anarchie

ulrike
Back Home (Gramschap)
Links:         

 

Vanaf september 1983 was via de Gramschap postbus een gestencilde vertaling verkrijgbaar van het boek FrauenKZ-Ravensbrück.
Deze uitgave was te omvangrijk om als Gramschap-bijlage te verspreiden, bovendien twijfelden we er aan of er veel belangstelling voor zou zijn. Die belangstelling bleek wel degelijk te bestaan: in de loop der jaren moesten er verschillende keren exemplaren bijgemaakt worden. De hele tekst is nu nog eens nagelopen en vervolgens gedigitaliserd en is te vinden op onderstaande site:
  
Vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück


Voor ieder nummer van PLATENBLAD schrijft Nico van Apeldoorn een column over 'protestsongs' die hem aan het hart gaan. Ze zijn nu gedigitaliserd en te vinden op onderstaande pagina:

Protestsongs
Het roemruchte anarchistische blad De Vrije waarvan de geschiednis teruggaat tot 1894 is vanaf 2004 on line verschenen als weblog. In oktober 2018 is de dominnaam geveild en verkocht aan een bieder die naast een flauw stukje over anarchisme alleen maar advertenties plaatst voor kappers, limousines e.d.
Via webarchives is de site nog wel te bekijken.
Anarchisten klikken hier: linkvrije
 


Een leuke site over opstandige jeugd in de jaren '50 en '60 (van nozem tot en met Provo) vind je door hier te klikken.
 

Actieblad RAVAGE heeft behalve actuele stukken ook een mooi archief met artikelen uit vroegere nummers. Ravage

Een aardig blad voor anarchisten, anarcho-marxisten, terroristen en wat er zo al nog meer de staat in gevaar brengt was Woningnjet! Op hun website vind je o.a. scans van eerder verschenen nummers.  


Net als alle andere religies is de islam een onderdrukkingsmiddel van de machtigen en rijken met als functie het in stand houden van de heersende verhoudingen. Bovendien is iedere religie een verdovingsmiddel voor de armen en onvrijen waardoor ze kunnen blijven dromen van geluk en een bevredigend leven.

Niet de moeite waard dus om veel woorden aan vuil te maken. Maar nu de islam, vanwege de grote invloed die ze heeft gehad op de Mediterrane cultuur, een prominente rol speelt in allerlei maatschappelijke debatten is het geen slecht idee om toch enigszins op de hoogte te blijven van verschillende stromingen en opvattingen binnen de moslimwereld.
Daarom hieronder twee links.  Enerzijds een link naar een pagina met de hilarische regels en raadgevingen van ayatolla Khomeiny, die door grote delen van de moslimwereld nog steeds gezien wordt als de belangrijkste bron voor wijsheid en voor juiste interpretatie van de islam, en anderzijds een link naar een samenvatting van de discussies die gevoerd worden op de site van Islamitische Bewustwording Nederland, waar men uitgaat van een heel ander soort Islam.
Wapen u voor de volgende keer dat iemand verwijst naar de Koran of naar de cultuurbotsing tussen westers christendom en de islam..........
De cultuurkloof tussen fanatici als Khomeiny en koranlezers als de jongeren van IBN is groter dan die tussen moslimfundementalisten en christenfundementalisten.


Khomeiny


Islam Anders (IBN)  


Home