anarchie

ulrike
Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten hebben dat nooit geleerd. Fascisme is xenofobie. Fascisme is vreemdelingenhaat. Fascisme is een voorkeur voor orde en tucht. Fascisme is de grootste vijand van het humanisme.Fascisme is de openlijk terroristische dictatuur van de meest reactionaire, meest chauvinistische machten van het financiële kapitaal. Fascisme is vulgair. Fascisme is travestie. Fascisme is pornografie. Fascisme is volksopvoeding. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Lach ik een keer is het weer niet goed. Lach ik een keer is het weer niet goed. Fascisten kunnen niet lachen. Kan Jan Peter lachen? Fascisten kunnen niet lachen. Kan Johan lachen? Fascisten kunnen niet lachen. Kan Rita lachen? Fascisten kunnen niet lachen. Gastarbeiderhaat, Homohaat, Zigeunerhaat, Jodenhaat, Uitkeringstrekkershaat, Arbeidershaat, Woonwagen-bewonershaat, Stakershaat, Kinderhaat. Haatstaat. Fascisten kunnen niet lachen. Het doel van het fascisme is de uitschakeling van de klassenstrijd. Fascisten kunnen niet lachen. In onze democratische staat zijn fascistoïde elementen ingebouwd. Onze burgemeesters zijn niet door ons gekozen maar worden door het hoogste gezag aangewezen. Zij zijn ingehuurd om het kapitalistische stelsel te handhaven. Kunnen burgemeesters lachen? Fascisten kunnen niet lachen. Rond het jaar 1900, in de pré-fascistische periode, verschenen anti-semitische blaadjes, haatblaadjes. Het hakenkruis was toen evenals nu een vaak gekozen symbool. Ook oude noordse tekens waren in de mode. Niet alleen hells-angels, maar ook hindoe-goeroes, padvinders en theosofen tooiden zich met het hakenkruis. Allerlei fabrieken hadden het vroeger als handelsmerk. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisme is anti-sensueel. De spelende mens kan noch in het occultisme, noch in het fascisme aan z`n trekken komen. Plicht in de lagere rangen, autoriteit in de hogere rangen. Maar in 2005, met een verbod op reclame voor hakenkruizen in de meeste Europese landen laat een Engelse prins zich in nazi-uniform portretteren. Een oud merk is terug van weggeweest. De prins lacht.
Lach ik een keer is het weer niet goed. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Fascisten kunnen niet lachen. Zij voelen zich onbegrepen!
 
Een realistische analyse
Jan. B.
onderschrift