar een ei bevrucht kan worden om een baby ter wereld te brengen.

Met benaderen begrijpen ze enkel het "penis-in-vagina" contact en niets anders. Het probleem van deze interpretatie is dat het woord "akker" wordt gebruikt ter ondersteuning van een hypothese, namelijk dat een akker vruchtbaar is (om babies te verwekken), en het daarom alleen de vagina kan betekenen. Dit terwijl deze hypothese het vers duidelijk tegenspreekt. Er staat namelijk niet "de vagina's van jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie (om eventueel babies te verwekken)" maar simpelweg "jullie VROUWEN zijn als een akker voor jullie". Dit is een fundamenteel verschil tussen de traditionalistische interpretatie en de Korantekst. Stellen dat het woord "akker" enkel de vagina van de vrouw zou moeten aanduiden, zou dit vers een akelige seksistische betekenis geven. Het zou namelijk betekenen dat sex voornamelijk bedoeld zou moeten zijn om kinderen te verwekken en dat de vrouw als geheel met een akker (een vagina) wordt vergeleken. Een vagina om bevrucht te worden. In moderne termen; een baby-makend SEX-OBJECT.

Als met "akker" de vagina wordt bedoeld, dan wordt er geimpliceerd dat de vrouw 1 grote vagina zou zijn, wat erg sexistisch is. Het vers stelt namelijk integendeel tot wat deze traditionalisten beweren duidelijk dat de vrouw als geheel, en niet alleen haar vagina als een akker is. De Koran ziet de vrouw als een persoon en niet enkel als een stuk vlees. Er staat namelijk ondubbelzinnig: "Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie" en NIETS anders. Dus gaat de interpretatie dat met "akker" haar vagina wordt bedoeld niet op. Dat de vrouw als geheel als een akker is, impliceert juist dat alle delen van de vrouw, vruchtbare delen zijn om meer genegenheid, liefde, warmte en lust tussen de mannen en de vrouwen op te wekken.

In de Koran wordt de relatie tussen de man en een vrouw nadrukkelijk omgeven met liefde en genegenheid.

30:21: "En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken."

Sex is een van de vele mooie manieren om deze rust, liefde en erbarmen te kunnen ervaren. Aangezien er 2 mensen nodig zijn om interpersoonlijke sex te bedrijven, is het niet meer dan logisch dat dit omgekeerd ook het geval is. Bij sex tussen een man en een vrouw is namelijk ook een man nodig, en het is duidelijk dat een vrouw daar ook van kan en hoort te genieten. De Koran noemt deze vrijheid "goed nieuws" wat dient te worden verkondigd aan alle gelovigen, zoals in het vers kan worden gelezen.

In de Koran wordt de gelijkwaardigheid van de man en de vrouw op seksueel gebied benadrukt in het volgende vers:

2:187: "Het is jullie toegestaan in de nacht van de vasten omgang met jullie vrouwen te hebben; zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar."

Met dit vers worden suggesties die men ertoe zouden kunnen leiden te denken dat de man het voortouw dient te hebben wanneer het de seksualiteit betreft, teniet gedaan. De traditionalisten proberen juist met hun interpretatie de betekenis van het vers zoveel mogelijk te definieren langs hele specifieke lijnen terwijl het een vers is die duidelijk spreekt van een bepaalde mate van vrijheid op dit gebied. Dit wordt ondersteund door de woorden "zoals jullie willen". De traditionalisten beantwoorden dit argument door te zeggen dat een vagina op verschillende manieren kan worden gepenetreerd. Terwijl de vrouw voorover bukt, of terwijl ze op de man zit terwijl deze ligt, zijdelings of hoe dan ook.

Als met benaderen alleen het contact tussen de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen wordt bedoeld en met het woord "akker" alleen de vagina wordt bedoeld, dan zouden ze gelijk hebben. Dan zou zelfs tongzoenen ook een manier zijn van je vrouw seksueel benaderen, en zou dit te allen tijde verboden zijn, aangezien de enige toegestane manier van je vrouw seksueel benaderen middels geslachtsgemeenschap zou zijn.

Maar aangezien de Korantekst duidelijk stelt dat de vrouw als geheel als een akker is, en dat je die (de vrouw dus, en niet alleen haar vagina) zoals men wilt kan benaderen, kan men de traditionalistische interpretatie niet in harmonie brengen met de tekst van de Koran. Als de vrouw als geheel een akker is, zoals dat ook duidelijk in het relevante vers staat geschreven, dan komt dit er ondubbelzinnig op neer dat sex met vrouwen op ELKE manier dat beide wensen is toegestaan en dit zelfs wordt aanbevolen. De traditionalisten willen dit koste wat kost voorkomen. In de hadith wordt bijvoorbeeld anale sex bij naam genoemd, en verboden. De hadith gaat als volgt:

De profeet heeft gezegd: "Vervloekt is degene die zijn vrouw in haar anus benadert."
Overgeleverd door Imam Ahmad, 2/479; en ook in ash-shafi3i's Sahih al Jami3, hadith nummer 5865.

Nog een zeer opmerkelijke hadith:

De profeet heeft gezegd: "Degene die geslachtsgemeenschap met een ongestelde vrouw heeft, of met een vrouw in haar anus, of die naar een waarzegger gaat, die heeft niet geloofd in wat aan Muhammad is geopenbaard."
Overgeleverd door at-Tirmizi, nummer 1/243; en ook in ash-shafi3i's Sahih al Jami3, hadith nummer 5918.

Deze hadith is zeer opmerkelijk omdat het spreekt over "wat aan Muhammad is geopenbaard." Deze hadith is toegeschreven aan Muhammad. Het begint met "de profeet heeft gezegd", maar het laatste gedeelte van de zin klinkt als "die heeft niet geloofd in wat aan Muhammad is geopenbaard." Hier spreekt de hadith in de 3e naamval over Muhammad terwijl het Muhammad zou zijn geweest die deze uitspraak had gedaan. Dat is niet logisch. Maar nog opmerkelijker is dat er wordt gesuggereerd dat hetgene wat aan Muhammad is geopenbaard (de Koran) anale sex zou verbieden. In de Koran staat echter dat de vrouw als geheel tijdens de sex naar gemeenschappelijke wens kan worden benaderd. De hadith spreekt dit duidelijk tegen.

Buiten de nogal manipulatieve en vergezochte traditionalistische interpretatie is er een opmerkelijke hadith (overlevering die aan de profeet Mohammad wordt toegeschreven) met een nog opmerkelijkere strekking die hun interpretatie zou ondersteunen. Mohammed zou in antwoord op het betreffende vers gezegd hebben:

De profeet zei: "Nee! (niet zoals je wilt) Behalve in een opening! (m.a.w. de vagina)"

Deze hadith staat in de verzamelingen van Ahmad, Al Tirmizi en anderen. Deze overlevering staat als "sahih" (authentiek) gekwalificeerd. Deze overlevering laat duidelijk 2 dingen zien.

1.Tegenspraak met de Koran. De manier om de interpretatie van de traditionalisten te legitimeren is wel erg controversieel zoals men zelf kan nalezen. In feite komt het erop neer dat de profeet God had tegengesproken.

De Koran zegt "Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie; dus benader jullie akkers zoals jullie willen", maar Mohammad zou in reactie op dit vers geantwoord hebben met: "NEE! Behalve in 1 opening!" Traditionalisten die menen te zeggen dat het in deze overlevering om een verduidelijking of een interpretatie van het vers gaat, gaan echter voorbij aan het feit dat er geen sprake is van een verduidelijking, maar van een tegenspraak. En hoe duidelijker kan dat nog zijn dan het woord "NEE!" in reactie op een Koranvers. Traditionalisten die menen te zeggen dat het woord "NEE" bedoeld is om het misverstand van de mensen over de interpretatie van dit vers te diskwalificeren, kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat het woord "NEE!" niet op een interpretatie van de tekst wijst, maar direct op de zin: "dus benaderjullie akkers zoals jullie willen".

2.De duidelijkheid van het vers en de weloverwogen specificering (begrenzing) van de interpretatie ervan. Aangezien het vers duidelijk laat zien dat de vrouw als geheel als een akker fungeert en zij op wat voor manier dan ook seksueel kan worden benaderd, dient het een even duidelijke en op schrift staande tegenspraak om alle "twijfel" of "misverstanden" uit de weg te ruimen dat dit niet het geval zou zijn.

In feite komt het erop neer dat er een tegenstrijdigheid in de mond van Mohammed is geplaatst. Een hadith is immers een overlevering die aan de profeet werd toegeschreven. De profeet gehoorzaamde God, en God tegenspreken maakt daar echter geen deel van uit. Een ongehoorzame profeet zou zelfs geen profeet kunnen zijn. Men kan met dit voorbeeld erg ver gaan, maar dat is niet mijn intentie.

Mohammed was een tolerant en godvrezend mens. Hij zou zich nooit in tegenspraak met God bevinden.

God zegt in de Koran:

69:40: "Niet dan? Ik zweer bij wat jullie doorzien en wat jullie niet doorzien, dat wat de gezant zegt voortreffelijk is. Het zijn niet de woorden van een dichter. Hoe weinig geloven jullie! Noch zijn het de woorden van een waarzegger. Hoe weinig laten jullie je vermanen! HET IS EEN NEERZENDING VAN DE HEER VAN DE WERELDBEWONERS. EN ALS HIJ OVER ONS ENIGE UITSPRAKEN ZELF BEDACHT HAD HADDEN WIJ HEM BIJ DE RECHTERARM GEGREPEN. DAN HADDEN WIJ HEM DE LEVENSADER DOORGESNEDEN. NIET EEN VAN JULLIE HAD DAT HEM KUNNEN AFWEREN."

In het licht van dit vers en vele verzen zoals deze, wordt het duidelijk dat de profeet met zijn eigen bedenkingen nooit de Koran zou kunnen laten manipuleren. Dat wilde hij zelfs niet. Want de profeet was God gehoorzaam en goedgezind. De rest van het vers:

2:223: "...En laat er iets aan voorafgaan voor julliezelf. Vreest God en weet dat jullie Hem zult ontmoeten. En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen."

De zin "En laat er iets aan voorafgaan voor julliezelf", duidt op romantiek of het voorspel. Hiermee wordt duidelijk dat sex plezierig en aangenaam dient te zijn en dit impliceert dat het niet enkel fungeert om het nageslacht te verwekken.

De zin "Vreest God en weet dat jullie Hem zult ontmoeten", legt het verband tussen de daden van de mens (in dit geval de sex en alles wat eromheen gebeurt) en de godsvrees. Men kan hieruit begrijpen dat de seksuele relaties tussen man en vrouw geen onredelijke vormen dient aan te nemen waarbij het plezier of de vrijheid daarin beperkt of juist uitgebuit en misbruikt wordt.

Tot slot staat er: "En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen", wat de positiviteit van dit vers benadrukt en dit ook aan alle mensen verkondigt en wat juist in tegendeel als wat vele (maar niet alle) traditionalisten beweren, oproept voor een actieve seksuele voorlichting voor alle gelovigen, of ze nou man of vrouw zijn.

De mate van seksuele vrijheid kan zeker als "goed nieuws" worden gezien, aangezien de beperking daarvan als negatief wordt ervaren en zelfs schadelijk kan zijn voor het lichaam en de geest. Seksuele frustratie kan leiden tot vernietigend en crimineel gedrag op nationaal niveau en de onderontwikkeling van de mens op dit gebied kan leiden tot een wanbegrip (sex is voor babies maken) en onderwaardering op dit gebied (sex is iets slechts, iets zondigs) waardoor men het eigen leven of die van anderen behoorlijk zuur kan maken. Sex is juist prachtig, heerlijk, plezierig en goed en het is ieders recht om daarvan te genieten.

De voorwaarden van seksueel verkeer
In de Koran wordt vermeld dat sex alleen is toegestaan tussen een man en een vrouw die getrouwd zijn. Ik zal het huwelijk niet behandelen, omdat dit artikel over sex volgens de islam gaat en niet over het huwelijk, wat veel meer inhoudt dan alleen een seksuele relatie tussen de partners. Maar ik wil het wel citeren.

Het wordt vermeld in het volgende vers:

24:33: "En zij die geen manier vinden om te trouwen moeten kuis onthouding oefenen totdat God hen door Zijn goedgunstigheid rijk maakt..."

Uit dit vers kan men opmaken dat men zich voor het huwelijk van sex dient te onthouden. Sex buiten het huwelijk, wordt als een gruwel gezien:

17:32: "En jullie mogen geen ontucht benaderen. Dat is iets gruwelijks en een slechte manier van doen."

In het artikel over de islam en het huwelijk zal verder op sex in verband met het huwelijk worden ingegaan.

Ook wordt er rekening gehouden met de vrouw en haar ongesteldheid. Het volgende vers spoort men aan dat men tijdens de ongesteldheid geen sex bedrijft omdat dit ten 1ste ongemak veroorzaakt voor de vrouw en ten 2e dat dit hygienisch niet verantwoord is:

2:222: "En zij vragen jou naar de menstruatie. zeg: 'Dat is een ongemak.' Onthoudt jullie dus van de vrouwen tijdens de menstruatie en benaderd haar niet totdat zij weer rein zijn. Wanneer zij zich gereinigd hebben, komt dan tot haar zoals God jullie bevolen heeft. God bemint de berouwvollen en Hij bemint hen die zich reinigen."

Conclusie

 • In de islam is sex alleen binnen het huwelijk toegestaan. 
 • Er zijn geen beperkingen aan de manieren waarop men sex wilt bedrijven behalve dat men dit in redelijkheid en hygienische staat doet. Orale sex, anale sex en masturbatie worden niet verboden.
 • Sex tijdens de ongesteldheid is dus niet toegestaan. Men kan hieruit afleiden dat allerlei ranzigheid omtrent sex waarbij de hygiene ontbreekt, niet is toegestaan.
 • Tijdens de vasten is sex niet toegestaan, maar tijdens de nachten van de ramadan dus wel.
 • Van sex dient men te genieten.
Een mooie sfeer voor sex is niet enkel de lust zelf, maar de houding van de geliefden. Het mooiste is dat als het op een gelijkwaardig niveau, vol liefde, rust en erbarmen bij elkaar kan zijn. Of dit nou emotioneel of fysiek is.

30:21: "En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken."


Bronnen:
De Koran, vertaling van Fred Leemhuis
Imam ash-shafi3i's Sahih al Jami3 hadith nummer 5865 en 5918 .
Imaam Abu Isa Muhammed ibn Isa at-Tirmizi's Jami3 boek 1 hadith nummer 243 en boek 2 hadith nummer 243.
Imaam Ahmad ibn Hanbal's Musnad boek 2 hadith nummer 479.

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

terug naar index

 
 
 

De getuigenis van een vrouw
Vertaald en bewerkt door Werkgroep IBN
Origineel afkomstig van www.free-minds.org
Voor de consistentie van het artikel zijn de Engelse Koranteksten uit het originele artikel gehandhaafd tussen haakjes, na een Nederlandse vertaling.

Volgens moslimleiders en geleerden van vandaag de dag zijn vrouwen niet geschikt voor leiderschap of enige functie van betekenis, omdat God aangegeven heeft dat zij tekort schieten in vergelijking met mannen. De moslimgeleerden zullen je vertellen dat in de Koran God een verklaring heeft gemaakt, waarin één man gelijk wordt gesteld aan twee vrouwen, omdat vrouwen vergeetachtig zijn en worden gedreven door emotie.

Ieder gezond en rationeel persoon, die gewerkt of gestudeerd heeft met vrouwen zal weten dat ze net zo slim zijn als hun mannelijke collega's, dan wel slimmer. Tegelijkertijd moet ik deze fictieve vrouw die vergeetachtig is en wiens hersenen zwakker zijn dan van de man nog tegenkomen. Laten we deze verzen waar deze ongelijke en seksistische conclusies uit getrokken zijn eens nader beschouwen:

2:282: "O, gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn optekenen en geen schrijver moet weigeren, te schrijven, zoals Allah hem heeft onderwezen; laat hem daarom schrijven en laat de schuldenaar dicteren en hij moet Allah, zijn Heer vrezen en niets daaraan afdoen. Maar, indien de schuldenaar weinig verstand heeft, of zwak is, of zelf niet kan dicteren, laat dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen <'Tudhil'>, de ene de andere indachtig moge maken..."

("Oh you who believe, if you borrow until a delayed period then you will write it amongst you, and let he who is an official record keeper write between you, and let him not refuse to write as God has commanded it. And when he writes, let he who has borrowed give the details of the transaction and he shall fear his Lord God and not omit anything. If the one who has borrowed is not fit, or if he is weak, or if he can't complete the information; then let he who is responsible for him fill-in on his behalf. And you shall have TWO witnesses from your men, and if they are not two men then let them be ONE man and TWO women from those whose testimony you accept, so if one of them is mis-guided <'Tudhil'>, then one will remind the other...")
 

In 2:282 is het woord dat het misverstand veroorzaakt het woord 'Tudhil'

-Khalifa heeft dit vertaald als: 'bevooroordeeld is'
-Yusuf Ali heeft dit vertaald als: 'foutmaakt'

Er zijn ook vertalingen die dit woord vertalen met 'vergeet'.

Het woord voor 'vergeet' in het Arabisch is 'Tansi/Nasi', daarom kunnen we deze vertaling vanaf het begin al uitsluiten.

'Dhal' wordt gebruikt in tegenstelling tot 'Huda' (leiding), daarom zou een primaire translatie 'dwaling' kunnen zijn.

"Je leidt (Tahdi) wie je wil en je laat dwalen (Tidhil) wie je wil."

De afgeleide hiervan wordt ook gebruikt in soera 1, Al-Fatiha, 'Al-Dhaleen'/'Zij die dwalen'.

Een andere afgeleide is 'Dhilal/Dhil' wat 'schaduw' betekent.

Kijkend naar 2:282 kunnen we zeggen:

"en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat,wanneer één der twee vrouwen 'Tudhil' is, de ene de andere indachtig moge maken..."

("If you cannot find, then one man and two women FROM WHO'S TESTIMONY IS ACCEPTABLE TO YOU. If one of them is 'Tudhil', then one will remind the other...")

Hou in gedachte dat het vraagstuk van 'eerlijkheid/bevooroordeeldheid' niet van toepassing is, aangezien het hier al draait om personen die al als getuigen acceptabel zijn.

We hebben al gezegd dat 'vergeetachtigheid' geen mogelijke vertaling is.

Tudhil = Raakt verdwaald / Misleid / Overschaduwd

2:282 Is duidelijker te begrijpen als we de genoemde stappen analiseren:

1. Als er een financiële transactie plaatsvindt met twee of meer betrokken partijen, waarbij er schulden gemaakt worden die later terugbetaald moeten worden, dient dit gedocumenteerd te worden.

2. Deze documentering dient verricht te worden door een officiële documenteerder of instelling.

3. Degene die de schuld is aangegaan zal de maker van de documentatie van de details van de transactie voorzien en het document ondertekenen.

4. Als degene die geleend heeft niet in staat is deze informatie af te geven, zal zijn of haar voogd deze verantwoordelijk op zich nemen.

5. Twee getuigen zijn vereist om de transactie te voltooien.

6. Het heeft de voorkeur dat de twee getuigen mannen zijn, is dit niet mogelijk dan zijn één man en twee vrouwen voldoende.

7. Ten tijde van de getuigenis zijn MAAR TWEE getuigen benodigd, als één vrouw niet in staat is te komen, dan dient de andere haar plaats in te nemen.

De vraag die we ons moeten stellen is "Wat kan de oorzaak zijn dat één van deze vrouwen 'dwalend' zal zijn in haar getuigenis?".

Het antwoord is duidelijk: het belangrijkste verschil tussen man en vrouw is hun fysiologie. Vrouwen kunnen bevallen van kinderen en mannen niet. Vrouwen moeten goed rusten na een bevalling, mannen niet. Vrouwen moeten als moeders, hun kinderen borstvoeden, mannen niet. Vrouwen ondergaan menstruale cycli die hun fysieke bewegingsvrijheid enigzins belemmeren (zeker in minder moderne tijden) en mannen niet. Deze verschillen bestaan als een fysiek feit en hebben niets te maken intelligentie of wilsbekwaamheid.

De Koran maakt duidelijk dat God TWEE getuigen oproept aanwezig te zijn (dit wordt duidelijk uit de volgorde van de woorden in het vers). God weet, als Kenner en Schepper van alles, dat één man en één vrouw als getuigen oproepen niet praktisch is, aangezien de vrouw op de dag dat er een beroep op haar gedaan wordt, eventueel niet in staat zal zijn te komen. En aangezien God twee getuigen oproept, zijn de kansen dat ze allebei aanwezig zijn een stuk groter als men twee vrouwen en één man selecteert, zodat men uit de drie aanwezigen kan kiezen. Verder: als God werkelijk bedoeld had dat de getuigenis van één man gelijk is aan de getuigenis van twee vrouwen, het vers verder was gegaan en er iets gezegd was in de trant van "Als twee vrouwen en één man niet beschikbaar zijn dan zult u vier vrouwen selecteren".

De Koran spreekt over niets anders dan eerlijkheid en gelijkheid voor mannen en vrouwen, maar het zijn de slechte wensen van hen die deze religie corrupt gemaakt hebben, die de Koran in een boek wensen te veranderen dat hun eigen doelen en verlangens dient.

We kunnen gemakkelijk in de Koran vaststellen dat de getuigenis van een vrouw gelijk is aan de getuigenis van een man en dat de situatie in 2:282 duidelijk betrekking heeft op het voltooien van financiële transacties. In de volgende verzen wordt er geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke getuigen en dient er bij het beschuldigen van vrouwen van onkuisheid zelfs sprake te zijn van vier mensen die tegen haar getuigen:

4:15: "En voor degenen uwer vrouwen, die zich aan ontucht schuldig maken, roept vier uwer als getuigen tegen haar en als zij getuigen, sluit haar dan in de huizen op, totdat de dood haar achterhaalt, of totdat Allah haar een weg opent."

("If any of your women are guilty of lewdness, Take the evidence of four (Reliable) witnesses from amongst you against them; and if they testify, confine them to houses until death do claim them, or Allah ordain for them some (other) way.")

24:4: "En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtreders."

("And those who launch a charge against chaste women, and produce not four witnesses (to support their allegations),- flog them with eighty stripes; and reject their evidence ever after: for such men are wicked transgressors.")

Er is zelfs een situatie waarin de getuigenis van een vrouw MEER waard is dan de getuigenis van een man:

24:6: "En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, - laat ieder hunner vier maal in de naam van Allah zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt."

( "And for those who launch a charge against their spouses, and have (in support) no evidence but their own,- their solitary evidence (can be received) if they bear witness four times (with an oath) by Allah that they are solemnly telling the truth;")

24:7: "En de vijfde maal zal hij zeggen: dat Allah's vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort."

( "And the fifth (oath) (should be) that they solemnly invoke the curse of Allah on themselves if they tell a lie.")

24:8: "Maar het zal de straf van haar afwenden indien zij viermaal in de naam van Allah getuigt en zegt, dat hij tot de leugenaars behoort."

( "But it would avert the punishment from the wife, if she bears witness four times (with an oath) By Allah, that (her husband) is telling a lie;")

24:9: "En de vijfde maal zal zij zeggen: dat de toorn van Allah over haar zij als hij (haar man) de waarheid spreekt."

( " And the fifth (oath) should be that she solemnly invokes the wrath of Allah on herself if (her accuser) is telling the truth.")

Hoe opvallend is het niet dat diezelfde 'geleerden' uit de bovenstaande verzen niet meteen concluderen dat een vrouw's getuigenis meer waard is dan die van een man, terwijl ze het omgekeerde meteen wensten te doen bij het beschouwen van 2:282.

Moge God onze kennis vegroten en ons wijsheid schenken.

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.


 
 
 
 
Over polygamie
Vertaald en bewerkt door Werkgroep IBN
Origineel afkomstig van www.free-minds.org
Voor de consistentie van het artikel zijn de Engelse Koranteksten uit het originele artikel gehandhaafd

Al eeuwlang is één van de meest wijdverspreide mythes geassocieerd met de Islam de mythe van polygamie. Het is de gewoonte van veel mensen, wanneer ze aan de Islam denken, of zelfs wanneer ze moslim worden, aan te nemen dat moslims een door God gegeven toestemming hebben om met meer dan één vrouw te trouwen. 

Mannen hebben de neiging te fantaseren dat deze toestemming gebaseerd is op de van nature hoge sexuele libido die ze van God gekregen zouden hebben en onderdeel uitmaakt van hun recht om als mannelijke Homo-Sapiens te mogen domineren. 

Zelfs veel vrouwen in de Islamitische wereld zijn het idee van polygamie als een gebod van God gaan accepteren. Voor hen is dit niet een onderwerp dat openstaat voor twijfel of discussie. De vrouwen in de Islamitische wereld mogen het dan niet fijn vinden om hun man met een andere vrouw te delen, maar het is een feit van het dagelijkse bestaan dat ze moeten accepteren en respecteren.

Vond Heer van het Universum werkelijk dat Moslim mannen hormoon gedreven dieren waren die de seksuele bevrediging van meer dan één partner nodig hadden? Of ligt dit weer, zoals gewoonlijk, aan ons mensen die God's openbaringen met onze lusten in plaats van ons verstand interpreteren?

Waar in de Koran vinden we dit gebod dat polygamie toestaat?

4:2: "You shall hand over to the ORPHANS* their rightful properties. Do not substitute the bad for the good, and do not consume their properties by combining them with yours. This would be a gross injustice."

4:3: "If you fear that you will not be equitable towards the ORPHANS*, then you may marry their mothers. You may marry two, three, or four. If you fear lest you become unfair, then you shall be content with only one, or with what you already have. Additionally, you are thus more likely to avoid financial hardship."

4:127: "They consult you concerning women: say, "GOD enlightens you regarding them, as recited for you in the scripture. The mothers of ORPHANS* that you wish to marry but do not give them their due dowries, you shall be just. The rights of young boys must also be protected. You shall treat the orphans equitably. Whatever good you do, GOD is fully aware thereof."

*Het woord 'Yatama' (wezen) wordt gebruikt voor kinderen die hun vader verloren hebben. In het Arabisch wordt een kind dat zijn of haar moeder verloren heeft niet als een wees gezien.

Een lezer van de bovenstaande versen hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat polygamie VOORWAARDELIJK is aan het rechtvaardig zijn tegenover wezen.

Maar wie zijn deze wezen waar we verantwoordelijk voor zijn en die we misschien niet rechtvaardig behandelen?

Wederom hoeven we maar verder te kijken dan ons neus lang is voor het antwoord:

4:5: "Do not give those who are immature the money which God has ENTRUSTED you with. You shall provide for them from it and cloth them, and say to them what is just."

4:6: "You shall test the orphans when they reach puberty. As soon as you find them mature enough, GIVE THEM THEIR PROPERTY..."

Men moet de voogd van deze wezen zijn en beheerder van hun erfenis, voordat men polygamie zelfs mag overwegen. Het is niet toegestaan om zomaar met moeders van kinderen te trouwen. De man moet de voogd van de kinderen zijn, toegewezen door de overleden vader of omdat de wezen bloedverwanten zijn.

Nu deze voorwaarden voor polygamie zijn uiteengelegd, blijken uit de Koran nog meer restricties:

4:129: "You can NEVER be equitable in dealing with more than one wife, no matter how hard you try. Therefore, do not be so biased as to leave one of them hanging. If you correct this situation and maintain righteousness, GOD is Forgiver, Most Merciful."

Zoals gedetaileerd is uitgelegd in God's Boek:

 • Wezen die onder onze voogdij vallen dienen eerlijk behandeld te worden
 • Als de voogd van een wees bevooroordeeldheid of oneerlijkheid in de behandeling van de wees vreest, mag de voogd met de moeder van de wees (of wezen) trouwen 
 • De moeder moet een bruidsschat ontvangen, zoals bij ieder ander huwelijk
 • Eenmaal in een dergelijke situatie, dient een man al zijn vrouwen gelijk te behandelen
Met deze voorwaarden wordt het erg duidelijk dat God's perfecte systeem een bescherming is voor kinderen die hun vader verloren hebben en die bescherming in deze wereld nodig hebben in plaats van een vergunning voor het uitleven van sexuele fantasieën, zoals velen geloven.

Dat God ons Zijn genade mag schenken voor alle fouten die we maken.

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

 terug naar index
 
 
 
 

Over de Jihad
door: Werkgroep IBN

Inleiding
Over de Jihad in de context van de Islam bestaan vele misverstanden. Deze misverstanden komen voor een belangrijk deel voort uit onwetendheid met betrekking tot de definitie van Jihad die de Koran, het enige geldige geschrift voor de Islam, hanteert. Deze misverstanden komen het vaakst voor bij zelfverklaarde niet-moslims maar ook niet zelden bij hen die zichzelf wel moslim noemen. In dit stukje zullen we proberen wat van die misverstanden herkenbaar te maken als misverstanden.

Het woord Jihad
Het woord Jihad komt van de wortel JHD (Jeem Haa Dal) en heeft in de Koran een connotatie van inspanning en wordt vaak gebruikt binnen de context van het zich inspannen op Gods weg.

4:95: "Zij die blijven zitten onder de gelovigen - afgezien van hen die gebreken hebben - en zij die zich inspannen op Gods weg met hun bezittingen en hun eigen persoon zijn niet gelijk. God bevoorrecht hen die zich op Gods weg met hun bezittingen en hun eigen persoon inspannen met een rang boven hen die blijven zitten. God heeft allen het beste toegezegd, maar zij die zich met hun bezittingen en hun eigen persoon inspannen worden door God meer dan hen die blijven zitten bevoorrecht met een geweldig loon."

Veel mensen denken, ten onrechte, dat Jihad Heilige Oorlog betekent. Dit idee is een misvatting. Heilige Oorlog betekent '4arb muqaddas' of 'qitaal muqaddas'. De Koran heeft het nergens over een '4arb muqaddas' of 'qitaal muqaddas'. Wel over 'qitaal', en dan betekent het gewoon oorlog. Oorlog kan een vorm van Jihad zijn, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wij denken dat er sprake is van Jihad wanneer een moslim probeert meer te doen dan wat hij hoeft te doen. Een moslim kan zijn Salaat doen, vasten, aan de armen geven en zich niet schuldig maken aan zonden. Dit is in principe genoeg om te slagen in dit leven maar er is geen sprake van Jihad. Van Jihad is sprake wanneer een moslim meer doet dan wat hoeft. Bijvoorbeeld in plaats van geven aan de behoeftigen, je inzetten voor een constructievere oplossing zoals hen huisvesten, opleiden, aan een baan helpen en dergelijke. 

Ook kan Jihad een strijd tegen het onrecht betekenen. Daar komt ook de misvatting vandaan dat het Heilige Oorlog betekent. Toen de Kruisvaarders het Midden Oosten introkken en delen bezetten, deden zij veel bewoners onrecht aan. Toen islamitische legers hen bestreden om ze te straffen en te verjagen was er van hun kant sprake van Jihad. Voor de Kruisvaarders waren de Kruistochten een Heilige Oorlog. Dus beschouwden zij het verzet tegen hen ook als Heilige Oorlog. Vandaar het idee dat Jihad staat voor Heilige Oorlog.

De Koran over oorlog
De Koran geeft duidelijke richtlijnen voor het voeren van oorlog. Moslims mogen alleen dan oorlog voeren wanneer zij zelf, of hun bongenoten, aangevallen worden. Moslims mogen overigens natuurlijk geen bondgenootschap aangaan met niet-moslims tegen moslims. Als de agressor geen bedreiging meer vormt of een vredesverdrag aanbiedt, moeten de moslims stoppen en vrede sluiten. Als degene met wie vrede gesloten is het verdrag schendt, moet de verrader bestreden worden tot die geen oorlog meer kan voeren. Als de verrader een nieuw verdrag aanbiedt, hoeft die niet geaccepteerd te worden en mag doorgevochten worden tot hij volledig geneutraliseerd is. Moslims kunnen ook ten strijde trekken wanneer er sprake is van onrecht, ook al is het slachtoffer geen bondgenoot. Zoals bijvoorbeeld in het huidige Israël. Het slachtoffer hoeft trouwens ook geen moslim te zijn om hem of haar te helpen.

Ook de methode van oorlog voeren is duidelijk. Alleen degene die aanvalt mag aangevallen worden. Dus burgers mogen niet aangevallen worden. Ook mogen het vee en de gewassen niet vernietigd worden om de vijand uit te hongeren. Want dan worden vooral onschuldigen getroffen. Het gaat erom de schuldigen te vernietigen, niet de onschuldigen. Het Amerikaanse beleid jegens Irak is dan wel niet Islamitisch, maar het is een goed voorbeeld van hoe het niet moet. Om Irak als agressor te neutraliseren moet diegene aangepakt worden die de bedreiging vormt. Eerst werd het Iraakse leger gedecimeerd. Dat was goed. Toen werd Irak geboycot. Dat was niet goed. Saddam moest afgezet worden. Want de enigen die lijden onder de boycot zijn de burgers. Voor Saddam zelf en de elite die hem steunt is de boycot hoogstens oncomfortabel, maar zeker niet problematisch.

Aanslagen
De aanslagen van 11 September waren dus allesbehalve Islamitisch. Een moslim mag sowieso geen zelfmoord plegen. Maar ook nog eens onschuldigen meeslepen in zijn dood is helemaal te gek voor woorden. Het WTC was sowieso geen legitiem doelwit. En misschien was het Pentagon wel een legitiem doelwit, maar het gebouw treffen met een vol passagierstoestel? Ook de Palestijnse zelfmoordactivisten zijn onislamitisch bezig. Het argument dat iedereen die in de VS of Israël belasting betaalt, en daarmee dus het onrecht die de staat pleegt bekostigt, schuldig is, is kolder. De enigen die schuldig zijn, zijn degenen die de bevelen geven en uitvoeren, niet de belastingbetaler. Als dat argument doorgevoerd wordt is alles en iedereen schuldig en zou de Aarde zelf met alles en iedereen erop opgeblazen moeten worden. En waarom daar stoppen? Blaas de zon en de maan ook maar op etc. etc. 

Er wordt wel gezegd dat de zelfmoordacties in Israël ingegeven zijn door wanhoop en dat de Palestijnen geen andere uitweg meer hebben. Ik weet niet of men zo vanuit een veilige stulp daar een oordeel over mag vellen, maar duidelijk is wel dat als die mensen zich moslim noemen, zij zoiets niet mogen doen. Zo'n zelfmoordaanslag op een bushalte of een pizzatent, wat is daar nou islamitisch aan?


Ayat gebruikt voor artikel:
02:218
03:142
04:095
05:035
(05:053)
05:054
(06:109)
08:072
08:074
08:075
09:016
09:019
09:020
09:024
09:041
09:044
(09:073)
(09:079)
09:081
09:086
09:088
(16:038)
16:110
22:078
(24:053)
25:052
29:006
(29:008)
29:069
(31:015)
(35:042)
47:031
49:015
60:001
61:011
66:009

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.
 terug naar index
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideeën en oorlogen
Een korte beschouwing van ideeën als factor in conflicten tussen groepen mensen
door: Werkgroep IBN

Bij veel mensen bestaat de gedachte dat ideeën de oorzaak zijn van veel oorlogsleed en van andere, gewelddadige, conflicten. De wereld zou volgens velen van hen veel vrediger zijn als die ideeën niet zouden bestaan. Die ideeën waarnaar zij verwijzen als veroorzakers van dat vele leed in de wereld zijn niet alleen religieuze ideeën, maar ook ideologieën en andere overtuigingen zoals van politieke, economische of sociale aard. Die ideeën zouden dan afzonderlijk of in verschillende combinaties allerlei, zoniet alle, gewelddadige conflicten tussen groepen mensen veroorzaken of veroorzaakt hebben. Zij wijzen dan bijvoorbeeld naar huidige conflicten zoals die in Noord-Ierland, het voormalige Joegoslavië, de Kaukasus, het Midden-Oosten, en Indonesië. Ook conflicten in het verleden worden aangegrepen om hun stelling te illustreren; zoals de joden- en christenvervolgingen door onder andere zowel het Romeinse als het Byzantijnse Rijk en meer recent door Nazi Duitsland, de Kruistochten en de godsdienstoorlogen in Europa tussen 1550 en 1648. Dit allemaal kan naar mijn mening niet zomaar gesteld worden, en zou veel beter genuanceerd moeten worden om nader tot de waarheid te komen. Dat ideeën een factor van betekenis kunnen zijn in conflicten tussen groepen mensen is naar mijn mening een feit, maar dat ideeën de oorzaak kunnen zijn van gewelddadige conflicten is naar mijn mening geen feit.

Mensen voeren geen oorlog om elkaar te overtuigen van de juistheid van hun respectievelijke ideologieën. Zij voeren oorlog om schaarse goederen zoals goud en grond. Als iemand overtuigd is van de juistheid van zijn ideologie, dan is het doden van hen die niet overtuigd zijn op zich nutteloos. Een voorbeeld ter illustratie; iemand weet dat een en een, twee is. Als iemand anders voor zichzelf 'weet' dat een en een, drie is, dan wint de eerste er niks mee als hij hem doodt omdat die 'verkeerd' is. Integendeel, hij verliest alleen tijd en energie en bovendien loopt hij nog eens het risico er zelf het leven bij te laten. Alleen vanuit altruïstische motieven kan hij proberen de ander te 'verlichten' door hem uit te leggen waarom het twee is en niet drie. Geweld of een andere vorm van dwang is geen optie omdat het dan niet meer altruïstisch is. Als er toch dwang gebruikt wordt, dan is het duidelijk dat er belangen zijn die dwang noodzakelijk maken. Om deze redenen vind ik dat ideeën nooit de oorzaak kunnen zijn van gewelddadige conflicten tussen groepen mensen.

Toch kunnen ideeën in gewelddadige conflicten tussen groepen mensen wel een factor van betekenis zijn. Zij worden gebruikt, en soms zelfs gemaakt, door hen die belang hebben bij een voor hen positieve uitkomst van het conflict om hen die geen belang hebben, of het belang niet inzien, voor zich te laten vechten. Mensen moeten eerst ethische bezwaren overwinnen voordat ze deelnemen aan een gewelddadig treffen. Dat kan alleen als ze het idee hebben dat diegene die aangevallen moet worden, een bedreiging vormt voor hun belangen. Als dat niet meteen duidelijk is, of niet zo is, wordt door hen die wel belang hebben bij een voor hen positieve uitkomst van het conflict een ideologie ingezet om hen die niet bedreigd worden, of die dreiging niet inzien, ervan te overtuigen dat zij wel degelijk bedreigd worden. De gewelddadige conflicten tussen groepen mensen waarnaar gewezen wordt door hen die vinden dat bepaalde ideeën die conflicten veroorzaakt hebben, zijn naar mijn mening conflicten waarbij ideologieën zijn ingezet door belanghebbenden om hen die geen belang hebben te overtuigen. Zoals de joden- en christenvervolgingen door onder andere zowel het Romeinse en het Byzantijnse Rijk.

In het Romeinse Rijk werden de joden lange tijd vervolgd. Dit was niet omdat ze joods waren op zich, maar omdat hun joods zijn materiële gevolgen had voor de Romeinse machthebbers. De Romeinse keizer legitimeerde zijn macht tegenover zijn onderdanen in zijn religie. Hij stelde dat hij zijn macht ontleende aan zijn verbond met het Romeinse pantheon, en in het bijzonder aan de oppergod Jupiter. Diegenen over wie hij macht uitoefende moesten geloven dat Jupiter hem gemachtigd had. Of de keizer en zijn onderdanen dat zelf echt geloofden maakte niet eens zoveel uit. Het ging de machthebbers er alleen om dat ze van diegenen over wie zij macht uitoefenden kregen wat ze wilden, zoals bijvoorbeeld belastinggelden en dienst in de legioenen. Diegenen die weigerden belastingen te betalen of dienst te nemen als de machthebbers dat van ze eisten werden vervolgd of ze Jupiter en zijn verbond met de keizer erkenden of niet. De meeste mensen in het Romeinse Rijk waren polytheïsten en konden vaak het Romeinse pantheon in hun religie incorporeren. Dus wat dat betreft hadden zij geen problemen met de machthebbers die in het Romeinse pantheon hun macht legitimeerden. Maar de joden waren monotheïsten, dus zij erkenden het Romeinse pantheon per definitie niet en daarmee ook niet de rechtmatigheid van de macht die de Romeinse machthebbers over hen wilden uitoefenen. Het kwam er voor de Romeinse machthebbers dus op neer dat de joden geen belastingen wilden betalen. Daarom werden zij vervolgd.

Toen Jezus kwam en zijn boodschap begon te prediken, veroorzaakte dat problemen voor zowel de joodse als de Romeinse machthebbers. Dit omdat zijn leer de legitimiteit van hun macht niet erkende. De Romeinse machthebbers waren polytheïsten, en de joodse machthebbers zouden hem moeten erkennen als Messias. Beiden wilden Jezus toen kruisigen omdat hij hun gezag niet erkende. Zijn volgelingen werden om diezelfde reden ook vervolgd. Zo ook met de sektes binnen het Byzantijnse Rijk. Zij erkenden de leer waarin de Byzantijnse keizer zijn macht legitimeerde niet. Daarom vonden zij dat de Byzantijnse keizer geen recht had om over hun macht uit te oefenen. De keizer wilde niet dat zijn inkomstenbron slonk en begon hen te vervolgen. Ook bij de godsdienstoorlogen in Europa tussen 1550 en 1648 vormden religieuze factoren niet de oorzaak. Zij waren slechts de aanleiding. Toen Luther in 1517 zijn vijfennegentig theses aan de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde, was hij niet de eerste die protesteerde tegen bepaalde gebruiken in de kerk. Een belangrijk verschil was dat in die tijd de situatie in West-Europa rijp was voor een radicale omwenteling. Deze omwenteling zou de eenheid van het westerse christendom zoals die tot dan toe bestond onherstelbaar breken.

Toen Luther zich tegen de kerk verzette, wilde de kerk niet toegeven aan zijn eisen tot verandering. Luther weigerde op zijn beurt zijn bezwaren in te trekken, wat er toe leidde dat de machthebbers in de kerk hem en de zijnen wilden vervolgen omdat hij de legitimiteit van hun macht in twijfel trok. Dit laatste had voor de machthebbers in de kerk ook materiële gevolgen. Namelijk dat zij volgens Luther bijvoorbeeld geen recht hadden aflaten te verkopen of tienden te eisen. Beide partijen hadden in dit conflict dus materiële belangen. Het verschil met voormalige hervormingsbewegingen was hier dat aan beide kanten machthebbers stonden. Aan de ene kant stonden de kerk en de Habsburgse keizer met de vorsten die aan hem trouw bleven. De keizer, Karel V, legitimeerde zijn macht in de kerk. Diegenen in het Heilige Roomse Rijk die de legitimiteit van de kerk in twijfel trokken, erkenden daarmee het gezag van de keizer niet. Aan de andere kant stonden de Duitse vorsten die zich verzetten tegen het centraliserende beleid van de keizer.

De Lutherse variant van het christendom bood de rebellerende vorsten ruimte voor verregaande autonomie, ook omdat ze hiermee hun rebellie religieus konden verantwoorden. Luther werd dan ook door hen gesteund. Niet omdat ze zo begaan waren met het lot van de mensen die leden onder het juk van de kerk. Ook niet omdat ze in theologisch opzicht zo tegen de kerk gekant waren. Maar omdat zij in de leer van Luther een legitimatie zagen voor hun rebellie tegen de keizer. De rol van Frankrijk in dit conflict geeft nog het beste aan waarom het niet om de religie op zich draaide. De Franse koning was katholiek. Toch steunde hij de claims van de rebellerende Duitse vorsten. In zijn hoedanigheid als katholiek zou hij hen te vuur en te zwaard moeten bestrijden als de ketters die zij volgens de paus waren. Toch deed hij dat niet omdat hij belang had bij een verzwakking van het Heilige Roomse Rijk. Frankrijk was inmiddels ingesloten door de Habsburgers. Naast het Heilige Roomse Rijk, behoorden ook Spanje en delen van Italië tot het Habsburgse Rijk. Frankrijk voelde zich bedreigd en zou zo opgeslokt kunnen worden door de Habsburgers. Dat de Franse koning toch katholiek was gebleven, bleek uit zijn vervolgingen van de Hugenoten en andere Fransen die zich tegen de kerk hadden gekeerd, en daarmee zijn gezag niet meer erkenden. 

Zo kunnen alle gewelddadige conflicten tussen groepen mensen waarbij religie of een andere ideologie de oorzaak zou vormen, geplaatst worden tegen de achtergrond van de strijd om de belangen van de respectievelijke machthebbers die bedreigd en dus beschermd moeten worden.

Copyright © 2002 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.

 terug naar index
 
 
 
 

De plaats van de profeet Mohammed in de Islam
door: Werkgroep IBN

Een moslim die recht in de leer is omdat hij alleen de Koran erkent als religieuze leidraad wordt er vaak van beschuldigd de profeet Mohammed te haten en niet te respecteren en wat al niet meer. Al deze beschuldigingen zijn ongegrond. Wij respecteren Mohammed juist wel en wij haten hem niet. Hoe kunnen wij hem haten als God hem heeft uitgekozen als profeet en gezant om ons de Koran te brengen? Hij was een goed moslim en een voorbeeld voor ons allen. Hij is een voorbeeld in dat hij alleen volgde wat aan hem geopenbaard was. Dat is waarin de moslims hem moeten volgen. Niet in klederdracht, haardracht, looprichting, persoonlijke hygiëne of wat dan ook. Hij was een mens net als wij allen zijn. Hij deed wat God hem opdroeg. Dat moeten wij ook doen.

De meeste mensen die zich moslim noemen stellen dat ze de Soenna van de profeet volgen. De Soenna van de profeet is de levenswijze gebaseerd op de aan Mohammed toegeschreven woorden en daden (Hadith) die volgens de aanhangers ervan juridisch bindende precedenten vormen. Wij volgen deze Soenna niet om het volgende:

 1. God heeft nergens in de Koran geboden de Soenna van Mohammed of van wie dan ook te volgen. Als God het heeft over een Soenna, is dat Zijn onveranderlijke Soenna, Zijn onveranderlijke methode om de zondaars te straffen; 8:38, 15:13, 17:77 etc. Er is een aya waarin God te kennen geeft dat Hij ons naar de Soenna wil leiden van hen die voor ons waren: "God wil jullie onderrichten in en leiden naar de Soenna van degenen die voor jullie waren en jullie Zijn barmhartigheid tonen. God is Wetend, Wijs" (4:26) Dit vers komt na een uiteenzetting van enkele aspecten van het huwelijksrecht in de Islam. Dat was dus de Soenna van hen die voor ons waren waar God ons naar toe wil leiden en in onderrichten.
 2. De zogenaamde Soenna van de profeet is gebaseerd op onbetrouwbare bronnen. Er is geen enkele garantie dat de Hadith werkelijk het leven van Mohammed beschrijft zoals die was. Die 'Soenna van de profeet' bestaat niet.
2:136: "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons is geopenbaard en in hetgeen tot Abraham, Ismaël, Isaak, Jakob en de stammen werd neergezonden en in hetgeen aan Mozes en Jezus werd gegeven en in hetgeen aan alle andere profeten werd gegeven door hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen hen en aan Hem onderwerpen wij ons."

2:285: "Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard en ook de gelovigen, allen geloven in God, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers. Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers; en zij zeiden: 'Wij hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is de terugkeer'."

3:84 "Zeg: "Wij geloven in God en in hetgeen ons werd geopenbaard en hetgeen werd geopenbaard aan Abraham, Ismaël, Isaak, Jakob, en de stammen en hetgeen aan Mozes en Jezus en de profeten door hun Heer werd gegeven. Wij maken geen onderscheid tussen wie dan ook van hen. Aan Hem alleen onderwerpen wij ons."

4:150-152 "Degenen die God en Zijn boodschappers verwerpen en onderscheid wensen te maken tussen God en Zijn boodschappers, zeggende: 'Wij geloven in sommige en niet in andere', zij willen een tussenweg volgen. Dezen zijn inderdaad de ongelovigen en Wij hebben voor de ongelovigen een vernederende straf bereid. En degenen, die in God en al Zijn boodschappers geloven en geen onderscheid tussen wie dan ook maken, dezen zijn het, wie Hij spoedig hun beloning zal geven; God is Vergevend, Barmhartig."

Wij nemen de vermaning van bovenstaande verzen serieus en maken daarom geen onderscheid tussen de boodschappers van God. Degenen die claimen de Soenna van Mohammed te volgen begaan een fout, niet alleen omdat die Soenna niet bestaat en het volgen ervan nooit geboden is, maar ook omdat ze dus een onderscheid maken tussen de boodschappers van God. Ze willen alleen de Soenna van Mohammed volgen en niet die van Jezus, Mozes, Jakob, Isaak, Ismaël, Abraham etc. etc. De plaats van de profeet Mohammed in de Islam is dezelfde als die van alle andere profeten en boodschappers. 

Copyright © 2001 Werkgroep Islamitische Bewustwording Nederland. Alle rechten voorbehouden.


 terug naar index
 
 

Home